icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník ZČM Příroda

Sborník ZČM Příroda uveřejňuje příspěvky autorů z oborů botaniky, geologie, paleontologie a zoologie. Publikovány jsou především práce, které vznikly na podkladě výzkumu přírody západních Čech nebo celého území České republiky, a dále pak studie, jejichž závěry jsou obecně platné, nezávisle na místě vzniku. Preferovány jsou rozsáhlé statě typu monografií, bakalářských, diplomových a disertačních prací v českém jazyce s podtitulem, abstraktem, klíčovými slovy, legendami grafických příloh a obsáhlým souhrnem v angličtině nebo němčině. Publikování kratších či cizojazyčných příspěvků ve sborníku však není vyloučeno.

Sborník má dlouholetou tradici, od roku 1967 vyšlo 121 čísel. Průběžně doručované příspěvky jsou nezávisle posuzovány dvěma recenzenty, které doporučují členové redakční rady. K tisku jsou přijaty pouze články, s jejichž opublikováním souhlasí oba recenzenti.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Vydavatelem sborníku je Západočeské muzeum v Plzni (IČ: 00228745), příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem se sídlem v Plzni, Kopeckého sady 2.

Vedoucí redaktor:

Mgr. Ivana Hradská
kontakt: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: +420 378 370 442; korespondenční adresa: Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

Redakční rada: 

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. (Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie)
doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc. (České Budějovice, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie)
RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. (Plzeň, Západočeské muzeum, Botanické oddělení)
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (Plzeň, Západočeské muzeum, Botanické oddělení)
prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. (Praha, Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie)
RNDr. Roman Vacík (Plzeň, Západočeské muzeum, Zoologické oddělení)