icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 03
 • Nabídka sborníků Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

  Jak si objednat 
  Pro objednání titulu zvolte počet kusů a zároveň zaškrtněte políčko "Objednat". Objednávkový formulář najdete dole na konci stránky.

  Možnosti placení 
  Do poznámky v objednávkovém formuláři uveďte, prosím, zda si přejete zaslat vybraný titul na DOBÍRKU nebo provedete platbu BANKOVNÍM PŘEVODEM. Pokud chcete ušetřit za poštovné, doporučujeme zvolit bankovní převod. Po připsání částky na náš účet Vám knihu obratem odešleme na uvedenou adresu. 

 • Sborník č. 5/93

  • Svatý Vojtěch a Plzeňsko
  • Tvrze v rokycanském okrese - III. část
  • Nové poznatky o renesanční podobě Rokycan
  • Zpráva o průběhu výstavby repliky barokní kapličky v Rokycanech
  • Čas posledních ztrát (k okolnostem nouzového přistání amerického stíhacího letounu u Volduch v dubnu 1945)
  • Cena 15

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 6/94

  • První oběti heydrichiády (rodina Stehlíkova)
  • Spor Šimona Vaníka a Pavla Vlčka, rokycanských poddaných z Čížkova, s vrchností
  • Z historie železárny a slévárny v Klabavě
  • Nejstarší předměty ze železa ve sbírkách Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech
  • Cena 15

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 7/95

  • Rokycany v letech 1740 až 1750
  • Městský hrad v Rokycanech
  • Literární prvotiny z Rokycan prof. Josefa Wunsche
  • Pozůstalost MUDr. J. R. Čejky ve sbírkách Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech
  • Z historie slévárny litiny Škoda v Rokycanech
  • Nález mincí Rokycany 1992 (k nálezu pražských grošů)
  • Cena 15

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 8/96

  • Židé na Rokycansku
  • Počátky průmyslu chemického, keramického a hornictví na panstvích hradů Libštejna a Březiny v 16. stol.
  • Děkanství v Rokycanech
  • Rokycany v letech 1740 až 1750 - Hospodářské poměry
  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 9/97

  • Rokycany v letech 1740 až 1750 - Kulturní poměry
  • Barokní přestavba kostela sv. J. Křtitele v Čížkově
  • Z historie Bedřichovy hutě v Rokycanech
  • Flusárny, smolárny a tlukárny
  • Rasová persekuce židovského obyvatelstva na okrese Rokycany v letech 1939-1945
  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 10/97

  • Rokycany v letech 1740 – 1750 – Ohlas válečných událostí v Rokycanech
  • Rokycanští studenti v šedesátých letech 19. století
  • Výzva spisovatele Karla Horkého k odboji proti Rakousku za I. světové války
  • Na hrdiny nezapomínáme (vzpomínka na JUDr. Miroslava Moulise)
  • K 65. výročí založení slévárny litiny v Břasích
  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 11/99

  • Rokycanští studenti v letech 1877 až 1911
  • Cestovatel Josef Wunsch – objevitel Kurdů a Kurdistánu
  • Ing. František Holec – poslední ředitel Železáren města Rokycan
  • Z historie Železáren Františka Hirsche v Rokycanech
  • Archeomagnetická měření (+ recenzní posudek)
  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 12/2000

  • Rokycanští studenti v letech 1912 – 1918
  • Rudolf Brabenec – zakladatel metalurgie na ministerstvu
  • Ing. Vratislav Čáp – nejstarší žijící český slévárenský odborník
  • Sto let od zahájení provozu slévárny litiny v Chrástu
  • Z historie výroby hraček zn. HAMIRO
  • Závěrečná zpráva o úpravě Památníku obětem II. světové války v Rokycanech
  • Cena 30

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 13/2001

  • Rokycanská radnice a její představitelé na konci 16. století
  • Barokní panské sídlo Terešov
  • K historii železárny a slévárny v Horomyslicích
  • Rokycansko a legionáři druhého odboje 1939 – 1945
  • Cena 35

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 14/2002

  • Stavba kostela sv. Jana Nepomuckého v Kařeze
  • Nálezy mincí na Rokycansku do konce 20. století
  • Rituální nečistota u Romů
  • Romové v západních Čechách
  • Z historie podniku Armaturka Dýšina
  • Z historie Slévárny a strojírny Hájek Dýšina
  • Doplňky k poznání protifašistického odboje na Rokycansku
  • Cena 55

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 15/2003

  • Temná kobka či příjemný byt ? Rokycanská vězení na konci 16.století
  • Západočeské mincovny v 11. – 18.století
  • Zámecké knihovny v západních Čechách
  • Hudební skladatel Vinzenz Maschek, významný zvíkovecký rodák
  • Sfragistický fond Muzea Dr. Bohuslava Horáka
  • Měl jsem krásný život (vzpomínky dr. Oldřicha Kuby)
  • Cena 55

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 16/2004

  - Hudební repertoár rokycanských rukopisů a tisků od II. poloviny16. do I. třetiny 17. století
  - Historie rokycanských Romů
  - Prof. ing. Dr. Antonín Klír – český technik – profesor vodního stavitelství ČVUT – český úlohář
  - Pomníky Mistra Jana Husa na Rokycansku
  - Z historie továrny na jízdní kola Favorit v Rokycanech
  - K příčině tragické události ze dne 1.5.1921 v Tyšlerově uhelné šachtě Na Purku v Mirošově
  - 150 let zbirožské pošty
  - Perníkářství a košíkářství na Rokycansku, výzkum současného stavu
  - Městské lapidárium u budovy Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. O stavu kamenných artefaktů a o původu použitého kamene
  - Nález kamenných sekerek u Mirošova. Příspěvek ke studiu eneolitu jihovýchodního Rokycanska

  • Cena 80

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 17/2005

  - Záchranný archeologický výzkum městského hřbitova při děkanském kostele P. Marie Sněžné v Rokycanech
  - Sdělení o provedení průzkumu kamene použitého ve staré kamenné zdi v základech nynější hlavní budovy Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  - Julian Svoboda, spoluzakladatel rokycanského muzea
  - Zpráva o projektu soupisu numismatických památek okresu Rokycany
  - Umělecká slévárna Jaroslava Chudáčka ve Zruči
  - Jaroslav Falc, mirošovský učitel, lokální historik a folklorista

  • Cena 55

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 18/2006

  - Korespondence Joachima Barranda ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  - František Hering, zakladatel výroby jízdních kol v Rokycanech
  - O zapomenutém rokycanském rodákovi Ferdinandu Šebánkovi
  - Ing. František Veselý – slévárenský metalurg i historik
  - Německé školství na Rokycansku
  - Výsledky záchranného archeologického výzkumu městského opevnění v Rokycanech v roce 2005
  - Doplněk k poznání protifašistického odboje a několik poznámek k otázkám rasové persekuce

  • Cena 70

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 19/2007

  - Nálezy z doby římské na Rokycansku
  - Z historie kostela Nejsvětější Trojice v Rokycanech
  - Školy a školská správa v královském svobodném městě Rokycany v souvislosti s novelou říšského školského zákona z 2. května r. 1883 a jeho provedení
  - K výročí důlního neštěstí na dole Ferdinand v Chomli a k jeho příčinám
  - Počátky skautingu v Rokycanech
  - Před 60 lety si Škodovy závody začaly pronajímat rokycanskou slévárnu
  - K historii bývalé továrny Julia Gutha v Rokycanech
  - Sdělení o propadu vodorovného důlního díla v Mirošově – Myti

  • Cena 80

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 20/2008

  - Soubor uměleckých děl z období gotiky, vážící se ke kostelu Panny Marie Sněžné v Rokycanech: bohoslužebné předměty z období vzniku kláštera augustiniánů, deskové obrazy z druhého období rozvoje kláštera, problematika Rokycanské madony
  - Barokní dláždění v průjezdu radnice v Rokycanech
  - Geologický průzkum při vykopávkách v objektu radnice Města Rokycan
  - Osecké dvory, rybníky, hutě a mlýny
  - K historii zbirožské železárny ve Františkově
  - Odbor Národní jednoty slezské v Mýtě-Kařízku
  - Byl příčinou zániku středověké vsi Chylice nedostatečný vodní zdroj?
  - Na počátku byl chléb aneb vznik Rolnického mlýnského a pekárenského družstva v Bušovicích
  - Hrdinové pankrácké kalvárie okresu Rokycany 1943-1945

  • Cena 80

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 21/2009

  - Sklárna ve Sklené Huti
  - K historii železárny a slévárny v Borku u Zbirohu

  • Cena 35

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 22/2010

  - Odhalení pamětní desky bývalým studentům gymnázia v Rokycanech
  - Smíšený pěvecký sbor Cantate a jeho podíl na kulturním životě Rokycanska
  - Poznámka k historii domu č.p. 10/I v Rokycanech
  - Z historie válcovny Železáren města Rokycan
  - Podnikatelé Schürerové z Waldheimu a jejich působení v 17. století na Rokycansku
  - Stavební vývoj zámku Zbiroh
  - Universitní profesor MUDr. Leo Taussig – lékař a šachista – významná osobnost Podbrdska

  • Cena 80

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 23/2011

  - Nové a obnovené památníky účastníkům odboje na Rokycansku
  - Počátky sborového zpěvu na Plzeňsku a Rokycansku (malá sonda do 2. poloviny 19. století)
  - Z historie Hopfengärtnerovy továrny v Rokycanech
  - Vyšší stavy v městě Rokycanech po Bílé hoře
  - Příběhy rokycanských kašen
  - Hrad Řebřík na Zbirožsku
  - Mirošovské hutě do roku 1726
  - Dr. Ing. arch. Rudolf Černý – 120 let od narození
  - Karel Jíša (26.8.1939 – 15.4.2011)
  - Jaroslav Krupička (14.1.1941 – 24.1.2011)
  - Restaurování starých tisků a historických sbírek v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech prostřednictvím Norských fondů

  • Cena 120

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 24/2012

  - Plzeňská hudební léta Hynka Pally
  - Z historie železárny v Holoubkově
  - Obyvatelstvo Strašic v polovině 17. století
  - Radnická aféra, její příčiny, průběh a následky

  • Cena 55

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 25/2013

  - Matrika Mýto 2 : přirozená měna obyvatelstva ve farnosti Mýto v letech 1706-1741
  - Obyvatelstvo Mýta v polovině 17. století
  - Statek Liblín a domy Štampachů v Radnicích
  - Hmotná kultura rokycanských měšťanských domácností v 16. až 18. století
  - Ing. Miroslav Skála, CSc., uznávaný slévárenský odborník
  - Z historie strojírny a slévárny Skála a Kozák v Klabavě
  - Závodní lyžování v Nové Huti a Dýšiné

  • Cena 70

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 26/2014

  - Mlýny na Zbirožsku I.
  - Pěvecký sbor Bendl v Plzni
  - Stav depotů doby bronzové v okrese Rokycany
  - Ojedinělý nález spony z doby římské u Bušovic (okres Rokycany)
  - Z historie slévárny v Kralovicích
  - Kterak plzeňští vašnostové uctívali výra: Spolek Schlaraffia v Plzni
  - Stručná historie oslav dne válečných veteránů v Rokycanech
  - Šachový odkaz prof. Ing. A. Klíra a univ. prof. MUDr. L. Taussiga

  • Cena 100

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 27/2015

  - Banderovci na Rokycansku a severním Plzeňsku v letech 1947-1948
  - Mlýny na Zbirožsku II.
  - Projekt na stavbu papírny v Dobřívě z roku 1730
  - Výpovědní hodnota testamentů pro výzkum rodinných struktur na příkladu Rokycan v 16. až 18. století
  - Životopisný medailon Ing. Miroslava Sedláka a jeho válečná korespondence z let 1915-1918
  - Josef Hodek – knihovník městského muzea (1905-1917) a městský archivář v Rokycanech (1913-1917), předchůdce Augusta Sedláčka

  • Cena 220

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 28/2016

  - Mlýny na Zbirožsku III.
  - Musejní společnost v Rokycanech (1936-1964)
  - Život a dílo Rudolfa Zamrzly
  - Svaté obrázky ve sbírce Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

  • Cena 150

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník č. 30/2018

  - Sklárny Terešov a Terezov na Zbirožsku
  - Pedagog, muzejník a archivář Josef Hodek po sto letech od úmrtí a v roce nedožitých stopadesátých narozenin
  - Vznik sokolských jednot v Rokycanech a v Mirošově
  - Jan Tadeáš Lindacker, zapomenutý přírodovědec
  - Jaroslav Bílý – od rakousko-uherského námořníka po správce muzea
  - Smrt cara Mikuláše II. a jeho rodiny na stránkách plzeňského tisku
  - Prof. Ing. Julius Pouchlý, DrSc., český fyzikální chemik 22.8.1927-25.6.2016
  - Francouzští skladatelé v rokycanské hudební sbírce

  • Cena 75

  Ks:

  Objednat:

 • Rokycansko v boji proti fašistickým okupantům 1939 – 1945

  - Příprava nacistické regrese vůči Československu
  - Protifašistický odboj na okrese Rokycany
  - Oběti fašistické okupace 1939-1945
  - Účastníci odboje, kteří byli zatčeni, vězněni a vrátili se
  - Protifašističtí bojovníci a ilegální odbojoví pracovníci, kteří nebyli zatčeni
  - Účastníci ozbrojeného protifašistického odboje
  - Rasová persekuce
  - Věznění v Terezíně a ve vyhlazovacích táborech, kteří přežili
  - Rasová persekuce rodin, tzv. smíšená manželství
  - Vojáci Rudé armády, kteří zemřeli na následky válečných zranění (pohřbeni v okrese Rokycany)
  - Cizí občané (kteří zemřeli v okrese Rokycany nebo byli napojeni na odboj okresu Rokycany)

  • Cena 35

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 1/96

  - Katalog pozůstalosti prof. Josefa Wunsche ze sbírek Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech

  • Cena 15

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 2/96

  Tradice a současnost železářské výroby
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 20. - 22.9.1995

  Pleiner R.: Problém počátků vysoké pece v Evropě
  Barák M., Stránský K., Merta J.: Pokusné tavby v peci s tenkou hrudí
  Hofmann G.: Úkoly historiografie našeho hutnictví železa
  Čejka M.: Prubéřství a analytická chemie ve vývoji zpracování železa
  Hučka J.: Slévárenství na Rokycansku
  Jindřich K.: Tradice železářství na Dobřívsku
  Bukačová I.: Vztah Plaska a Rokycanska v oblasti železářství
  Šťovíček J.: Snahy o oživení podbrdského železářství koncem 19. a na počátku 20. století
  Velfl J.: Z historie železářství na Příbramsku
  Stránský K., Ustohal V.: Historie železářského hutnictví na Českomoravské vrchovině
  Fiala L.: Muzejní přístupy ke konzervaci a restaurování technických sbírek
  Petrik J.: Železářské nemovité technické památky a jejich budoucnost
  Koranda J.: Železářství ve sbírkovém fondu Národopisného muzea Plzeňska
  Laboutková I.: Sbírka umělecké litiny v Národním technickém muzeu v Praze
  Petrík J.: Dokumentácia výroby a spracovania železa

  • Cena 35

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 3/97

  Vědecká konference o životě, díle a historickém významu Mistra Jana z Rokycan
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 27. - 28.2.1997

  Boubín J.: Jan Rokycana. Poznámky k „druhému životu“ husitského arcibiskupa
  Jindřich K.: Mistr Jan z Rokycan a Rokycany
  Válka J.: Mistr Jan Rokycana – obtížná cesta středu
  Krotilová J.: Příspěvek ke konferenci o životě a díle M. Jana z Rokycan
  Petrů E.: Jan Rokycany – epilog husitství
  Viktora V.: Jan Rokycana a raný novověk?
  Kumpera J.: Rokycana a Komenský
  Kumpera J.: Jan Rokycana – muž kompromisu a tolerance
  Kumpera J.: V Rokycanech o Rokycanovi
  Kulíř V.: Obraz a hodnocení mistra Jana z Rokycan v publicistice a krásné literatuře v létech 1880-1890

  • Cena 40

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 4/97

  - Katalog pozůstalosti Jindřicha Mošny ze sbírek Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech

  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 6/98

  Tradice a současnost železářské výroby II.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 29. - 30. 10.1998

  Stránský K., Ustohal V.: Aktivity Mitrovských v železářství
  Porkert J.: Josef Porkert zakladatel slévárenství v Orlických horách
  Šarudyová M.: Profesor Anton Kerpely (1837 – 1907)
  Maur E.: Příspěvek k počátkům valonských vysokých pecí na Podbrdsku (k původu Jindřicha Kašpara a Julia de Sart)
  Jindřich K.: Odborníci klabavských železáren v době průmyslové revoluce
  Hofmann G.: Gustav Lindauer a komárovské železárny
  Jindřich K.: Rodina Michaela Ballinga a Rokycany
  Hučka J.: Osobnosti Škodových závodů v Plzni z metalurgické oblasti
  Petrik J.: Významné osobnosti a výročí v oboru metalurgie
  Frolíková L.: Kováři a kovárny na Rokycansku v první polovině 20. století (výsledky první části terénního výzkumu)
  Hučka J.: Osudy litinových plastik rakouského granátníka
  Bohuslav F.: Železářství v Oseku u Rokycan

  • Cena 40

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 8/2000

  - Hrady a tvrze Rokycanska v díle Františka Alexandra Hebera

  • Cena 50

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 9/2000

  Regionální výzkum a jeho využití v praxi
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 26. – 27.8.2000

  • Cena 50

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 10/2002

  Tradice a současnost železářské výroby III.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. B. Horáka v Rokycanech dne 21. - 22.11.2001

  Ustohal V.: Radomír Pleiner – čelný představitel české archeometalurgie
  Petrik J.: Významní technici Poldiny hutě Kladno (v 1. polovině 20. století)
  Tempírová-Kotrlá D.: Bratři Kleinové – stavitelé silnic a železnic
  Hofmann G.: Železná huť v Padrti
  Jakubec I.: Československý železářský průmysl a racionalizace v meziválečném období
  Krátký V.: Speciální výkovky Škodových závodů v meziválečném období
  Jindřich K.: Modernizace železáren města Rokycany ve 20. století
  Bednář R.: Zkušenosti se záchranou a prodloužením životnosti železných mostů malého a středního rozpětí, postavených na konci 19. století a počátkem 20. století
  Hučka J.: K historii hrudkoven v Ejpovicích
  Petrik J.: Nové hutní teologie v 2. polovině 20. století
  Hučka J., Sýkora F., Vohlmut V.: Ke stoleté historii železáren v Hrádku u Rokycan
  Němcová P.: Železorudné doly na Ejpovicku ve 20. století

  • Cena 80

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 11/2004

  Tradice a současnost železářské výroby IV.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 23. – 24.9.2004

  Lang M.: Starý železorudný revír v lokalitách Na rudě, sv. Vojtěch, sv. Jakub v Mirošově
  Petrik J.: Huť Šindelová – technická památka
  Čejka M.: Magnetometrické měření vlastností archeologických nálezů ze železa z okolí Rokycan
  Ryšavý V.: Vývoj železných hamrů v Holoubkově a okolí
  Hořejší M.: Historie strojírenské výroby v holoubkových strojírnách Maxe Hopfengärtnera v letech 1885 – 1945
  Červená R., Pospíšil J.: Výroba cínových vojáčků v prostorách hamru předků rodiny Pospíšilových
  Beránek J.: Těžba železných rud na Komárovsku
  Jindřich K.: Mirošovské železné hutě za Vratislavů z Mitrovic
  Hučka J.: Litinové památky umělecké a archritektonické, zejména v západních Čechách
  Bělová J.: Předběžná zpráva o výzkumu a dokumentaci železné a litinové funerální plastiky v okrese Rokycany
  Hradilová D., Červená R.: Rodina Františka Hirsche, rodina podnikatelů v železářském průmyslu
  Vondruška Š.: Miloslav Trefanec kovář poctěný titulem „Nositel tradice lidových řemesel v oboru tradiční kovářství“

  • Cena 100

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 12/2007

  Tradice a současnost železářské výroby V.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 3. – 5.10.2007

  Bělová J.: Výzkum železné a litinové funerální plastiky probíhající v MBH od roku 2004 – Vzorníky litinové funerální plastiky se vztahem k okresu Rokycany a nejbližšímu okolí
  Čejka M.: Zkoušení výrobků ze železa v minulosti a v současnosti
  Čeladín J.: Umělecká litina v blanenských a gliwických železárnách
  Česal A.: Některé středověké železné artefakty ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava v Rokycanech
  Hradilová D.: Život a podnikatelská dráha Rudolfa L. Hudlického dle dochovaných pamětí (životní osudy železářského podnikatele z přelomu 19. a 20. století)
  Hrubý J.: Rokycansko stýkalo od 2. Poloviny 19. Století široké možnosti podnikání Středověké železářství ve střední Evropě
  Hučka J.: Vývoj výroby odlitků z tvárné litiny ve slévárně ŠKODA Rokycany
  Hučka J.: Z historie odlévání plastik granátníka ve Strašicích
  Chmiel M.: Výroba plastiky rakouského granátníka současnou slévárenskou technologií
  Jindřich K.: Počátky lomu na kštelový kámen u Hrádku
  Juřák P.: Výrobky umělecké litiny z produkce železářských podniků na Frýdecko-Místecku ve sbírkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek
  Lang M.: Nález arkózy z mirošovského karbonu na Padrti jako potvrzení využívání této suroviny ve starých železných
  hutí
  Merta J.: Tradice železářství v Moravském krasu
  Petrik J.: Železárny Rotava – historie a současnost
  Krba J.: Kruh evropských kovářských měst

  • Cena 120

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 13/2010

  Tradice a současnost železářské výroby VI.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 19. – 21.10.2010

  Baricová D., Demeter P., Mihok L., Matinová K.: História a súčasnosť zužitkovania trosky z výroby železa
  Bělová J.: Berlínská funerální litina
  Bělová J.: Dřevěné komárovské modely pražských kandelábrů ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
  Čeladín J.: Vídeňská sochařská škola a blanenská umělecká litina
  Dementieva L.: Rare object of cast iron in the collection of the State Historical museum in Moscow
  Freidhofen B.: Das Eisen aus Sayn, Eisenkunstguss der Sayner Hütte
  Hlávka J.: Historie železářství v Českém lese ve světle nových poznatků
  Hradilová D.: Hořovický podnikatel a politik Jan Jaroslav Jindáček a jeho rodina
  Hučka J.: Rokycany, významné středisko kovoprůmyslu
  Kadera J.: Surovinová základna železářských provozů v prostoru Českého lesa
  Křivanec V.: Plzeňský černouhelný revír a Škodovy závody s výrobním programem „báňské a energetické strojírenství“ a jejich vliv na rozvoj železářství, sklářství a keramické výroby na Plzeňsku
  Lang M.: Irská kamna z produkce Hopfengärtenových železáren ve sbírce Muzea Středních Brd, Strašice
  Mihok L., Petrik J., Štefanča P., Hlobil J.: Hutnické podniky rodiny Andrássyovej v 19. storočí na Slovensku
  Pall M.: Eisenkunstguss aus Böhmischen und Mährischen Eisengießereien in der Hanns Schell Collection in Graz
  Slavata Z.: Kovárna pro radost
  Šandová M.: Drobná plastika ze slévárny Franta Anýž – nové přírůstky do sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  Šimek R.: Příspěvek k poznání cvočkařství na Rožmitálsku
  Tuček J.: Kovohutnictví v Rokycanech
  Tuma D.: Zaniklá Strousbergova železnice v Brdech jakožto technická kulturní památka
  Udras T.: Cast iron caskets of the Kaslinsky and Kusinsky (with a private collection as an example)

  • Cena 180

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Historie č. 14/2013

  Tradice a současnost železářské výroby VII.
  - Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 9. – 10.10.2013

  Bělová J.: Litinové náhrobky Malostranského a Olšanského hřbitova v Praze
  Čejka M.: Rokycanský poklad
  Hučka J., Sýkora F.: Z historie stoleté výroby oceli v železárnách Hrádek u Rokycan
  Juřák P.: Zkazky ze života zaměstnanců frýdlantských železáren, vzpomínky a paměti Josefa Šmídy jako pramen sociálních a hospodářských dějin
  Křivanec V.: Vliv objevu uhlí na výstavbu železáren a válcoven v Nýřanech a Heřmanově Huti v druhé polovině 19. století
  Lehner J.: Poznatky o spolcích strašických kovodělníků na konci 19. a na počátku 20. století
  Makaj T., Lang M.: Strašický cizelér Josef Plešmíd (1889 – 1978): všestranná osobnost své doby
  Mleziva J.: Litina ve sbírce uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni
  Petrik J.: POLDI Kladno, vznik a rozvoj i zánik významného hutního podniku
  Šandová M.: Kovovýroba v Okresním průmyslovém podniku v Rokycanech v letech 1957 – 1990 a zastoupení výrobků v muzejních sbírkách
  Šimek R.: Funkční kopie cvočkařského veťatu a vznik nové expozice řemesel v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem
  Tuma D.: Projekt „Strousberg-Stadt“ u obce Kařez

  • Cena 180

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Příroda č. 1/94

  - Záchranný botanický průzkum v části toku potoka Chejlava (okres Rokycany)
  - Záchranný botanický průzkum lokality Drahouš a přilehlé části údolí řeky Klabavy

  • Cena 10

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Příroda č. 2/2000

  - Lichenologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka s ohledem na území Brd
  - Průzkum dřevinné zeleně a návrh úpravy zeleně na návsi v Medovém Újezdě
  - Inventarizace dřevinné zeleně v obci Těně

  • Cena 25

  Ks:

  Objednat:

 • Sborník Suppl. Příroda č. 4/2007

  - Mykoflóra PP Kařezské rybníky na Rokycansku v západních Čechách
  - Labuť velká (Cygnus olor G.) na Rokycansku
  - Průzkum netopýrů na okrese Rokycany
  - Střevlíkovití (Carabidae) z entomologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  - Instalace a úspěšnost umělých hnízdních nor pro ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na Rokycansku
  - Zajímavý dokument o flóře okolí Rokycan ze sbírek muzea v Rokycanech

  • Cena 120

  Ks:

  Objednat:

 • Jubilejní sborník 1995 – 2000

  - činnost jednotlivých oddělení muzea
  - personální obsazení muzea
  - fotodokumentace jednotlivých akcí

  • Cena 40

  Ks:

  Objednat:

 • Jubilejní sborník 2000 – 2005

  - činnost jednotlivých oddělení muzea
  - personální obsazení muzea
  - fotodokumentace jednotlivých akcí

  • Cena 55

  Ks:

  Objednat:

 • Jubilejní sborník 2005 – 2010

  - činnost jednotlivých oddělení muzea
  - personální obsazení muzea
  - fotodokumentace jednotlivých akcí

  • Cena 65

  Ks:

  Objednat:

Objednávka

Pole označená (*) jsou povinná.

Firemní údaje
Invalid Input
Invalid Input
Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Tuto položku je nutné vyplnit.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input