Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Botanické sbírky

Botanické sbírky

Území: Česká republika – převážně západní Čechy, Evropa, výjimečně Asie a Amerika

Období: první sbírka z let 1848-1905 (L. Čelakovský); od té doby je sbírka kontinuálně rozšiřována

Předměty: herbářové položky cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků a hub; herbářové položky podzemních orgánů rostlin; obrazy hub

více informací o sbírce