Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 10

Povinně zveřejněné informace

Informace o Západočeském muzeu v Plzni, p.o. zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění a Vyhlášky č.442/2006 Sb. v platném znění.

Označení a text Obsah položky
1. Název Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
2. Důvod a způsob založení Muzeum založeno r. 1878. Od roku 1945 zřizovatel Západočeský krajský
národní výbor do r. 1990. 1990 – 2000 zřizovatel Ministerstvo kultury
ČR, od roku 2000 zřizovatel Plzeňský kraj. Sbírkotvorná organizace
vlastivědného typu zaměřená na správu a evidenci movitého kulturního
dědictví. Zřizovací listina viz www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty
3. Organizační struktura www.zcm.cz/struktura
4. Kontaktní spojení www.zcm.cz/kontakty
4.1. Kontaktní poštovní adresa Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu www.zcm.cz/kontakty; Západočeské muzeum v Plzni, p.o. , Kopeckého
sady 2. 301 00 Plzeň
4.3. Úřední hodiny Ředitelství: pondělí – pátek 8.00 -15.00; badatelský den středa, jednotlivá pracoviště po domluvě.
4.4. Telefonní čísla 378 370 111, dále pracoviště www.zcm.cz/kontakty
4.5. číslo faxu -
4.6. Adresa internetové stránky www.zcm.cz
4.7. elektronická adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8. Další elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; další na www.zcm.cz/kontakty
5. Případné platby lze poukázat Č.ú.2836311/100
6. IČ 00228745
7. DIČ CZ00228745
8. Dokumenty

www.zcm.cz/dokumenty
Dokumenty ke stažení:

- Zřizovací listina
- Výpis z obchodního rejstříku
- Návštěvní řád
- Badatelský řád
- Příloha č. 1 Badatelského řádu
- Postup pro podání žádosti o poskytnutí informace
- Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.
- Metodická pomoc muzeím a veřejnosti
- Ceník poplatků za služby a materiály v knihovně
- Ceny za skenování sbírkových předmětů ze sbírek ZČM
- Směrnice č. 17 – postup při vyřizování stížností
- Směrnice č. 18 postup poskytování informací
- Poskytování informací dle zákona 106/1999

8.2.Rozpočet www.zcm.cz/dokumenty
9. Žádost o informace Západočeské muzeum v Plzni, p.o. Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
Dat.schránka: jf9nvyy
10. Příjem žádostí a dalších podání Západočeské muzeum v Plzni, p.o. ,Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň;
www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/ poskytování informací 106/1999 Sb.
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat do 30 dnů od: odkázání na zveřejněnou informaci; odložení žádosti; sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace. Odvolání i stížnosti se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.
14. Nejdůležitější předpisy k činnosti
muzea
Zákon č.122/2000 Sb. v platném znění; Vyhláška č.275/2000Sb. v platném znění; zákon č.20/1987 Sb. v platném znění; zřizovací listina v posledním znění.
www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/zřizovací listina
15. Sazebník úhrad za poskytování informací www.zcm.cz/o muzeu/dokumenty/poskytování informací 106/1999 Sb.
16. Licenční smlouvy nejsou
17. Výroční zpráva www.zcm.cz/dokumenty