Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Dokumenty

Pro návštěvníky a badatele

Návštěvní řád
Badatelský řád
Badatelský řád - Podmínky
Žádost o konzultaci, předložení sb. předmětů
Knihovní řád ZČM  
Knihovní řád MBH 
Výpůjční řád ZČM
Ceník poplatků za služby a materiály v knihovně ZČM
Ceník skenování sbírkových předmětů ze sbírek ZČM
Ceník knihovny MBH 
Nabídkový list k nákupu sbírek od fyzických osob
Příloha 2 - Prohlášení čtenáře ZČM
Příloha 2 - Prohlášení čtenáře MBH 
Příloha 3 - Badatelská smlouva
Příloha 4 - Zásady ochrany historického fondu MBH
Příloha 5 - Poučení o ochraně osobních údajů ZČM
Příloha 5 - Poučení o ochraně osobních údajů MBH 

Povinně zveřejněné dokumenty

Zřizovací listina - dodatek č. 17 z roku 2021
Výpis z obchodního rejstříku
Informace o muzeu zveřejňované dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytovaní informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
Metodická pomoc muzeím a veřenosti
Směrnice č. 17 - Postup vyřizování stížnosti 
Směrnice č. 18 - Postup pro podání žádosti o poskytnutí informací 
Plán genderové rovnosti ZČM 2024

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2023
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021 
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019 
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012 
Výroční zpráva za rok 2011 
Výroční zpráva za rok 2010 
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007