Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 13

Potvrzení objednávky 
Příjem Vaší objednávky potvrdíme nejpozději do dvou pracovních dnů. Pokud se tak nestane, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: e-shop@zcm.cz.

Poštovné
Česká republika:
do 3 ks      99 Kč
do 5 ks      139 Kč 
nad 5 ks    159 Kč

Slovensko:
do 3 ks        569 Kč
3 ks a více  599 Kč

Možnosti platby:
● kartou
● bankovním převodem
● hotově při osobním převzetí
● dobírkou
Dobírka: k poštovnému bude připočteno 80 Kč za doběrečné.

Poštovné zdarma 
Při objednávce nad 2 500 Kč a platbě předem.

Osobní odběr zdarma
Zboží je možné si vyzvednout na recepci muzea v Kopeckého sadech 357/2 v Plzni (sídle ZČM).


Zahraničí

Potvrzení objednávky 
Příjem Vaší objednávky potvrdíme nejpozději do dvou pracovních dnů. Pokud se tak nestane, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: e-shop@zcm.cz.

Zásilky do zahraničí (mimo Slovensko):
● Poštovné a celková cena objednávky bude zákazníkovi sdělena po přijetí objednávky.
● Platba objednávek ze zahraničí je možná pouze bankovním převodem. Platební údaje obdrží zákazník po přijetí objednávky.
● Zásilka bude odeslána po přijetí platby na bankovní účet ZČM.

Osobní odběr zdarma
Objednávku je možné si vyzvednout na recepci muzea v Kopeckého sadech 357/2, Plzeň, Česká republika (sídlo ZČM).

Nabídka neperiodických publikací

MERGL, Jan, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MILTSCHUS, Thomas. Vom Luxus-Souvenir der Kurorte zum Designobjekt: bömisches Porzellan des 19. und 20. Jahrhunderts = Od ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 160,00 Kč
skladem 999 ks

ŠEBESTA, Pavel. Chebský hrad ve světle archeologických výzkumů = Die Burg Eger im Licht archäologischer Forschung. V Plzni: Západočeské muzeum, 2023. 182 ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 350,00 Kč
skladem 999 ks

MLEZIVA, Jindřich. Balkánské starožitnosti: umění a řemeslo jihovýchodní Evropy ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2023. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 530,00 Kč
skladem 999 ks

KRČMÁŘ, Luděk. Interiéry kostelů a kaplí Plzeňska na historických negativech: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 430,00 Kč
skladem 999 ks

Eva Černá, Zuzana Zlámalová Cílová, František Frýda, Klára Hanáková, Veronika Faltusová. Sklo vrcholného středověku v severozápadních a západních Čechách: ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 320,00 Kč
skladem 999 ks

CSUKÁS, David, MATOUŠKOVÁ, Anna. Fascinace Santinim: katalog výstavy konané k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Aichela = Fascination with Santini: an ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

KOTOROVÁ, Ludmila. Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 272 stran. ISBN 978-80-7247-175-1.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 340,00 Kč
skladem 999 ks

KOTOROVÁ, Ludmila. The story of the fan: the Collection of the West Bohemian Museum in Pilsen. Plzeň: The West Bohemian Museum in Pilsen, c.o., 2022. 272 ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 820,00 Kč
skladem 999 ks

ŠPINKOVÁ, Vlasta. Zastavený čas – Jiří Špinka. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 75 stran. ISBN 978-80-7247-197-3.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 300,00 Kč
skladem 999 ks

FORMANOVÁ, Markéta, PLACHÁ, Veronika. Dioráma Jiřího Trnky Svatba u Broučků. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2022. 69 stran. ISBN 978-80-7247-194-2.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 390,00 Kč
skladem 999 ks

KNAP, Jan. Můj obraz je jako pohlazení chudáka = Mein Bild ist wie das Streicheln einer armen Seele. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 150 ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 85,00 Kč
skladem 999 ks

METLIČKA, Milan, METLIČKOVÁ, Jarmila & kolektiv. Pravěká polykulturní sídliště v Nýřanech a Tlučné : stavba přeložky silnice II/180 = Urzeitliche ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 860,00 Kč
skladem 999 ks

MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka. Josef Škorpil (1856-1931) : příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p. o., 2022. 283 ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 790,00 Kč
skladem 999 ks

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo / Užité umění: průvodce stálou expozicí Západočeského muzea ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 450,00 Kč
skladem 999 ks

MERGL, Jan (ed.) ; KOTOROVÁ, Ludmila, MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka, MLEZIVA, Jindřich. Art & Crafts / Applied Arts: Museum of West Bohemia in Pilsen Exhibition ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 550,00 Kč
skladem 999 ks

ŠEDO, Ila. Sbírka knižních souborů exlibris a soupisů exlibris Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2021. 184 stran. Fontes ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 270,00 Kč
skladem 999 ks

BRODSKÝ, Pavel, PETR, Stanislav, ŠEDO, Ila. Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. 107 ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 300,00 Kč
skladem 999 ks

NESVEDA, Ivan et al. Ivan Nesveda nikdy v klidu!: katalog expozice Divadla Alfa v Muzeu loutek v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 54 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 85,00 Kč
skladem 999 ks

VAŠÍČEK, Pavel, PFEJFER, Tomáš. 36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní scéně. V Plzni: Západočeské muzeum, 2020. 26 stran. ISBN 978-80-7247-172-0.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 65,00 Kč
skladem 999 ks

HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni = Catalogus incunabulorom quae in Museo bohemiae occidentalis Plznae asservanur. 1. vydání. V ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 100,00 Kč
skladem 999 ks

CHEBEN, Ivan, KALÁBKOVÁ, Pavlína, METLIČKA, Milan (editori). Otázky neolitu a eneolitu našich krajín -2017-2019. Nitra: Archeologický ústav SAV ; Olomouc: ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 420,00 Kč
skladem 999 ks

BRAUN, Peter, BŘICHÁČEK, Pavel, ČECHURA, Martin. Letecká archeologie v západních Čechách = Aerial Archeology in West Bohemia. Plzeň: Západočeské muzeum v ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 240,00 Kč
skladem 999 ks

HENTSCHOVÁ, Radka, LEHNER, Jan. Rakousko-uherské válečné námořnictvo na fotografiích ze sbírky Jaroslava Bílého. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 280,00 Kč
skladem 999 ks

LINDA, Jaromír, ed. et al. Habent sua fata bibliothecarii: věnováno PhDr. Ilovi Šedovi. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. 231 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 110,00 Kč
skladem 999 ks

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka a MERGL, Jan. Jan Koula - novorenesančník a vlastimil: užité umění v tvorbě architekta 19. století. V Plzni: Západočeské muzeum v ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 420,00 Kč
skladem 999 ks

BENDOVÁ, Lenka, ed. Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni = Catalogus operum saeculo XVII impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 310,00 Kč
skladem 999 ks

FORMANOVÁ, Markéta a KUCHYŇKA, Zdeněk. Ztracené dioráma: příběh unikátního československého exponátu na Světové výstavě v New Yorku v roce 1939 = The lost ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 220,00 Kč
skladem 999 ks

ENGLER, Václav. Po stopách víry františkánským klášterem: průvodce stálou expozicí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 35,00 Kč
skladem 999 ks

ANTON, Miroslav, PETROVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Iva. Listopad 1989 v Plzni, aneb, Na podzim padá listí a komunisti. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2019. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 399,00 Kč
skladem 999 ks

HOUDA, Vojtěch a TOMÁNKOVÁ, Iva. Plzeň očima Vojtěcha Houdy. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2016. 128 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7247-130-0.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 180,00 Kč
skladem 999 ks

HECKEL, Vilém et al. Vilém Heckel 100: katalog výstavy při příležitosti 100 let od narození fotografa Viléma Heckela: Západočeské muzeum v Plzni ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 100,00 Kč
skladem 999 ks

ŠEDO, Ila, ed. Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2018. 460 stran. Fontes bibliothecarum Musei ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 380,00 Kč
skladem 999 ks

KRČMÁŘ, Luděk. Lidová zbožnost na Plzeňsku = Volksfrömmigkeit in der Region Pilsen = Popular piety in the Pilsen Region. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 150,00 Kč
skladem 999 ks

Vánoční receptář. Vydání první. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, p.o. ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou, 2018. 71 stran. ISBN 978-80-7247-146-1.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

ŘEPA, Pavel a VACÍK, Roman. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve Slavkovském lese. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2016. 191 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 100,00 Kč
skladem 999 ks

MLEZIVA, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2017. 133 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 350,00 Kč
skladem 999 ks

KRČMÁŘ, Luděk. Plzeň na historických černobílých diapozitivech: historické černobílé diapozitivy s námětem podoby města Plzně z oddělení novějších dějin ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 280,00 Kč
skladem 999 ks

MERGLOVÁ-PÁNKOVÁ, Lenka. Umělecká keramika: historismus, secese, moderna: Keramická škola v Bechyni 1884-1948. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 230 stran. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 295,00 Kč
skladem 999 ks

FORMANOVÁ, Markéta. Paměť loutky = The memory of a puppet. 1. první. V Plzni: Západočeské muzeum, 2015. 102 stran. ISBN 978-80-7247-111-9.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 150,00 Kč
skladem 999 ks

HUS, Miroslav. Soupis porcelánových a kameninových mincí a medailí Státní porcelánky v Míšni (i jiných výrobců) ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 120,00 Kč
skladem 999 ks

DUDKOVÁ, Veronika, ed. a ORNA, Jiří, ed. Od špitálu ke galerii...: archeologické poznání vývoje lokality "U Zvonu" v Plzni. První vydání. Plzeň: Západočeské ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 450,00 Kč
skladem 999 ks

METLIČKA, Milan et al. Prehistory and early Middle Ages of southwestern Bohemia: catalog of exposition: Insights into the past of the Plzeň Region: archaeology ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 400,00 Kč
skladem 999 ks

METLIČKA, Milan. Urgeschichte und Frühmittelalter in Südwestböhmen: Katalog zur Exposition: Blick in die Vergangenheit der Region Pilsen: Archäologie von ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 450,00 Kč
skladem 999 ks

METLIČKA, Milan. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: archeologie od počátku do 10. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 1. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

HEJNIC, Josef, ed. et al. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 stran. Fontes ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 300,00 Kč
skladem 999 ks

KOCH, Jeanette, ed. Prize volumes: designer bookbinders international competition 2013. Oxford: Bodleian Library, University of Oxford, 2013. xvi, 96 stran. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 1145,00 Kč
skladem 999 ks

CHVOJKA, Ondřej a kol. Nové české depoty doby bronzové: hromadné nálezy kovových předmětů učiněné do roku 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 650,00 Kč
skladem 999 ks

CHMELENSKÝ, Michal. Židovské komunity na Sušicku. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2013. 393 stran. ISBN 978-80-7247-099-0.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 400,00 Kč
skladem 999 ks

BERNHARDT, Tomáš et al. Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: historie 10. - 19. století: průvodce stálou expozicí v Západočeském muzeu v Plzni. 2. vydání. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

MERGL, Jan a kol. Z Nového světa do celého světa: 300 let harrachovského skla. 1. vydání. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN 978-80-7467-005-3.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 1250,00 Kč
skladem 999 ks

MERGL, Jan a BROŽKOVÁ, Helena. From Neuwelt to the whole world: 300 years of Harrach glass. 1st ed. Řevnice: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 1650,00 Kč
skladem 999 ks

VAŠÍČEK, Pavel a FORMANOVÁ, Markéta. Příběh plzeňského loutkářství. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2012. 33 stran. ISBN 978-80-7247-087-7.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 40,00 Kč
skladem 999 ks

HEJZLAROVÁ, Tereza, BELAŇOVÁ, Petra a KOKAISL, Petr. V srdci Hedvábné stezky: umění a řemeslo Střední Asie = At the heart of the Silk Road: arts and crafts of ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 90,00 Kč
skladem 999 ks

HEROLDOVÁ, Helena a MLEZIVA, Jindřich. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2011. 113 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 200,00 Kč
skladem 999 ks

ORNA, Jiří a kol. Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. 1. vydání. [Praha]: Ivan Fojt v nakl. Scientia, 2011. 167 stran, 21nečíslovaných ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 240,00 Kč
skladem 999 ks

MLEZIVA, Jindřich a KOTOROVÁ, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni = Cast iron in the collections of the West-Bohemian Museum in Pilsen. 1. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 35,00 Kč
skladem 999 ks

BRAUNOVÁ, Dagmar. Alfons Mucha a jeho doba: katalog k výstavě Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2008. 46 stran. ISBN 978-80-7247-059-4.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 30,00 Kč
skladem 999 ks

FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Západočeské muzeum v ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 390,00 Kč
skladem 999 ks

Svět Dogonů: mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla: ze Sbírky mimoevropského umění Národní galerie v Praze: [Západočeské muzeum v Plzni, 12. července ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 365,00 Kč
skladem 999 ks

BRAUNOVÁ, Dagmar, MLEZIVA, Jindřich. Umění Orientu: ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 44 stran. ISBN ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 60,00 Kč
skladem 999 ks

ORNA, Jiří. Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2005. 191 stran. ISBN 80-7247-045-0.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 100,00 Kč
skladem 999 ks

KLIMTOVÁ, Zdenka. Orientální koberce z českých soukromých sbírek: katalog výstavy: Západočeské muzeum Plzeň, 2004. Plzeň: Západočeské muzeum, 2004. 42 stran. ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

LINDA, Jaromír, ed. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur. 1. vydání. V ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 150,00 Kč
skladem 999 ks

PŘIBÍK, Jindřich. Jindřich Přibík: depozitář 1963 (Západočeské muzeum v Plzni): [výstavní síň Masné krámy Plzeň, 2003: katalog výstavy]. Plzeň: Západočeská ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 50,00 Kč
skladem 999 ks

BRAUNOVÁ, Dagmar. Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Antika. 1. vydání. Plzeň: Západočeské muzeum, 2001. 61 stran. ISBN 80-7247-002-7.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 140,00 Kč
skladem 999 ks

BRAUNOVÁ, Dagmar, ČADÍK, Jindřich a DUFKOVÁ, Marie. Corpus vasorum antiquorum. Fascicule 4, République tchèque. Fascicule 1, Pilsen, Musée de la Bohême de ...

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 235,00 Kč
skladem 999 ks

BERNHARDT, Tomáš. Oferta na dodání nábytku pro novou budovu muzejní v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 1999. 23 stran. ISBN 80-7247-003-5.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 6,00 Kč
skladem 999 ks

NESVADBOVÁ, Jaroslava, ed. a SOFRON, Jaromír, ed. Flóra a vegetace města Plzně. Plzeň: Západočeské muzeum, 1997. 200 stran. ISBN 80-85125-86-2.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 30,00 Kč
skladem 999 ks

MERGL, Jan. Plzeňské pohledy a veduty čtyř století 1500-1900. Plzeň: Západočeské muzeum, 1995. 56, 65 nečíslovaných stran. ISBN 80-85125-76-5.

Základní cena s DPH:
Prodejní cena se slevou
Cena: 30,00 Kč
skladem 999 ks
Nákupní košík

Nákupní košík

 x 

Nákupní košík je prázdný.