Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 09

Katalog sbírkových předmětů

Sbírky Západočeského muzea svým rozsahem a různorodostí přesahují rámec regionu, některé dokonce překračují hranice státu a patří ke světovému kulturnímu dědictví. Mezi takové patří např. sbírka nejstarších palných zbraní. Mimořádně významné jsou rovněž ucelené sbírky keramiky, skla a šperků z archeologických výzkumů antického Pantikapaia nebo umělecké sbírky z oblasti Dálného Východu.

Sbírky muzea najdete rovněž v Centrální evidenci sbírek (CES)Prehistorické sbírky

Historická archeologie

Numismatická sbírka

Militaria

Historické sbírky I

Historické sbírky II

Národopisné sbírky

Uměleckoprůmyslové sbírky

Paleontologické sbírky

Botanické sbírky

Zoologická sbírka

Entomologická sbírka

Historický sbírkový fond knihovny

Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska