Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Entomologická sbírka

Entomologická sbírka

Uzemí: ve sbírce jsou většinou  zastoupeny exempláře ze západních Čech, ale najdeme zde také sběry z celého území bývalého Československa, Evropy, v malé míře jsou zastoupeny tropičtí motýli a brouci

Období: 1837 - dosud

Předměty: ve sbírce je uloženo více než 100 000 bezobratlých; převažují velké sbírky motýlů (Tykačova sbírka, Skalova sbírka, Frajova sbírka atd.), brouků (Doležalova sbírka, Maidlova sbírka atd.), uložena je zde mimo jiné poměrně početná sbírka blech a pavouků

více informací o sbírce