Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 07

Odborné společnosti při ZČM

Západočeská pobočka České botanické společnosti

Pobočka byla založena v roce 1962 jako regionální složka společnosti, která sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku. Pořádá pravidelné jarní a podzimní cykly přednášek ze všech oborů botaniky, exkurze s různou tematickou náplní, případně konference, semináře, kurzy a jiné. 
více informací


Západočeská pobočka České archeologické společnosti

Pobočka založená v roce 1977 pořádá tematicky zaměřené přednášky, exkurze a výstavy. Jedenkrát do roka, v rámci výroční schůze, jsou přednášeny zajímavé referáty o nejnovějších archeologických výzkumech a nálezech. Pobočka si kromě jiného klade za úkol zkvalitnit spolupráci mezi profesionálními archeology a zájemci o archeologii z řad amatérské veřejnosti.
webové stránky společnosti


Západočeská pobočka České společnosti ornitologické

je pobočným spolkem České společnosti ornitologické se sídlem v Západočeském muzeu v Plzni. Hlavním cílem Západočeské pobočky ČSO je – kromě ochrany, výzkumu a monitoringu volně žijících druhů ptáků – rovněž sdružování dobrovolníků na tomto poli. Organizace působí prostřednictvím svých členů hlavně na územích krajů Plzeňského a Karlovarského. V současné době sdružuje více než sto zájemců o ornitologii, ochranu ptáků a přírody. Mezi členy pobočky jsou jak profesionální zoologové, tak kroužkovatelé, amatérští ornitologové, ochránci přírody a milovníci ptactva všech věkových skupin.
webové stránky společnosti