Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Publikace (Umprum)

Publikační činnost

Výběr z monografií

Mleziva, Jindřich. Balkánské starožitnosti. Umění a řemeslo jihovýchodní Evropy ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2023. ISBN 978-80-7247-210-9. 

Merglová Pánková, Lenka. Josef Škorpil (1856–1931). Příběh plzeňského muzejníka a jedné muzejní sbírky. Západočeské muzeum v Plzni, 2022. ISBN: 978-80-7247-203-1.

Kotorová, Ludmila. The Story of the Fan: The Collection of the Museum of West Bohemia in Pilsen. Plzeň, 2022. ISBN 978-80-7247-200-1.

Kotorová, Ludmila. Příběh vějíře: sbírka Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2020. ISBN 978-80-7247-175-1.

Mergl, Jan a Merglová Pánková, Lenka. Jan Koula – vlastimil a novorenesančník. Užité umění v díle architekta 19. století. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019.

Mleziva, Jindřich. Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 2017. ISBN 978-80-7247-141-6.

Pospíšilová, Dagmar a Mleziva, Jindřich. Umění kovu v zemích Blízkého východu a Indie. Praha: Národní muzeum, 2015. ISBN 978-80-7036-473-4.

Merglová Pánková, Lenka. Umělecká keramika. Historismus, secese, moderna. Keramická škola v Bechyni 1884–1948. Plzeň: Západočeské muzeum, 2015. ISBN 978-80-7247-114-0.

Merglová Pánková, Lenka. Snahy o nové sklo 1945-1990, Současnost 1990-2012. In: Mergl, Jan (ed.). Z Nového světa do celého světa. 300 let harrachovského skla. Praha: Arbor vitae a Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2012, s. 383-418. ISBN 978-80-7467-005-3.

Hejzlarová, Tereza, Belaňová Petra a Kokaisl, Petr. V srdci Hedvábné stezky. Umění a řemeslo Střední Asie. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2011. ISBN: 978-80-7247-079-2.

Heroldová, Helena a Mleziva, Jindřich. Čínský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 2011. ISBN 978-80-7247-082-2.

Mleziva, Jindřich a Kotorová, Ludmila. Litina ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2009. ISBN: 978-80-7247-069-3.

Braunová, Dagmar. Alfons Mucha a jeho doba. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2008. ISBN: 978-80-7247-059-4.

Braunová, Dagmar. Užité umění ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Část I. Antika. Plzeň: Západočeské muzeum, 2001. ISBN 80-7247-001-9.

Dufková, Marie, Braunová, Dagmar a Čadík, Jindřich. Corpus vasorum antiquorum. Fascicule 4, République tchèque. Fascicule 1, Pilsen, Musée de la Bohême de l'Ouest. Pilsen: Musée de la Bohême de l'Oues. Plzeň: Západočeské muzeum 2000. ISBN 80-7247-020-5.

Braunová, Dagmar, Frýda, František a Piskáček, Vladimír. Tibet: votivní a rituální umění. Plzeň: Západočeské muzeum, 1999. ISBN 80-7247-013-2.

Braunová, Dagmar. Horní Slavkov 1792–1992. Horní Slavkov: Městský úřad, 1992.

Braunová, Dagmar, Frýda, František, Mergl, Jan. České sklo ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Plzeň: Západočeské muzeum, 1984.

Braunová, Dagmar. Antické vázy z Kerče. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1981.

Braunová, Dagmar. Renesanční a barokní emailované sklo. Západočeské muzeum, 1979.

Čadík, Jindřich. Úvod do dějin vázové keramiky řecké. Praha: typ. Grafické závody v Plzni, 1931

Čadík, Jindřich. O klenotnictví jižního Ruska ve starověku. Plzeň: Umělecko-průmyslové muzeum, 1926.

Čadík, Jindřich. Plzeňské vazby knižní doby gotické. Plzeň: Umělecko-průmyslové museum, 1919.  

Výběr z článků 

Kotorová, Ludmila. Ukázky uměleckého zámečnictví francouzské firmy Sterlin – Bricard Frères Paris ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XXIII. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2023, s.66–93. ISBN 978–80–7247–209-3.

Merglová Pánková, Lenka. Výstavní činnost státní odborné školy v Karlových Varech v období meziválečného Československa (1918–1938). In: Sklář a keramik: časopis ministerstva lehkého průmyslu. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 2023, s. 48–54. ISSN 0037-637X.

Mleziva, Jindřich. Balkánský textil ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. In: Textil v muzeu. Ročník 19 / 2023 = Textile in museum. Volume 19 / 2023. Brno: Technické muzeum v Brně, 2023. s. 14–21. ISSN 1804-1752.

Merglová Pánková, Lenka. Jan Koula a budování první historické a národopisné expozice Národního muzea v Praze. In: Museologica Brunensia. Brno: Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2020, roč. 9, č. 1, s. 28-35.

Merglová Pánková, Lenka. Cesty Koulova ornamentu. In: Zrození lidu v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha: Academia, 2020, s. 205-212.

Mleziva, Jindřich. Asijské umění a umělecké řemeslo ve sbírce Západočeského muzea v Plzni. In: MUZEUM: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57/1, s. 3– 14.

Kotorová, Ludmila: Evropský příběh vějíře, In: Art+Antiques. Praha: Ambit Media, 2019, březen, s. 28-32.

Merglová Pánková, Lenka. Keramika v díle architekta Jana Kouly. In: Art+Antiques. Praha: Ambit Media, 2019, květen, s. 22-24.

Mleziva, Jindřich. Iranian Blue-And-White Ceramic Jar. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: National Museum, 2019, No. 40/1, pp. 121–132.

Kotorová Ludmila. Všeho do času… (1788–1918). In: Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, s. 63–65.

Mleziva, Jindřich. Iznik or Paris? Imitations of Ottoman pottery in the collection of the West Bohemian Museum in Pilsen. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: National Museum, 2016, No. 37/1, p 33–40.

Mleziva, Jindřich. Silver Vessels from Mes ‘Aynak. In: Afghanistan: rescued treasures of Buddhism. Prague: National Museum, 2016, p. 99–105. ISBN 978-80-7036-491-8.

Mleziva, Jindřich. A Variety of Decorative Steel Objects in the Islamic Art Collection of the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2013, No 34, p. 15-42.

Kotorová, Ludmila. Problematika určování vějířů na příkladu sbírky Západočeského muzea v Plzni. In: Textil v muzeu: soubor statí k problematice: oděvní doplňky – péče – průzkum – prezentace. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 25–30.

Mleziva, Jindřich. Obuv na Blízkém východě – tradiční ochrana i ozdoba chodidla. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2010. s. 47–49.

Mleziva, Jindřich. Footwear in the Countries of the Near East. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2008, No. 29, p. 87–113.

Mleziva, Jindřich. Penály a kalamáře. Několik ukázek schránek na pera z Blízkého východu. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2007, č. 3, roč. 62, s. 34–36.

Mleziva, Jindřich. Two Pieces of Islamic Metalwork from B. Forman´s Collection of the Náprstek Museum. In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2005, No. 26, p. 87–94.

Mleziva, Jindřich. Islámská figurální plastika. In: Nový Orient. Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2005, č. 3, roč. 60, p. 44–46.

Mleziva, Jindřich. Lunch box, Islamic metalwork from The West Bohemian Museum, Pilsen, In: Annals of the Náprstek Museum. Prague: The National Museum in Prague, 2004, No. 25. p. 99–108.