Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Vědecká práce (Umprum)

Vědecká práce

Probíhající projekty 

DKRVO: Česká porcelánová plastika 19. a 20. století (2022–2025, řešitelka: Lenka Merglová Pánková)

Ukončené projekty

IGP 2020/06: Sbírkové předměty pocházející ze zemí Balkánského poloostrova ve sbírce Západočeského muzea v Plzni (2020–2023, řešitel: Jindřich Mleziva)

IGP 2020/03: Keramika ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (kniha) (2020–2022, řešitelka: Lenka Merglová Pánková) 

IGP 2019/03: Vějíře ve sbírce Západočeského muzea v Plzni (2019–2020, řešitelka: Ludmila Kotorová)

IGP 2017/04: Jan Koula a umělecké řemeslo (2017–2019, řešitelé:  Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková)  

UU 2016/04: Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni (2016–2017, řešitel: Jindřich Mleziva)

UU 2013/04: Bechyňská keramika (2013–2014, řešitelka: Lenka Merglová Pánková)

UU 2010/16: Čínský textil ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (2010–2011, řešitelé: Helena Heroldová, Jindřich Mleziva)