Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Sbírky (botanika)

Sbírky

Zkratka dle Indexu herbariorum: PL. Počet sbírkových předmětů k 31. 12. 2018 (herbářových položek a obrazů): 87 884.

Podsbírky 

  • cévnaté rostliny (51 659 herbářových položek)
  • mechorosty (20 356 herbářových položek)
  • lišejníky (8964 herbářových položek)
  • houby (3186 herbářových položek)
  • podzemní orgány rostlin (707 herbářových položek)
  • obrazy hub (3269)

Území 

Česká republika – převážně západní Čechy, Evropa, výjimečně Asie a Amerika.

Období  

První sbírka pochází z let 1848–1905 (L. Čelakovský). Od té doby je sbírka kontinuálně rozšiřována. 

Hlavní sběratelé 

Maloch F., Mencl V., Čelakovský L., Vondráček M., Sofron J., Zikan F., Hadač E., Čejka V., Smola J., Melzer V. a další.

Tvorba sbírky 

Terénní sběr (většinou v rámci výzkumu), přijímání darů nebo nákup sbírkových předmětů.

Správa a péče 

Celá sbírka je zapsána do centrální evidence sbírek (CES). Herbářové položky jsou uloženy v kartonových krabicích, jsou průběžně ošetřovány vymrazováním a plynováním.

Digitalizace 

Do počítačové databáze (Demus) je zapsáno 55 940 sbírkových předmětů (digitální obrazová dokumentace byla provedena u obrazů hub F. Tyttla a sbírky cévnatých rostlin F. Malocha.

Využití herbáře badateli z jiných institucí za posledních 10 let: 

 

Rok

Badatelské návštěvy

Počet vypůjčených položek

2009 8 235
2010 9 446
2011 6 75
2012 5 34
2013 4 337
2014 10 654
2015 12 804
2016 16 358
2017 8 92
2018 4 0

Celkem

82 3035

Důležité publikace vzniklé na základě zpracování sbírek 

Nesvadbová J. & Pecháčková S. [eds] (2008): Historický atlas hub – Academia, Praha, 40 pp., 236 tab.

Krahulec F. & Nesvadbová J. (2007): Intergeneric hybrid Festuca rubra × Vulpia myurus in the Czech Republic – Preslia, Praha 79/1: 63–68.