Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Sbírky (Národopis)

Sbírky

Základ etnografické části sbírky Západočeského muzea v Plzni, p. o. je tvořen předměty, shromažďovanými od počátku 20. století zakladatelem Národopisného muzea Plzeňska Ladislavem Lábkem a dalšími členy někdejšího Kroužku přátel starožitností a Společnosti pro národopis a ochranu památek v Plzni.

Ladislav Lábek, jeden ze zakladatelů moderní české muzeologie, vytvořil v Plzni unikátní koncept tvorby národopisných sbírek, reflektujících nejen každodenní život obyvatel venkova, ale ve svém pojetí reflektoval také nutnost etnografické dokumentace života obyvatel měst. V případě sbírek Národopisného muzea Plzeňska tedy života obyvatel industriálně, demograficky a urbanisticky se rozvíjející Plzně druhé poloviny 19. století.

Etnografická sbírka, spravovaná národopisným oddělením Západočeského muzea v Plzni, p. o. patří v současné době k nejrozsáhlejším a nejpestřejším národopisným sbírkám v ČR.

Převážná většina sbírkových předmětů pochází z let 1800 – 1950, návštěvníci Národopisného muzea Plzeňska a odborní či laičtí badatelé v ní však mohou nalézt unikáty, dokumentující každodenní život obyvatel Plzeňska od raného středověku do 90. let 20. století.

Členění etnografické podsbírky v současné době stále vychází z původního členění, zavedeného Ladislavem Lábkem, které v sobě kombinuje třídění materiálové a účelové. Pestrost etnografické podsbírky ilustrují následující tematické okruhy:

 • vybavení domácnosti
 • oděvy a oděvní doplňky z lidového a městského prostředí
 • řemeslné náčiní a výrobky
 • zemědělské náčiní
 • sklo
 • keramika
 • porcelán
 • obrazy s vazbou na plzeňský region
 • zvykoslovné a náboženské památky
 • písemné fondy
 • školské památky
 • fotografický materiál s vazbou na plzeňský region