Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Publikace (novější dějiny)

Publikační činnost

 

Publikace

V. Laštovka, Americká armáda v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 1990.

M. Krátký – K. Foud, Přišli jsme ze západu. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 1991.

L. Jandová, Pobyt americké armády v Plzni v roce 1945 (dobové fotografie a dokumenty). Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 1995.

I. Palová, Pohled do historie obce Nebílovy. Obec Nebílovy, Nebílovy 1998.

L. Baierová – J. Jirák – P. Kops – L. Krčmář – P. Petr – J. Plosová, Opevnění jihozápadních Čech z let 1936 - 1938. Muzeum Šumavy v Sušici ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Okresním muzeem v Klatovech, Sušice 1999.

P. Mazný – Z. Hůrka – P. Flachs – L. Krčmář, Plzeň 1880 - 1935. Ing. Petr Flachs, Plzeň 1999.

P. Mazný – Z. Hůrka – P. Flachs – L. Krčmář, Plzeň 1935 - 1965. Starý most, Plzeň 2000.

L. Krčmář, Plzeň na přelomu věků. NAVA, Plzeň 2000.

V. Krátký – P. Mazný, spoluautoři L. Krčmář, L. Nohovcová, Plzeňané I. Starý most, Plzeň 2001.

V. Krátký – P. Mazný, spoluautoři L. Krčmář, L. Nohovcová, Plzeňané II. Starý most, Plzeň 2001.

L. Krčmář, Věčná Slavia. Procházka dějinami slávistického fotbalu v Plzni. Žaket pro SK Slavia Plzeň 1912, Praha 2002.

Kolektiv, Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. Městské knihy s.r.o., Žehušice 2002. L. Krčmářem zpracovány kapitoly: Vodárenství, Plzeňská plynárna, Elektrizace města.

B. Vurm a kol., Krásy a tajemství české republiky. Plzeňský kraj. Společnost Praga Mystica, Praha 2003.

L. Krčmář – Z. Procházka – J. Soukup. Zničené kostely. Průvodce historií Západních Čech č. 14. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2004.

T. Karel – L. Krčmář. Panská sídla západních Čech – Plzeňsko. Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice 2006.

T. Chvátal – L. Krčmář. Obrazy z dějin českého zvonařství. Rekviziční fotografie z první světové války ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2006.

L. Krčmář – J. Soukup. Ohrožené kostely. Nadace Dominanty, Plzeň 2007.

J. Fák – L. Krčmář, Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Mariánská Týnice 2008.

T. Karel – V. Knoll – L. Krčmář, Panská sídla západních Čech - Karlovarsko. Veduta, České Budějovice 2009.

J. Janda – L. Krčmář. Pět plzeňských řek. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 2009.

H. Voděrová – L. Krčmář – D. Růžička. Historie turistiky v Plzeňském kraji. RegionAll, Plzeň 2011.

L. Krčmář, Putování je IN. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti plzeňské diecéze. Biskupství plzeňské, Plzeň 2012.

P. Rožmberský – L. Krčmář, Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji. Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, Domažlice 2014.

L. Krčmář, Pilgern ist „in“. Wallfahrtsorte und Gebetsstätten der Diözese Pilsen. Ordinariat Pilsen zum Eigengebrauch Zweite, ins Deutsche übersetze Auflage, Pilsen 2014.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku. Ashram s.r.o., Kralovice 2014.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku. AgAkcent, s.r.o., Klatovy 2015.

L. Krčmář, Plzeň na historických černobílých diapozitivech. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2016.

I. Tománková, Plzeň očima Vojtěcha Houdy. Západočeské muzeum v Plzni. Plzeň 2016.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku. Vydavatelství Jiří Fák, Kralovice 2017.

L. Krčmář, Lidová zbožnost na Plzeňsku. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2017.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze. Město Nepomuk, Nepomuk 2018.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Domažlicku. Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích. Domažlice 2019.

 

Příspěvky a články (výběr):  

L. Krčmář, Poutní místo s kaplí Panny Marie v Kyjovském polesí. České památky 2/1998, s. 15 – 17

L. Krčmář, Další snímky sídel z muzejních sbírek. Hláska 4/1998, s. 62

L. Krčmář, Další snímky sídel z muzejních sbírek (dokončení). Hláska 1/1999, s. 14.

L. Krčmář, Čeští evangelíci v Plzni za 1. světové války. In: Česká společnost a první světová válka, s. 115 - 119. České Budějovice 1999.

L. Krčmář, Panská sídla ve sbírce kolorovaných diapozitivů ZČM v Plzni. Hláska 1/2000, s. 13-14.

L. Krčmář, Návesní kaple v Dolním Vlkýši. České památky 1-2/ 2000, s. 19-20.

L. Krčmář, Historický fotomateriál s podobou regionu a jeho využití. In: Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, Suppl. Historie č. 9, s. 9-11. Rokycany 2000.

L. Krčmář, Katolická církev za 1. světové války na příkladu plzeňských dominikánů. In: Regiony a první světová válka, s. 47 – 51. České Budějovice 2001.

L. Krčmář, Panská sídla na historických negativech ZČM v Plzni. In: Historická fotografie 1/2001, s. 41 – 47. Praha 2001

L. Krčmář – V. Kuttan, Rozdílné osudy tří plzeňských „Srbáků“. In: Osobnosti a první světová válka, s. 48 – 49. České Budějovice 2001.

L. Krčmář, Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů. In: Dějiny staveb 2001, s. 99 – 105. Plzeň 2001.

L. Krčmář – V. Knoll, Terénní výzkum vybraných tvrzišť v oblasti Slavkovského lesa a v okolí Mariánských lázní (poznámka k vyhodnocování terénních výzkumů). Hláska 3/2002, s. 34 – 40.

L. Krčmář, Jeden zapomenutý církevní primát - vznik „České národní církve“ v Plzni. In: Plzeňsko II, s. 70 – 74. Plzeň 2003.

L. Krčmář, Netradiční využití jednoho tvrziště. Hláska 2/2003, Plzeň, s. 34.

L. Krčmář, Poznámka pod čarou ke kritickému myšlení badatele. Hláska 3/2003, s. 45–46.

V. Knoll – L. Krčmář, Kritická poznámka k hodnocení povrchových průzkumů. In: Dějiny Staveb 2003, s. 96 – 99. Plzeň 2004.

L. Krčmář, Situace fotbalového klubu SK Slavia Plzeň za první světové války. In: Odraz první světové války v umění a vědě, s. 144-147. České Budějovice 2005.

L. Krčmář – V. Knoll, Povrchový průzkum domnělého tvrziště Krajt (za pomoci Krčmářovy biologické nedestruktivní metody). Hláska 3/2005, s. 37-40.

V. Knoll – L. Krčmář, K novému objevu u Černého rybníka. Hláska 4/2005, s. 57-58.

L. Krčmář – V. Keller, Terénní situace v předpolí hradu Sychrova. Hláska 4/2005, s. 59-60.

L. Krčmář, Pojednání o G. S. Pattonovi. In: Pomník generála Pattona. Veřejná jednokolová výtvarná a architektonicko – urbanistická soutěž Pomník generála Pattona a řešení prostoru pro jeho umístnění 2005, s. 4-5. Plzeň 2006.

L. Krčmář, Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech. In: Severní Plzeňsko na kolorovaných diapozitivech. Ze sbírek ZČM Plzeň a MaG Mariánská Týnice. Katalog výstavy. Mariánská Týnice 2006.

L. Krčmář, K zániku kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přísečnici. In: Muzejní a vlastivědná práce, roč. 45/ Časopis společnosti přítel starožitností, roč. 115, č. 3-4/2007, s. 214-217. Praha 2008.

L. Krčmář, Poznámka k lokalizaci tvrziště ve Lhotě u Lipníka (příspěvek k interpretaci vodních děl). Hláska 4/2008, s. 54–56.

T. Karel – L. Krčmář, Hrady, zámky a tvrze. In: Plzeňsko - příroda, historie, život, s. 542-562. Praha 2008.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti. In: Plzeňsko - příroda, historie, život, s. 578-589. Praha 2008.

L. Krčmář – M. Valenčík, Zaniklé a ohrožené církevní památky. In: Plzeňsko - příroda, historie, život, s. 590-612. Praha 2008.

L. Krčmář, Románský klenot a kostelní pevnost v Potvorově. Vítaný host 02/2008, s. 6-7.

L. Krčmář, Svatovojtěšská úcta ve Zdebořicích. Vítaný host na Šumavě a v Českém lese 02/2008, s. 18-19.

L. Krčmář, Zborovy – starobylé památky. Vítaný host na Šumavě a v Českém lese 03/2008, s. 14-15.

L. Krčmář, Hrad Sychrov v Rabštejně nad Střelou. Vítaný host 03/2008, s. 28-29.

L. Krčmář, Zapomenutá předsunutá opevnění hradu Libštejna. Vítaný host 04/2008, s. 30-31.

L. Krčmář, Méně známé stopy sv. Vojtěcha na území českobudějovické diecéze v Plzeňském kraji. In: Genius loci českého jihozápadu V., s. 81-89. České Budějovice 2009.

L. Krčmář, Stély z Žebnice. Vítaný host 01/2009, s. 10-11.

T. Karel – V. Knoll – L. Krčmář. Nově objevené tvrziště v Maroltově. Hláska 1/2010, s. 1-3.

T. Karel – V. Knoll, L. Krčmář. Příspěvek k panským sídlům v Lomnici. Hláska 1/2010, s. 11-12.

L. Krčmář, Svatý Jan Nepomucký - životopis. Paneuropa CZ. Zpravodaj Panevropské unie Čech a Moravy, mimořádné číslo NEPOMUK-FEST 2010, duben 2010, s. 1-2.

L. Krčmář, Johannes Nepomuk. In: Johannes ne Pomuk, s. 7-12. Dieter Friedl 2010.

L. Krčmář, Hrad na Radči. Vítaný host 01/2010, s. 6-7.

L. Krčmář, Kamýk. Vítaný host 1/2011, s. 12.

L. Krčmář, Šelmberk a Schellenberg. Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, 2/2011, s. 32-33.

J. Hložek – T. Karel – J. Klsák – V. Knoll – L. Krčmář – J. Tajer, Záhadná fortifikace u Bochova. In: Dějiny staveb 2011, s. 247-254, Plzeň 2012.

L. Krčmář, Nehrad Nepomyšl. Hláska 2/2013, s. 25-27.

L. Krčmář, Nejvýznamnější poutní místa v plzeňské diecézi. In: S důvěrou a nadějí. 20. let plzeňské diecéze 1993 – 2013, s. 145-159. Plzeň 2013.

L. Krčmář – H. Voděrová, Znovuzrozené poutní místo Křížkov (Kreutzwinkel). Vítaný host na Šumavě a v Českém lese 04/2013, s. 24-25.

L. Krčmář, Poutní místa v Mýtě. Vítaný host 4/2013, s. 10-11.

T. Karel – V. Knoll – L. Krčmář, Příspěvek k lokalizaci panského sídla v Týništi. Hláska 2/2014, s. 22-34.

L. Krčmář, Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni. In: Dějiny staveb 2013, s. 48-54. Plzeň 2014.

L. Krčmář, Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu. In: Historická dílna VII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2012, s. 182-199. Plzeň 2013.

L. Krčmář, Historie a geografie území Českého lesa. In: Objevujeme Český les, s. 5-10. Klatovy 2015.

L. Krčmář, Krajina v Českém lese - mýty a fakta, příroda a lidé. In: Sborník studijních textů Podpora vzdělávání na venkově 2015, s. 23-41. Klatovy 2015.

L. Krčmář, Náboženský život. In: Dějiny města Plzně 2, s. 277-286. Plzeň 2016.

L. Krčmář, Proces s Janem Nepomuckým (1393). In: Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek Procesy (do roku 1949), s. 41-44. Plzeň - Ostrava 2017.

L. Krčmář, Reformy církevní Marie Terezie. In: Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R - Říš, s. 213-216. Plzeň - Ostrava 2017.

 L. Krčmář, Reformy církevní Josefa II. Encyklopedie českých právních dějin. X. svazek R - Říš, s. 216-220. Plzeň - Ostrava 2017.

L. Krčmář, Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa. In: Genius loci českého jihozápadu XI., s. 49-60. Blovice 2017.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Rokycanech. In: Sborník konference Genius loci Rokycany 2016, s. 66-81. Rokycany 2018.

L. Krčmář, Náboženský vývoj. In: Dějiny města Plzně 3, s. 277-286. Plzeň 2018.

 

Kalendáře ze sbírek oddělení

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeňské mosty a lávky na přelomu 19. a 20. věku 2007. Kalous & Skřivan ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Plzeň 2006.

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeň za císařepána 2008. Kalous & Skřivan ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Plzeň 2007.

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeň za císařepána 2009 a dnes. Kalous & Skřivan, Plzeň 2008.

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeňské Benátky 2010. Kalous & Skřivan, Plzeň 2009.

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeň za císařepána 2011. Dnové sváteční. Kalous & Skřivan, Plzeň 2010.

L. Krčmář – J. Schýbal. Plzeň za císařepána 2012. ve stínu svatého Bartoloměje. Kalous & Skřivan, Plzeň 2011.

L. Krčmář – J. Schýbal – K. Vyletová. Plzeň za císařepána 2013. SOS print s.r.o., Plzeň 2012.

 

Odborné analýzy

L. Krčmář, Situační analýza extremistických hrozeb na území města Plzně (kalendář rizikových dnů, riziková místa v Plzni). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Města Plzně. Plzeň 2009

 

Propagační materiály (výběr)

L. Krčmář, J. Zahradnický. Plzeňský kraj. Přijďte a prožijte…Kletr Plzeň, Plzeň 2003.

L. Krčmář, Plzeňský kraj. Pohledy shora. Plzeňský kraj, Plzeň 2004.

L. Krčmář, Plzeňský kraj. Památky. Plzeňský kraj, Plzeň 2004.

L. Krčmář, Plzeňský kraj. Podzemí. Plzeňský kraj, Plzeň 2005.

L. Krčmář, Plzeňský kraj. Muzea a galerie. Plzeňský kraj, Plzeň 2009.

L. Krčmář, Srdečně Vás vítáme. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni. Pobočka Západočeského muzea v Plzni. Biskupství plzeňské, Plzeň 2012.

L. Krčmář, Svatý Jan Nepomucký. Město Nepomuk, Nepomuk 2013.

L. Krčmář, Tanaberk. Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko, Klatovy 2017.

M. Podhorský – L. Krčmář, Turistická mapa Plzeňského kraje. Plzeňský kraj. Plzeň 2019.

 

CD-ROM

L. Krčmář, Plzeň před sto lety (katalog výstavy). Československá Obchodní Banka, Plzeň 1999.

 

Filmy

L. Krčmář – V. Nový – J. Nechutný, Obrazy z dějin křesťanství na území plzeňské diecéze. Creative Studio s.r.o. ve spolupráci s AVS © Západočeské univerzity. Plzeň 2012.