Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Historie oddělení (novější dějiny)

Historie oddělení

Oddělení novějších dějin, dříve oddělení dějin kapitalismu a socialismu, vzniklo jako organická součást Západočeského muzea v Plzni v roce 1962. Práce oddělení však byla již od počátku poznamenána politickým vývojem státu. Podnětem k jeho vzniku bylo vybudování expozice dělnického hnutí v hlavní budově Západočeského muzea, s jejíž přípravou se začalo v roce 1958. Materiály nashromážděné k přípravě expozice byly jedním ze základů sbírek nového oddělení. K nim byl připojen sbírkový fond legionářského muzea osvobození, které bylo jako součást Historického muzea v Plzni otevřeno roku 1936, a vybrané části sbírek Historického a Národopisného muzea v Plzni. V dalších letech byl sbírkotvorný program zaměřen na dokumentaci politického a veřejného života v regionu. V nedávné době byla badatelská činnost zaměřena na regionální dějiny prvního a druhého odboje, 2. světovou válku a okupaci. Kromě pokračování v původním zaměření oddělení se dnes činnost oddělení například soustřeďuje i na dokumentaci vývoje průmyslu, sportu, stavebních proměn města a regionu či význačných plzeňských osobností. Náplň je rozšířena i o témata náboženské scény a sakrálních památek v regionu (oddělení je jedním z odborných garantů činnosti Muzea církevního umění plzeňské diecéze otevřeného v roce 2012), apod. V návaznosti na nedávno ukončené projekty vědy a výzkumu MK ČR je nadále odborně zpracováván fond historického fotomateriálu s regionální tématikou s četnými publikačními výstupy. Bádání započalo i v oblasti sokolského hnutí a politických výročí 1968 a 1989. Činnost oddělení je časově vymezena přibližně polovinou 19. století až do současnosti.