Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Přednášky (novější dějiny)

Přednášky

 

Přednášková činnost (výběr od roku 2010)

L. Krčmář, Lesní masiv a údajná zaniklá středověká ves Bechlov a zaniklá středověká osada Cetkov. Vejvanov 24. 4. 2010.

L. Krčmář, Kdo vztáhne na zvony ruku, prohraje válku. Cyklus Příběhy předmětů aneb co skrývají sbírky Západočeského muzea v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni 4. 5. 2010.

L. Krčmář, Historická analýza extremistických hrozeb v Plzni. Setkání proti Extremismu, Možnosti samosprávy při řešení politického extremismu. Plzeň, 27. 4. 2011.

L. Krčmář, Babská skála. Vejvanov 30. 4. 2011.

L. Krčmář, Zničené kostely. Projekt Stories. Gross Siegharts, Německo, 25. 10. 2011.

L. Krčmář, Plzeň na černobílých diapozitivech. Cyklus Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v Plzni, 1. 11. 2011.

V. Keller – L. Krčmář – M. Šejvl, Etiopie 2010. Dům vína Plzeň. 13. 4. 2012.

L. Krčmář, Hrádek boha Peruna. Vejvanov 22. 9. 2012.

L. Krčmář, Historický fotografický materiál jako pramen poznání minulosti regionu. Historická dílna. Pedagogická fakulta ZČU Plzeň. 4. 10. 2012.

L. Krčmář, Panská sídla regionu na historických kolorovaných diapozitivech. Cyklus Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v Plzni, 20. 11. 2012.

L. Krčmář, Panská sídla regionu na historických kolorovaných diapozitivech. Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 2. 1. 2013.

L. Krčmář – M. Šejvl, Křesťanský sever Etiopie. Letem světem, II. ročník cestovatelského festivalu v Plzni, KD Šeříková Plzeň 9. 3. 2013.

L. Krčmář, Ikonografický pramen k poznání městského opevnění u dominikánského kláštera v Plzni. Konference Dějiny staveb 2013, Nečtiny 22. 3. 2013.

L. Krčmář, Milostné sochy v expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Křížová chodba františkánského kláštera v Plzni 4. 4. 2013.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Plzni. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 25. 4. 2013.

L. Krčmář, Poutní místo klášter Teplá. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 23. 5. 2013.

L. Krčmář, Obrazy z dějin Božkova. ZŠ Plzeň - Božkov 17. 6. 2013.

L. Krčmář, Plzeň a západní Čechy v souvislosti se svatojakubskou cestou a poutnictvím všeobecně. Fakulta právnická Západočeské univerzity a Centrum španělské kultury a vzdělávání. Plzeň 16. 10. 2013.

L. Krčmář, Poutní místa Zelená Hora a Nepomuk. „Svaté“ místo jižního Plzeňska. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 28. 11. 2013.

L. Krčmář, Epifanie, slavnost Zjevení Páně a svátek Tří Králů. Arcibiskupské gymnázium, Praha 8. 1. 2014.

L. Krčmář, Plzeň a západní Čechy v souvislosti se svatojakubskou cestou a poutnictvím všeobecně. Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 23. 1. 2014.

L. Krčmář, Fotografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů. Cyklus Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v Plzni 15. 4. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny v Plzni. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 17. 4. 2014.

L. Krčmář, Poutní místa Zelená Hora a Nepomuk – „Svaté“ místo jižního Plzeňska. Městské muzeum a galerie Nepomuk, 24. 4. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny v Plzni. Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 7. 5. 2013.

L. Krčmář, „Pilgern ist „in“. Neukirchen beim Heiligen Blut, Německo 12. 5. 2014.

L. Krčmář, Božkovem po „stopách Jiráska a Prahy“. ZŠ Plzeň-Božkov, Plzeň 14. 5. 2014.

L. Krčmář, Po stopách poustevníka sv. Vintíře. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 15. 5. 2014.

L. Krčmář, Poutní místo Klášter Teplá a další místa s ním spjatá. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 10. 6. 2014 .

L. Krčmář, Plzeňské kostely a kláštery, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 24. 6. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny na Tachovsku. Zámek Svojšín 2. 8. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny na hradech v Plzeňském kraji. Klub Augusta Sedláčka. Plzeň 3. 9. 2014.

L. Krčmář, O dolanském poustevníkovi, poutním místu a okolních poustevnách. Dolany, kostel sv. Petra a Pavla 21. 9. 2014.

L. Krčmář, Obrazy z dějin Božkova aneb Božkov není jen rum. ZŠ Plzeň - Božkov 1. 10. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny na Tachovsku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 2. 10. 2014

L. Krčmář, Ikonografický pramen k poustevnám v Radnicích a na Vršíčku u Rokycan. Cyklus Příběhy předmětů. Západočeské muzeum v Plzni 14. 10. 2014.

L. Krčmář, Historie a geografie Českého lesa. Horšovský Týn, 30. 10. 2014.

L. Krčmář, Poustevny a poustevníci na Nepomucku a Blovicku. Městské muzeum a galerie Nepomuk 13. 11. 2014.

L. Krčmář, Poustevníci a poustevny v Českém lese. Seminář Možnosti a trendy cestovního ruchu (nejen v Českém lese). Babylon, 20. 11. 2014.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku. Městská knihovna Kralovice, 11. 12. 2014.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na severním Plzeňsku. Západočeské muzeum v Plzni 18. 12. 2014.

L. Krčmář, Krajina v Českém lese – mýty a fakta, příroda, lidé. Domažlice, 10. 3. 2015.

L. Krčmář, Božkov není jenom rum a fernet aneb Obrazy z dějin Božkova 2. ZŠ Plzeň – Božkov, 18. 3. 2015.

L. Krčmář, Stopy sv. Vojtěcha, sv. Jiřího a sv. Marka. Letnice umělců – Festival duchovní kultury 2015 Plzeň, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 22. 4. 2015.

L. Krčmář, Jan Hus …co jsme se o něm neučili. Muzeum Příhraničí ve Kdyni 29. 4. 2015.

L. Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Rotary klub Klatovy 29. 4. 2015.

L. Krčmář, Když obrazy promluví. Příběhy milostných soch a obrazu z Muzea církevního umění. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 14. 5. 2015.

L. Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 23. 6. 2015.

L. Krčmář, Rekvizice zvonů za 1. světové války. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 1. 10. 2015.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti Tachovska. Muzeum Českého lesa v Tachově 6. 10. 2015.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 15. 10. 2015.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Blovicku. Konference Genius loci českého jihozápadu 2015, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 3. 11. 2015.

L. Krčmář, Po stopách sv. Vojtěcha na jižním Plzeňsku. Městské muzeum a galerie Nepomuk, 10. 11. 2015.

L. Krčmář, Po stopách poustevníka sv. Vintíře. Rotary klub Klatovy, 11. 11. 2015.

L. Krčmář, Jan Hus a jeho učení. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 3. 12. 2015.

L. Krčmář, Božkov není jenom zelená aneb Obrazy z dějin Božkova 3. ZŠ Plzeň - Božkov, 9. 12. 2015.

L. Krčmář, Alternativní hudba na sklonku 80. let v Plzni. Mezinárodní vědecká konference „Udržitelný rozvoj VII – 30. let od Jednotného evropského paktu aneb Evropa čtyř svobod“ – VI. česká a jihočeská města v a po roce 1989 – veřejná správa, politika, občanská společnost. České Budějovice 1. 4. 2016.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Tachovsku. Zámek Svojšín, 2. 4. 2016.

L. Krčmář, Hrady Karla IV. Přednáška v rámci Festivalu duchovní kultury – Letníce umělců 2016, Západočeské muzeum v Plzni 4. 5. 2016.

L. Krčmář, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze v Plzni a ochrana církevního umění a památek. Konference Muzea a kulturní krajina – policie a muzea. Praha, 5. 5. 2016.

L. Krčmář, Povodně a regulace v Plzni. Přednáška ve výstavě Plzeň pohromami stíhaná, Univerzita třetího věku ZČU, Západočeské muzeum v Plzni, 12. 5. 2016.

L. Krčmář, Mapa pivovarů Plzeňského kraje jako produkt cestovního ruchu. 24. Ústecké kolokvium Orosené dějiny, Ústí nad Labem 20. 5. 2016.

L. Krčmář, Hrady Karla IV. Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 1. 6. 2016.

L. Krčmář, Božkovem od likérky k pivovaru. ZŠ A MŠ Plzeň - Božkov, 15. 6. 2016.

L. Krčmář, Nové Čechy Karla IV. Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 7. 9. 2016.

L. Krčmář, Hrady Karla IV., Rodinné centrum Plzeňské panenky, Plzeň 15. 9. 2016.

L. Krčmář, Via Carolina a Nové Čechy. Přednáška v rámci Festivalu duchovní kultury Letníce umělců 2016, Západočeské muzeum v Plzni 21. 9. 2016.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Rokycanech. Konference Genius Loci Rokycany 2016, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, 5. 10. 2016.

L. Krčmář, Hrady Karla IV. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 14. 10. 2016.

L. Krčmář, Nové Čechy a Via Carolina. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 4. 11. 2016.

L. Krčmář, Poustevny a poustevníci na Tachovsku. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 12. 1. 2017.

L. Krčmář, Obrazy z dějin Letkova. KD Letkov, 3. 2. 2017.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Kladrubech a okolí. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 16. 2. 2017.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Rokycansku. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 3. 5. 2017.

L. Krčmář, Za historií Malíkova a okolí. Vejvanov, 7. 5. 2017.

L. Krčmář, Po stopách blahoslaveného Hroznaty. V rámci 7. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2017, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 31. 5. 2017.

L. Krčmář, K vývoji Situační analýzy extremistických hrozeb na území města Plzně. Seminář k novelizaci zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím a problematice extremismu. Plzeň 2. 6. 2017.

L. Krčmář, Hrady Karla IV. Městské muzeum a galerie Nepomuk, 6. 6. 2017.

L. Krčmář, Svatá Anna u Všerub jako poutní místo. Letní barokní festival 2017, oslavy 300 let od dokončení kostela sv. Anny na Tanaberku a Anenská pouť, Poutní místo Svatá Anna 30. 7. 2017.

L. Krčmář, Svatojakubská stezka a další poutní trasy na západě Čech. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 4. 10. 2017.

L. Krčmář, Poutní místa Plzeňanů. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 5. 10. 2017.

L. Krčmář, Nové Čechy Karla IV. Městské muzeum a galerie Nepomuk, 10. 10. 2017.

L. Krčmář, Zelená Hora a Klášter u Nepomuku jako poutní místa. Konference Genius loci českého jihozápadu 2017, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, 6. 11. 2017.

L. Krčmář, Zničené kostely. Farní Sbor ČCE Rokycany, 14. 1. 2018.

L. Krčmář, Zničené kostely na Tachovsku. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 1. 2. 2018.

L. Krčmář, Poustevny a poustevníci v Plzni a okolí. KD Letkov 8. 4. 2018.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti v Chotěšově a okolí. OÚ Chotěšov 21. 3. 2018.

L. Krčmář, Posvátná místa našeho regionu. V rámci festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 18. 4. 2018.

L. Krčmář, Reformace a její předzvěst v Čechách – historické souvislosti. Odborný workshop Reformační snahy v Čechách a jejich snahy v Plzeňském kraji, Plzeň 22. 5. 2018.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 5. 6. 2018.

L. Krčmář, Zelená Hora a nepomucký klášter jako poutní místa. Klub Augusta Sedláčka, Plzeň 6. 6. 2018.

L. Krčmář, Hrad Skála na historických kolorovaných diapozitivech. Konference Hrad Skála v minulosti a dnes, Genius loci českého jihozápadu 2018, Přeštice, 24. 9. 2018.

L. Krčmář, Poutní místa na Nepomucku. Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze. Husitské muzeum v Táboře, 4. 10. 2018.

L. Krčmář, Benediktini v Plzeňském kraji. Regionální muzeum Kladrubska, Kladruby 15. 11. 2018.

L. Krčmář, Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti na Domažlicku. MKS Domažlice 17. 4. 2019.

L. Krčmář, Poustevny a poustevníci v Plzni a okolí. Starý Plzenec, 18. 4. 2019.

L. Krčmář, Benediktini v Plzeňském kraji. Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Plzeň 25. 4. 2019.

 

Předměty v rámci výuky na U3V ZČU

L. Krčmář, Dějiny Plzně. U3V Plzeň 2015–2016

L. Krčmář, Stříbrsko – historie a současnost. U3V Stříbro 2015

L. Krčmář, Poznání minulosti – Klatovy. U3V Klatovy 2015-2016

L. Krčmář, Regionální historie Mariánských Lázní a okolí. U3V Mariánské Lázně 2015

L. Krčmář, Historická ikonografie Plzně. U3V Plzeň 2016-2017

L. Krčmář, Dějiny Regionální historie a archeologie. U3V Spálené Poříčí 2017

L. Krčmář, Církevní dějiny. U3V Plzeň 2017-2019

L. Krčmář, Regionální historie Rokycan a okolí. U3V Rokycany 2017-2020