Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Sklep CHD

Sklep CHD

Sklep Chotěšovského domu

bezbariérovost: NE

Víceúčelový prostor pro pořádání literárních čtení, komorních přednášek a krátkodobých výstav. První, tzv. „horní“ sklep Chotěšovského domu je opatřen valenou klenbou s vystupujícím pískovcovým kvádrem, který může být dochovanou součástí sloupu či pilíře, podpírajícího průvlak plochého stropu, který předcházel vzniku současné klenby. U vstupu je osazen dodatečně přitesaný gotický portál, usnadňující manipulaci s rozměrnými pivovarnickými nádobami. Protilehlý portál rámuje vstup do druhého, tzv. „spodního“ sklepa, zbudovaného druhotně v pozdně barokním období a v současné době funkčně spojeného s plzeňským historickým podzemím.