Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

co u nás můžete vidět / zažít

zajímavosti a unikátní předměty

 • unikátní interiéry v původní gotické podobě
 • fresky z druhé poloviny 15. století
 • nejstarší dochované vyobrazení Plzně z roku 1506
 • nejstarší dochovaná skříň v Čechách
 • vzácný obraz "Poleňské" madony 
 • čtyři velká plátna barokních mistrů (Reiner, Brandl, Škréta) 
 • mobiliář původní klášterní knihovny

o muzeu

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze sídlí v objektu původně minoritského, později františkánského kláštera v Plzni, který patří k nejstarším středověkým památkám města. Svou činností navazuje na předešlé Diecézní muzeum, které zde působilo od roku 1997. Díky rozsáhlé rekonstrukci kláštera v roce 2009 – 2011 byly expoziční prostory rozšířeny. Samotná expozice vznikala v letech 2011 - 2012.

V rámci prohlídkové trasy navštívíte např. klášterní jídelnu (letní refektář), klášterní ambity (křížovou chodbu), kapitulní síň s kaplí sv. Barbory nebo klášterní zahradu (rajský dvůr). Dva posledně jmenované prostory bývají stále častěji vyhledávány za účelem svatebního obřadu

Vystavené exponáty tvoří výtvarná díla různých historických epoch, bohoslužebné náčiní, roucha, ale nechybí tu ani texty, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich význam.

Současná podoba muzea je výsledkem spolupráce Západočeského muzea v Plzni, Biskupství plzeňského a Ateliéru Soukup. 

nabízíme

 • vzdělávací programy (viz Pro školy)
 • svatební obřady v prostorách muzea
 • pronájem kaple za účelem koncertu, komponovaného pořadu či jiné společenské události
 • komentované prohlídky (minimální pro 5 a více osob)
 • k zakoupení pohlednice (7 Kč/ kus)
 • focení svatebních obřadů, které neproběhly v objektech ZČM, je možné za jednorázový poplatek 500 Kč

 

fotografování 

Pořizování fotografií v prostorách muzea je povoleno, ovšem bez použití stativu či externího blesku. Profesionální focení je zpoplatněno dle platného sazebníku a je možné pouze po předchozí domluvě. Více informací: David Csukás

používání mobilních telefonů

Děkujeme, že jste ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a nerušíte je hlasitým telefonováním.