Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Historie oddělení (botanika)

Historie oddělení

Z hlediska botaniky fungovalo Západočeské muzeum dlouhou dobu pouze jako pasivní depozitář získaných sbírek. Botanické oddělení se začalo postupně konstituovat nejprve přijetím M. Šandové r. 1969 a poté J. Sofrona r. 1970, kdy se ustavilo samostatné oddělení botaniky, jež přes pozdější přečetné organizační fúze s ostatními přírodovědnými odděleními, převody na referáty a opětná osamostatnění existuje dodnes. V roce 1990 nastoupila jako odborná pracovnice J. Nesvadbová, čímž došlo k vytvoření známého a dlouholetého tandemu Sofron-Nesvadbová, zodpovědného mimo jiné za zpracování Květeny Plzně a Dějin botaniky západních a jihozápadních Čech (viz níže).

Pracovny všech přírodovědných oddělení měly od 12. 5. 1969 sídlo v druhém patře Pivovarského muzea ve Veleslavínově ul. 6, kde si vybavení pracoven museli upravit pracovníci sami. Zde oddělení sídlilo do podzimu 1991, poté na šest měsíců, do 30. 4. 1992, se celá přírodověda odstěhovala do Zbrojnické 6, od jara 1992 sídlí v Tylově ul. 22.

Oddělení se krátce po zřízení stalo centrem botanické práce v kraji. V muzeu měla dlouhá léta (a má dosud) sídlo i západočeská pobočka Československé později České botanické společnosti při ČSAV, založená r. 1962.

Pracovníci odd. botaniky (seřazeni chronologicky):

RNDr. Miroslava Šandová (odb. 1969–1984), RNDr. Jaromír Sofron (odb. 1970–2009), Marie Lišková (prep. 1973–1977), Eliška Kuhnová (prep. 1977–1980), PhDr. Ila Šedo (prep. 1977–1984), Jaroslava Kadlecová (prep. 1980–1984), Hana Havlicová (prep. 1989–1990), Kateřina Sýkorová (prep. 1990–1995), Mgr. Jaroslava Nesvadbová (odb. 1990–2013), Eva Kmochová (prep. 1993–1994), Iva Palová (prep. 1995–1997), Marie Kupcová (prep. 1998–2000), RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. (prep./odb. 1997–dosud), Mgr. Ivona Matějková (prep./odb. 2002–2004, 2014–dosud), Mgr. Ivana Kinská (prep. 2002), Jana Mourková (prep. 1999–2006), Eva Honzíková (prep. 2000–2006), Renáta Bláhová (prep. 2004–dosud), Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. (odb. 2007–dosud), Jiřina Hradílková (prep. 2009–2011), Alena Čížková (prep., 2011–dosud).

Významné souborné publikace vzniklé na odd. botaniky: 

Sofron J. & Nesvadbová J. (ed.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - 200 p., Západočeské muzeum Plzeň.

Nesvadbová J. & Pecháčková S. [eds] (2008): Historický atlas hub – Academia, Praha, 40 pp., 236 tab.

Sofron J. & Nesvadbová J. (2009): Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 112: 3-170.