Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 05

Pecháčková Sylvie

  • Jméno, příjmení a titul: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D.
  • Oddělení: Botanické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: botanik, kurátor cévnatých rostlin, zástupce vedoucího
  • Specializace: kurátor sbírky cévnatých rostlin a podzemních orgánů rostlin

osobní profil

Vzdělání

1992–1997: interní postgraduální studium, Botanický ústav AV ČR Průhonice + Přírodovědecká fakulta UK Praha. Ph.D. Thesis: The dark side of the meadow: Roots and rhizomes in a heterogeneous environment – scales, patterns and approaches.

1986–1991: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra botaniky, obor speciální biologie a ekologie, specializace geobotanika. Diplomová magisterská práce: Sukcese na opuštěných loukách Krkonoš: vztahy mezi složením porostu, jeho produkcí a obsahem dusíku.

Zaměstnání

1997–dosud: Západočeské muzeum v Plzni (botanik, kurátor sbírky cévnatých rostlin a sbírky podzemních orgánů rostlin) a Botanický ústav AVČR Průhonice

1991–1992: stipendijní pobyt, Botanický ústav ČSAV Průhonice

1985–1986: asistentka mikrobiologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, odbor výživy rostlin

Vědecké zaměření

Ekologie lučních porostů: mezidruhové vztahy rostlin, vztahy mezi nadzemní a podzemní částí rostlin i společenstva, funkční morfologie kořenů; floristika, historie rozšíření druhů. Založení a správa fotogalerie PlantRoots.

Pedagogická činnost

Metody studia kořenových systémů (část) – PřF JU (M. Šmilauerová), vedení bakalářských prací na PeF ZČU, oponentury DP a Bc prací (ZČU), vedení SOČ práce (Gymnázium Klatovy), semináře a konzultace pro studenty botaniky JU, UK, ZČU.

Redakční činnost

vedoucí redaktorka časopisu Calluna od r. 2007

člen redakce časopisů Erica a Sborník ZČM-Příroda – od r. 2009

Autorské výstavy (hlavní autor scénáře)

2013 – Džungle za plotem – výstava získala Zvláštní ocenění v soutěži Gloria musaealis.

2018 – Kořeny

Publikační činnost