Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Přednášková činnost (Národopis)

Přednášková činnost

 • Eva Figurová. "Problematika a možnosti prezentace tradiční lidové kultury chotěšovských Němců", Západočeské muzeum v Plzni [v rámci Workshopu pro odbornou veřejnost, muzejní pedagogy a pracovníky s muzejní veřejností - součást projektu Tajemství půdy: Nálezy z geniz českých a moravských synagog] (1. červen 2023).
 • Tomáš Bernhardt. "Smetanův studentský deník aneb Výtečníkem už v mládí?", Holostřevy, přednáškový cyklus Schole ve stodole (6. červenec 2023).
 • Michal Chmelenský. „Příběhy ze života židovských obyvatel na Šumavě", Dobrá Voda u Hartmanic [on-line přednáška pro studenty v rámci Multimediálního blokového semináře: Úvod do tématu Život Židů v česko-bavorském příhraničí] (4. červenec 2023).
 • Eva Figurová. "Rekonstrukce lidového oděvu na Staňkovsku", Obec Hlohová na Domažlicku (3. září 2023 při příležitosti poutě ke sv. Jiljí).
 • Tomáš Bernhardt; Eva Figurová. "Digitalizace sbírek v Národopisném muzeu Plzeňska" [on-line přednáška pro studenty FF UK pořádaná Odborným fórem Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK] (6. listopad 2023).
 • Michal Chmelenský. "Od Martina do sv. Tří Králů", Starý Plzenec [přednáškový cyklus Akademie Staré Plzně] (14. prosinec 2023).
 • Tomáš Bernhardt. "Stolní společnosti v Plzni" [on-line přednáška pro studenty doktorandského studia HU FF Masarykovy univerzity v Brně, projekt Kulturní dějiny piva] (16. listopadu 2023).
 • Eva Figurová. "Muzeum v 21. století? Digitální! Aneb třetí život sbírkových předmětů". Podzimní seminář Etnografické komise AMG. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, p. o. (13. 10. 2022).
 • Eva Figurová. „Etnografie „menšin“ - lidová magie v tradiční romské kultuře“ [13. 5. 2020, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Eva Figurová. „Etnografie „menšin“ - tradiční romská kultura - obecný přehled“ [6. 5. 2020, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Michal Chmelenský. "O šňupání tabáku na Šumavě". V rámci konference Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech / Subkomise pro lidové obyčeje na téma Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Ostravská univerzita, 8. - 9. červen 2021.
 • Tomáš Bernhardt, Zdeněk Sluka. Komentovaná prohlídka výstavou '"Co je psáno, to je dáno - Zmizelý svět kalamářů'. Národopisné muzeum Plzeňska (17. 12. 2020).
 • Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavou '"Co je psáno, to je dáno - Zmizelý svět kalamářů'. Národopisné muzeum Plzeňska ku příležitosti pořádané akce "Plzeňské dvorky 2020" (19. 9. 2020).
 • Michal Chmelenský. „O lidových zvycích adventu“ (17. 12. 2019, přednáška pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s. v rámci doprovodného programu „Rok na vsi – Domácká lidová výroba“ ve stálé expozici Národopisného muzea Plzeňska).
 • Michal Chmelenský. „Stručný národopisný nástin Plzeňska / lidová magie“ [8. 12. 2019, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Marie Mušková. „Československý svéráz (1895 – 1945) – návrat k lidovému dekoru“ [4. 12. 2019, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Michal Chmelenský. „Stručný národopisný nástin Plzeňska / lidový oděv na Plzeňsku“ [20. 11. 2019, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Tomáš Bernhardt. Besedy se žáky 4 – 6. / 7. – 9. třídy Základní školy v Chotíkově nad snímkem „1989: Z deníku Ivany A.“ (17. 11. 2019 Základní škola Chotíkov).
 • Eva Figurová. Beseda s rodáky z české vesnice v Rumunsku Gernik (10. 11. 2019, v rámci Podzimního bazaru farnosti Dýšina, farní úřad Dýšina).
 • Tomáš Bernhardt. „Proměny plzeňské společnosti v 19. století I.“ [6. 11. 2019, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Michal Chmelenský. „Stručný národopisný nástin Plzeňska / Zvykoslovný rok“ [23. 10. 2019, přednáška v rámci studijního předmětu „Úvod do etnografie (optikou paměťových institucí)“, pořádané Univerzitou třetího věku při Západočeské univerzitě v Plzni].
 • Tomáš Bernhardt. „Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska“ (22. 10. 2019, v rámci workshopu „Negativy – uložení v (ne)sbírkách“, Ústav dějin umění Akademie věd ČR).
 • Tomáš Bernhardt. Postup digitalizace sbírky skleněných negativů národopisného oddělení ZČM“ (v rámci podzimního semináře Etnografické komise AMG / Muzeum Komenského v Přerově (2. 4. 2019).
 • Michal Chmelenský. „O lidových zvycích adventního období a Vánoc“ / v rámci slavnostního křtu publikace „Vánoční receptář“ / přednáškový sál hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni (4. 12. 2018).
 • Michal Chmelenský. „V těchto dnech je velmi nejisto dát si pouštět: o známých i neznámých zvycích měsíce listopadu“. / v rámci přednáškového cyklu „Plzeňská 60“ / Národopisné muzeum Plzeňska (29. 11. 2018).
 • Michal Chmelenský; Marie Mušková. „O Národopisném muzeu Plzeňska a muzejní práci“ / přednáška pro studenty oboru Humanistika FF ZČU v Plzni / Národopisné muzeum Plzeňska (21. 11. 2018).
 • Michal Chmelenský. „Pastýřská ʽčarováníʽ na Plzeňsku“ / v rámci podzimního semináře Etnografické komise AMG / Národní ústav lidové kultury Strážnice (1. 10. 2018).
 • Tomáš Bernhardt. Architektura a společnost Plzně v roce 1918. /V rámci přednáškového cyklu „Architektura osmičkových roků“, pořádaného sdružením Pěstuj Prostor / SPŠ stavební Plzeň (10. 10. 2018).
 • Tomáš Bernhardt. Plzeň a rok 1918: Kontinuita a diskontinuita na snímcích plzeňských fotografů / přednáška v rámci programu plzeňských Loosových interiérů / Bendova 10 – byt Krausových (3. 5. 2018).
 • Tomáš Bernhardt. „Pozor, vyletí ptáček: o sbírce skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska a webové databázi“. / v rámci přednáškového cyklu Plzeňská 60 / Plzeň, Národopisné muzeum Plzeňska (24. 4. 2018).
 • Nela Štorková. „Od masopustu k Velikonocům“. / přednáška v Mateřském centru Slovíčko / Plzeň – Bolevec (29. 3. 2018).
 • Nela Štorková. „Velikonoční zvyky a obyčeje"/ v rámci série přednášek Univerzity třetího věku / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (15. 3. 2018).
 • Nela Štorková. „Základy muzejní práce ve vztahu k etnografii“ / v rámci kurzu Vybrané problémy evropské etnologie / Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (13. 3. 2018).
 • Nela Štorková. "Zvyky a tradice spojené s Vánocemi". / přednáška v Mateřském centru Slovíčko / Plzeň - Bolevec (19. 12. 2017).
 • Nela Štorková. "Vánoční zvyky a obyčeje"/v rámci série přednášek Univerzity třetího věku / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni (7. 12. 2017).
 • Michal Chmelenský. „Martinská husa pod Plzeňskou věží“ / přednáška z cyklu „Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezka“/ Národopisné muzeum Národního muzea, Praha (11. 11. 2017).
 • Michal Chmelenský. Komentovaná prohlídka „Lidová zbožnost na Plzeňsku“ / Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, Plzeň (1. 11. 2017).
 • Nela Štorková. „Základy muzejní práce ve vztahu k etnografii“ / v rámci kurzu Úvod do evropské etnologie / Katedra antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (1. 11. 2017).
 • Michal Chmelenský. „Prezentace etnografických sbírek: možnosti a limity“ / v rámci podzimního Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017).
 • Tomáš Bernhardt. „Sbírka skleněných negativů Národopisného muzea Plzeňska: její tematické zaměření a stav zpracování“ / v rámci podzimního Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017).
 • Marie Mušková. „Svatební účes v lidovém prostředí na Plzeňsku: rekonstrukce“ / v rámci podzimního Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017).
 • Nela Štorková. „Národopisné muzeum Plzeňska pod vedením Marie Ulčové“ / v rámci podzimního Semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně (4. – 5. 10. 2017).
 • Michal Chmelenský. „Židovské památky na Sušicku“ / v rámci oslav 20. výročí založení Muzea dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě u Hartmanic, Muzeum Dr. Šimona Adlera (8. 8. 2017).
 • Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavy „Zaniklý svět stolních společností…“, Pivovarské muzeum v Plzni (28. 3. 2017).
 • Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Komentovaná prohlídka výstavy „Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (19. 1. 2017).
 • Tomáš Bernhardt, Petr Domanický. Komentovaná prohlídka výstavy „Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“ (24. 11. 2016).
 • Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavy „Zaniklý svět stolních společností aneb Sociální síť před sto lety“ / Pivovarské muzeum v Plzni (24. 11. 2016).
 • Chmelenský, T. Bernhardt, J. Slámová, M. Klečatská. „O historii Národopisného muzea Plzeňska, muzejní práci, evidenci sbírek a fungování muzejních institucí“ / v rámci povinně-volitelného semináře „Antropologie materiální kultury“ katedry antropologie FF ZČU/ Národopisné muzeum Plzeňska (30. 11. 2016).
 • Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka výstavy „Zaniklý svět stolních společností aneb Sociální síť před sto lety“ / Pivovarské muzeum v Plzni (24. 11. 2016).
 • Michal Chmelenský, „Marie Faicová – Velhartická ʼrituální vraždaʻ z roku 1938“ / v rámci semináře k dějinám Židů v Čechách, pořádného Židovským muzeem v Praze ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích – Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani; Kadaň (20. 10. 2016).
 • Marie Klečatská, „Problematika rekonstrukce slavnostních účesů v lidovém prostředí: na příkladu svatebního účesu z Plzně“ / v rámci Konference Genius Loci Rokycany 2016, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech (4. 10. 2016).
 • Michal Chmelenský. „O historii synagogy v Podmoklech u Sušice“ / v rámci benefičního koncertu Naches Tria v objektu bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice (23. 8. 2016).
 • Michal Chmelenský. „Vybrané kapitoly z historie židovské komunity na Sušicku“ / v rámci programu „Osudy Šumavský Židů“ / kostel sv. Mořice u Annína (26. 6. 2016).
 • Michal Chmelenský. „O doprovodných programech a akcích pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska“ / v rámci setkání účastníků projektu „Anděl 2015“ / Národopisné muzeum Plzeňska (8. 3. 2016).
 • Michal Chmelenský. „O dějinách židovské komunity v Podmoklech  a historii objektu bývalé synagogy“ / v rámci koncertu Hadar Noiberg Trio, pořádaného Spolkem pro obnovu synagogy v Podmoklech / budova bývalé synagogy v Podmoklech u Sušice č. p. 55 (6. 2. 2016).
 • Jana Slámová; Tomáš Bernhardt. "O muzejní práci a Národopisném muzeu Plzeňska"  / v rámci předmětu Úvod do studia regionální kultury, obor Humanistika FF ZČU / Národopisné muzeum Plzeňska (1. 12. 2015).
 • Tomáš Bernhardt. Komentovaná prohlídka stálou expozicí Národopisného muzea Plzeňska / v rámci společného programu KCV JŠ  a ZČM v Plzni, p. o. / Národopisné muzeum Plzeňska (20. 11. 2015).
 • Jana Slámová. "O doprovodných programech pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska" / v rámci společného programu KCV JŠ  a ZČM v Plzni, p. o. / Národopisné muzeum Plzeňska (20. 11. 2015).
 • Michal Chmelenský. "Národopisné muzeum Plzeňska (historie a současnost)"; "Studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnická činnost v Národopisném muzeu Plzeňska" / v rámci společného programu KCV JŠ  a ZČM v Plzni, p. o. / Národopisné muzeum Plzeňska (20. 11. 2015).
 • Tomáš Bernhardt; Michal Chmelenský. „Plzeň v 19. století – na příkladu Národopisného muzea Plzeňska“ / v rámci komentované prohlídky stálou expozicí Národopisného muzea Plzeňska pro studenty Katedry historie ZČU Plzeň / Národopisné muzeum Plzeňska (14. 10. 2015).
 • Michal Chmelenský; Tomáš Bernhardt; Marie Klečatská. „O Národopisném muzeu Plzeňska a muzejní práci“ / přednáška pro účastníky Dějepisného semináře Masarykova gymnázia v Plzni / Národopisné muzeum Plzeňska (2. 10. 2015).
 • Michal Chmelenský. „Židovské komunity na Sušicku“ / v rámci Česko – německého semináře Péče o židovské kulturní dějiny v Čechách a Bavorsku / Centrum Adalberta Stiftera,, Horní Planá (10. 9. 2015).
 • Jana Slámová. "Sto let Národopisného muzea Plzeňska" / v rámci projektu Podpora talentovaných studentů Plzeňského kraje / Národopisné muzeum Plzeňska (25. 8. 2015).
 • Michal Chmelenský. "Historie synagogy v Podmoklech u Sušice" / v rámci akce „Pokládání Stolpersteinů v městě Sušici“, pořádané z. s. Kulturní Rašelina, městem Sušice, národopisným odd. ZČM v Plzni, p. o. a Muzeem Šumavy v Sušici (2. 8. 2015).
 • Michal Chmelenský. "Příběh hromadného hrobu na novém židovském hřbitově v Sušici" / v rámci konference "Pochody smrti v Souvislostech", pořádané Institutem paměti společnosti a krajiny, o. p. s., Katedrou právních dějin Fakulty právnické ZČU a Muzeem Českého lesa v Tachově / Muzeum Českého lesa v Tachově (18. 4. 2015).
 • Michal Chmelenský. Komentovaná prohlídka městem / v rámci Dne památky šoa a hrdinství, tj. Jom ha-Šoa, spolupořádané Kulturním spolkem RAŠELINA, Muzeem Šumavy v Sušici a ZČM v Plzni, p. o./ Sušice (16. 4. 2015).
 • Michal Chmelenský: "Žid Mates: Polozapomenutá legenda Jihozápadního pošumaví" / v rámci cyklu Historická dílna pořádaném FF ZČU v Plzni / Katedra německého jazyka, FF ZČU v Plzni (12. 3. 2015).
 • Michal Chmelenský: O publikaci a výzkumu s názvem "Židovské komunity na Sušicku" / Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1 (2015).
 • Jana Slámová: "Perpetuum mobile - smělý plán Jana Rychtáříka" /v rámci cyklu Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM/ přednáškový sál ZČM (2014).
 • Tomáš Bernhardt: „Kalsrova panoramatická fotografie Plzně z r. 1893“ /v rámci cyklu Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM / přednáškový sál hlavní budovy ZČM (2014).
 • Jana Slámová: „Předměty léčebné magie ve sbírkách ZČM“ / v rámci Jarního semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií v ČR“ / Hlinsko v Čechách – SLS Vysočina (2014).
 • Michal Chmelenský: "Židovské komunity na Sušicku, aneb oživení dávno ztracené paměti" / v rámci Jarního semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií v ČR / Hlinsko v Čechách – SLS Vysočina (2014).
 • Michal Chmelenský: „Judaikum či běžně užívané kuchyňské náčiní?“ / v rámci Jarního semináře Etnografické komise Asociace muzeí a galerií v ČR“ / Hlinsko v Čechách – SLS Vysočina (2014).
 • Michal Chmelenský: „Oběti holocaustu ze školních lavic“ / v rámci Dne památky šoa a hrdinství, tj. Jom ha-Šoa/ Muzeum Šumavy Sušice (2014).
 • Jana Slámová: „Hromoklín, bezoár, zaříkání - pomůcky lidového léčitelství“ /v rámci cyklu Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM/ přednáškový sál ZČM (2013).
 • Michal Chmelenský: „A zhotovíš také oponu purpurovou…': zapomenuté synagogální textilie ze sbírek ZČM“ /v rámci cyklu Příběhy předmětů aneb Co skrývají sbírky ZČM/ přednáškový sál ZČM, přednáškový sál Národopisného muzea Plzeňska (2013).
 • Michal Chmelenský: „Judaika ve sbírkách národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni, jejich odborné zpracování a aplikovaný výzkum“ / Centrum judaistických studií Kurta a Urschuly Schubertových při Univerzitě Palackého v Olomouci (2013).
 • Michal Chmelenský: „Židé v Sušici“ /v rámci Dne památky šoa a hrdinství, tj. Jom ha-Šoa/ - Sušické kulturní centrum (2013).