Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Spolupráce (Národopis)

Spolupráce

 • Český rozhlas Plzeň

Spolupráce na tvorbě rozhlasových pořadů „Špalíček lidových písní“ a dalších tematicky zaměřených programů pro veřejnost. V roce 2015 za tímto účelem uzavřelo Západočeské muzeum v Plzni, p. o. s Českým rozhlasem Plzeň deklaraci o spolupráci.

 • Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UPOL

Spolupráce na výzkumu věnovaného historii zaniklých židovských komunit v Plzeňském kraji.

 • Kulturní Rašelina, z. s.

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici na základě deklarace o spolupráci z roku 2016.

 • Muzeum Šumavy Sušice, p. o.

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.

 • SIRKUS: Sušické kulturní centrum

Spolupráce na pietním vzpomínkovém aktu „Den památky obětí šoa a hrdinství“ (Jom ha-šoa), pokládání tzv. „Stolpersteinů“ v městě Sušici.

 • Spolek pro obnovu synagogy v Podmoklech, z. s.

Spolupráce na přípravě a programových náplní mediálních výstupů / kulturních akcí.

 • Statutární město Plzeň / Archiv města Plzně

Vzájemná průběžná spolupráce při řešení jednotlivých odborných projektů.

 • Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni

Vzájemná průběžná spolupráce na prezentačních akcích, výstavách a doprovodných programech pro veřejnost.

 • SPŠ Strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Spolupráce na udržitelnosti projektu „Knihobudka v Národopisném muzeu Plzeňska“. Zapojení národopisného oddělení do programu studentských praxí studijního oboru „Informační služby – Knihovnictví“.

 • Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33

Zapojení národopisného oddělení do programu studentských praxí studijního oboru „Ekonomika a podnikání - cestovní ruch“.

 • Plzeň 2015, z. s.

Spolupráce dobrovolníků z programu „Anděl 2015“ na organizačním zajištění kulturních akcí v Národopisném muzeu Plzeňska.

 • Ledovec, z. s.

Spolupráce na přípravě doprovodných programů pro veřejnost v Národopisném muzeu Plzeňska.

 • Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň / Plzeňská folklorní scéna, z. s.

Spolupráce na přípravě a realizaci části programu Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF® Plzeň.

 • Plzeňské centrum filosofie a umění, z. s.

Spolupráce na přípravě a realizaci přednáškového cyklu „Plzeňská 60“, pořádaného v prostorách Národopisného muzea Plzeňska.

 • Nadace 700 let města Plzně

Spolupráce na minifestivalu „Plzeňské dvorky“, pořádaném (m. j.) v objektech Národopisného muzea Plzeňska.

 • Plzeň – TURISMUS

Spolupráce na tvorbě Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň a kulturních akcích pro veřejnost.

 • Taneční folklorní soubor Boleváček

Spolupráce na aktivizačních programech „Vítání jara v Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje v Národopisném muzeu Plzeňska“.

 • Dětský folklorní soubor Mladinka

Spolupráce na aktivizačních programech „Vítání jara v Plzni – Vynášení Morany“ a „Máje v Národopisném muzeu Plzeňska“.

 • Soubor písní a tanců JISKRA

Spolupráce na aktivizačních a doprovodných programech pro veřejnost a dalších prezentačních akcích.

 • Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Spolupráce v rámci projektu „Síť zemědělských muzeí při NZM“ dle memoranda o spolupráci z roku 2018.