Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výstavy (Národopis)

Výstavy

Uskutečněné výstavy 

 

"Od daguerrotypie k digitálu. Příběhy plzeňských fotografů" (26. 2. - 20. 6. 2021). Autoři výstavy: Jan Balcar, František Frýda, Iva Tománková, Luděk Krčmář, Michal Chmelenský, Tomáš Bernhardt.

 „Co je psáno, to je dáno“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (14. 8. 2020 - 17. 1 2021). Autoři scénáře: Zdeněk Sluka, Tomáš Bernhardt.

„Eva Roučka: Skici z radnického masopustu“, průjezd Chotěšovského domu (2. 10. 2020 – 17. 1 2021). Autorka scénáře: Eva Roučka, kurátor výstavy: Michal Chmelenský.

„Vyšívané s láskou. Lidová ornamentika Plzeňska ve fotografii“, Národopisné muzeum Plzeňska - sklepení Chotěšovského domu (9. 6. 2020 – 17. 1. 2021). Autorka scénáře a doprovodného programu: Eva Figurová.

„Mezi soškama si připadám jako v ráji (Věra Sidorjaková – Průřez tvorbou)“, Národopisné muzeum Plzeňska - "Konírna" Chotěšovského domu (2. 6. 2020 - 13. 9. 2020). Autorka scénáře: Eva Figurová.

„Ladislav Rada – Ohlédnutí“, Národopisné muzeum Plzeňska - průjezd Chotěšovského domu (12. 5. 2020 - 20. 9. 2020). Autorka scénáře: Adéla Šmausová.

„Střípky skleněných negativů - Sejdeme se na rynku“, Národopisné muzeum Plzeňska - sklepení Chotěšovského domu (12. 5. 2020 – 28. 6. 2020). Autor scénáře: Tomáš Bernhardt.

„Mistři tradiční řemeslné výroby Plzeňského kraje (2017 - 2019)“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (13. 2. 2020 - 12. 4. 2020). Autor scénáře: Michal Chmelenský.

„Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti“, hlavní budova Západočeského muzea v Plzni (22. 2. 2020 – 30. 8. 2020). Autor scénáře: Tomáš Bernhardt.

„Sametová revoluce v paličkované krajce“, Národopisné muzeum Plzeňska - průjezd Chotěšovského domu / sklepení Chotěšovského domu (13. 9. 2019 - 23. 2. 2020). Autorky scénáře: Lenka Raunerová, Michaela Oliberiusová. 

„Inspirace modrotiskem: za tajemstvím kyanotypie“, sklepení Chotěšovského domu (14. června – 25. srpna 2019). Autorka scénáře a doprovodného programu: Eva Figurová.

"Život je sladký: „Cukráři jedou, perníky vezou“', výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska (1. 2. 2019 – 18. 8. 2019). Autoři scénáře: Vladimír Milt, Michal Chmelenský.

„Příběh dětí: kresby dětí z terezínského ghetta“ / „Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí“ (putovní panelové výstavy, zapůjčené Vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, doplněné vlastní instalací a doprovodným programem), Konírna Chotěšovského domu (30. 4. 2019 – 28. 7. 2019). Autoři části scénáře a doprovodných programů: Natálie Eretová, Lucie Plecitá, Michal Chmelenský.

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, průjezd Chotěšovského domu (5. 10. 2018 – 31. 3. 2019). Autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová.

„Československý svéráz, aneb Hledání národního stylu“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autoři scénáře: Michal Chmelenský, Nela Štorková, Marie Mušková, Jan Mergl (22. 6. 2018 – 14. 10. 2018).

„Plzeň a republika Československá: Fotografie ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska“, velká synagoga v Plzni, autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Radovan Kodera. (3. 5. 2018 – 31. 10. 2018; prodlouženo do jara 2019).

„MARIE ULČOVÁ (1925 - 1998) střípky ze života nejznámější plzeňské etnografky“, sklepení Chotěšovského domu, autorka scénáře: Nela Štorková (10. 8. 2018 – 31. 10. 2018).

„Zima na skle“, sklepení Chotěšovského domu, autor scénáře: Tomáš Bernhardt (29. 11. 2017 – 14. 1. 2018).

„Všeho do času (1788 – 1918)“, výstavní sál hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, spoluautoři scénáře: Michal Chmelenský, Marie Mušková, Nela Štorková, Tomáš Bernhardt (28. 3. – 20. 10. 2018).

"Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě", „Konírna“ Chotěšovského domu, spoluautorka scénáře: Nela Štorková (21. 9. 2018 – 25. 11. 2018).

 „Plzeň za socialismu“, sklepení Chotěšovského domu, autoři scénáře: Nela Štorková, Lukáš Houška (26. 1. 2018 – 27. 5. 2018).   

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni, autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová. (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017). 

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“, autoři scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017).

„Lidová architektura Plzeňského kraje“, putovní výstava připravená ku příležitosti Dnů lidové architektury 2017 Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., spoluautor scénáře: Michal Chmelenský (2017 – 2018).

„Zima na skle“, sklepení Chotěšovského domu, autor scénáře: Tomáš Bernhardt (29. 11. 2017 – 14. 1. 2018).

„Plzeňské kamnářství“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autoři scénáře: Michal Chmelenský, Jiří Orna, Jan Mergl (12. 5. – 1. 10. 2017).

„Slunce, voda, vzduch: staré plzeňské plovárny, lázně a koupadla“, průjezd Národopisného muzea Plzeňska, autoři scénáře: Jana Slámová, Lukáš Mácha, Marek Sivák (15. 7. 2017 – 1. 10. 2017).

„Lidová zbožnost na Plzeňsku“, letní refektář Muzea církevního umění Plzeňské diecéze, autoři scénáře: Michal Chmelenský, Luděk Krčmář (9. 6. 2017 – 5. 11. 2017).  

„Plzeň ve století světla“, hlavní budova ZČM, spoluautoři scénáře: Michal Chmelenský, Tomáš Bernhardt, Marie Mušková (25. 2 2017 - 4. 6. 2017).

„Plzeň pohromami stíhaná“, výstavní sál hlavní budovy ZČM, spoluautoři scénáře: Michal Chmelenský, Marie Klečatská, Jana Slámová, Tomáš Bernhardt (11. 2 - 22. 5. 2016). 

„Zaniklý svět stolních společností, aneb Sociální síť před sto lety“, Plzeňský Prazdroj, a. s. / Pivovarské muzeum v Plzni, autoři scénáře: Tomáš Bernhardt, Anna Peřinová (5. 12. 2016 – 1. 5. 2017).  

„Zmizelá Plzeň“, Západočeská galerie v Plzni, p. o., výstavní síň „13“, autoři scénáře: Petr Domanický, Jana Domanická, Tomáš Bernhardt (04. 11. 2016 – 05. 2. 2017).  

„Umění umírat aneb O posledních věcech člověka“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autor scénáře: Michal Chmelenský (31. 10. – 31. 12. 2014; prodlouženo do 1. 2. 2015).

„100 let Národopisného muzea Plzeňska“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autoři scénáře: Michal Chmelenský, Jana Slámová, Marie Klečatská, Tomáš Bernhardt, externí spolupracovníci: Marie Maderová, Jana Domanická (24. 9. 2015 – 3. 1. 2016).

"(Ne) viditelná loajalita? České a německé v Plzni v 19. století", výstavní sál hlavní budovy ZČM v Plzni, p. o., spoluautoři scénáře: Michal Chmelenský, Jana Slámová, Marie Klečatská, Tomáš Bernhardt, externí spolupracovníci: Lucie Šámalová (27. 2. – 3. 5. 2015).

„Na nákup do staré Plzně“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autorka scénáře: Jana Slámová (9. 11. 2013 - 6. 4. 2014).

„Židovské komunity na Sušicku“, putovní výstava, autor scénáře: Michal Chmelenský (2013 – 2015).

„A zhotovíš také oponu purpurovou... „ Mydlárna Chotěšovského domu, autor scénáře: Michal Chmelenský (5. – 31. 5. 2013).

„Rostliny ve starých řemeslech, gastronomii a léčitelství“, Mydlárna Chotěšovského domu, autoři scénáře: Michal Chmelenský, Jana Slámová, Michaela Oliberiusová (12. 6. – 1. 9. 2013).

„Kuchyně naší prababičky“, výstavní sál Národopisného muzea Plzeňska, autorka scénáře: Jana Slámová (12. 12. – 31. 12. 2013).

„Lepší než skutečnost: Mystifikace a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19. století“, výstavní sál hlavní budovy ZČM, spoluautorka scénáře: Jana Slámová (23. 2. – 19. 5. 2013).