Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Historie oddělení (Zoologie)

Historie oddělení

Samostatné oddělení pro shromažďování a evidenci sbírek přírodovědných oborů bylo zřízeno teprve po více než čtyřiceti letech od založení muzea, konkrétně 20. listopadu 1919. Ještě dlouho po svém vzniku nebylo přírodovědné oddělení dostatečně obsazeno odbornými pracovníky a nemělo přesně stanovenou sběrnou a ani výzkumnou činnost, což ale bylo v tehdejších dobách běžné. Sbírkové předměty se obvykle kupovaly od soukromníků či v obchodech s přírodninami. Zoologicky orientovaným kustodem oddělení byl entomolog Jaroslav Tykač – vynikající lepidopterolog, celorepublikově uznávaný, autor několika příruček k určování motýlů – který zde v letech 1923 až 1934 vybudoval základy entomologické sbírky.

Přírodovědné oddělení moderního typu se začalo formovat až v padesátých letech. V roce 1954 zde krátce působil ornitolog (specialista na ptáky) Jiří Formánek, kterého po roce vystřídal rovněž ornitolog Karel Hofman. Ten během svého působení (v letech 1955 až 1968) stanovil základní pracovní koncepci oddělení, včetně vytváření a spravování sbírek, kterou po svém příchodu v roce 1964 dále rozvíjel teriolog (specialista na savce) Luděk Hůrka. Od těch dob byl kladen důraz na výzkumnou činnost odborníků oddělení v terénu. Vlastní odchyty živočichů se staly hlavním zdrojem rozšiřování zoologické sbírky. Nákup se omezil jen na nejhodnotnější ucelené kolekce sběratelů ze západních Čech. Tato koncepce ve svých hlavních zásadách přežila až do současnosti. Výzkumná činnost a struktura sbírek zoologického oddělení jsou tak odrazem historie jeho personálního obsazení, přesněji odborné specializace jeho zoologů.

Sběry obratlovců se vedle ptáků po příchodu Luďka Hůrky zaměřily především na drobné savce (Mammalia) – hmyzožravce (Eulipotyphla), letouny (Chiroptera) a hlodavce (Rodentia).

Sbírky bezobratlých živočichů, původně zaměřené hlavně na brouky (Coleoptera) a motýly (Lepidoptera), se po příchodu entomoložky Jiřiny Bozděchové v roce 1965 začaly rozrůstat zejména o ploštice (Heteroptera), po jejím odchodu a nástupu Františka Němce v roce 1976 o blechy (Siphonaptera).

Krátce po sametové revoluci (15. 3. 1990) se rozpadlo přírodovědné oddělení a vznikla samostatná oddělení zoologie, botaniky a geologie. Luděk Hůrka se stal ředitelem muzea a na jím uvolněné místo zoologa krátkodobě (do roku 1992) nastoupil Luděk Bufka – teriolog se zaměřením na stejné taxony jako jeho předchůdce. Po něm pak v roce 1993 začal v oddělení pracovat jako zoolog obratlovců Roman Vacík (ornitolog). Již v roce 1990 nastoupila na místo preparátorky Ivana Hradská (tehdy ještě pod rodným příjmením Levá), která se později začala specializovat na výzkum pavouků (Araneae), a po odchodu Františka Němce do důchodu zaujala v roce 2009 místo zoologa bezobratlých. Pracoviště oddělení se začátkem devadesátých let nastěhovalo do nově získané budovy (č. p. 22) v Tylově ulici, v jejímž podkroví byly o několik let později vybudovány i zoologické depozitáře.

Pracovníci oddělení (zoologického / přírodovědného) se zaměřením na zoologii (od r. 1954 do současnosti): 

RNDr. Jiří Formánek CSc., zoolog – ornitolog (1. 3. 1954 – ?)

Prom. ped. Karel Hofman, zoolog – ornitolog (1. 10. 1955 – 11. 1. 1968)

RNDr. Luděk Hůrka, CSc., zoolog – teriolog (15. 1. 1964 – 31. 12. 1991)

František Šebor, preparátor (16. 5. 1965 – 31. 12. 1965)

RNDr. Jiřina Bozděchová (r. Beránková), dokumentátor, zoolog – entomolog (1. 9. 1965 – 31. 8. 1976)

Jaroslav Kulíšek, preparátor (1966)

Helena Šabatková (r. Pražanová), preparátor (1. 1. 1967 – 15. 9. 1969)

Vladislav Fikrle, fotograf (1968 – 1970)

Jaroslav Mulač, preparátor (15. 10. 1969 – 20. 5. 1977)

Eleonora Frűhbauerová  (r. Krotká), preparátor (1. 1. 1970 – 30. 11. 1977)

Karel Šmolík, dokumentátor, průvodce (1. 9. 1971 – ?)

Mgr. František Čečil, odborný pracovník – ochrana přírody (8. 1. 1973 – 31. 8. 1974)

RNDr. František Němec, zoolog – entomolog (1. 9. 1976 – 31. 12. 2008)

Jaroslav Nováček, dokumentátor, průvodce (1. 9. 1977 – 7. 5. 1982)

Erwin Gust, preparátor (1. 12. 1977 – 31. 12. 2005)

Ivo Těťál, preparátor (1. 2. 1978 – 28. 2. 1993 a 1. 4. 2009 – dosud)

Jan Šmolík, dokumentátor, průvodce (2. 6. 1981 – ?)

Růžena Špetová, dokumentátor, průvodce (2. 6. 1981 – ?)

RNDr. Luděk Bufka, zoolog – teriolog, (1. 10. 1990 – 15. 3. 1992)

Mgr. Ivana Hradská (r. Levá), preparátor, zoolog – arachnolog, (17. 5. 1990 – dosud)

RNDr. Roman Vacík, zoolog – ornitolog (4. 1. 1993 – dosud)

Ing. Jana Mlnáříková (r. Kraftová), dokumentátor (1. 2. 1993 – 12. 12. 1995)

Ing. Helena Turková, preparátor (1. 9. 1993 – 31. 3. 1996)

Roman Půta, dokumentátor (2. 10. 1995 – 2. 11. 1996)

Mgr. Jaroslav Hruška, dokumentátor (2. 1. 1996 – 30. 9. 1996)

Jana Rudolfová, dokumentátor (1. 11. 1996 – 31. 8. 1998)

Eva Kašparová, dokumentátor, (3. 8. 1998 – 31. 12. 2016)

Bc. Michael Mattas, preparátor (1. 3. 2006 – 31. 7. 2009)

Ing. Šárka Vančurová, preparátorka (22. 9. 2010 – dosud)

Mgr. Michaela Říšová (r. Braunová), dokumentátor (1. 3. 2011 – dosud)

Mgr. Lucie Podzemná, dokumentátor (5. 1. 2015 – 31. 12. 2016)