Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Walter Jan

  • Jméno, příjmení a titul: Mgr. et Mgr. Jan Walter
  • Oddělení: Zoologické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: entomolog – lepidopterolog, zástupce vedoucího oddělení

osobní profil

Vzdělání:

2015–2018: Bakalářský stupeň: Biologie se zaměřením na vzdělání, FPE ZČU v Plzni. Bakalářská práce: Noční makrolepidoptera lokality "Střelnice" u města Horní Bříza.

2018–2020: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni. Diplomová práce: Revize lepidopterologické sbírky J. Fraje s důrazem na motýly Plzeňského kraje.

2018–2022: Magisterský stupeň: Zoologie, specializace v entomologii, PRF JČU v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Fylogeneze a biogeografie modrásků podtribu Everina.

2022–dosud: Doktorský stupeň: Entomologie. PRF JČU v Českých Budějovicích. Dizertační práce: Functional traits of moths.

Publikační činnost:

Web of Science, Scopus:

WALTER, J., HRADSKÁ, I., KOUT, J., VODIČKA, S., MATĚJKOVÁ, I. & KONVIČKA, M. 2023. Assembly of heterotrophic communities during spontaneous succession in quarries: invertebrates model groups and macromycetes. Restoration Ecology, 32: 1–10.

WALTER, J., HRADSKÁ, I., KOUT, J., BUREŠ, J. & KONVIČKA, M. 2023. The impact of abandoned kaolin quarries on macromycetes (Fungi: Basidiomycota, Ascomycota), carabid beetle (Coleoptera: Carabidae), and spider (Araneae) assemblages. Biodiversity and Conservation, 32: 1437–1449.

VANĚK, O., WALTER, J., HRADSKÁ, I., & FALTÝNEK FRIC, Z. 2023. Bark or crown? Spiders (Araneae) and beetles (Coleoptera) on trees in a city centre. European Journal of Entomology, 120: 52–58.

FALTÝNEK, Z.F., VRBA, P. & WALTER, J. 2023. Large Heath (Coenonympha tullia (Müller, 1764)) in Šumava National Park, Czech Republic. Silva Gabreta, 29: 49–56.

WALTER, J., SUCHÁČKOVÁ, A.B. & FRIC, Z.F. 2021. The impact of a forest fire event on moth assemblages in Western Bohemia, Czech Republic. Polish Journal of Ecology, 69: 160–175.

Ostatní recenzované:

AMBROŽOVÁ, L., BEZDĚK, A., KOZEL, P., MACHAČ, O., PERLÍK, M. & WALTER, J. 2023. Příspěvek k faunistice členovců CHKO Železné hory a okolí Hradce Králové a Pardubic. Východočeský sborník přírodovědný – práce a studie, 29: 105–128.

WALTER, J., HRADSKÁ, I., VODIČKA, S., VAVŘÍNKOVÁ, J. & NĚMEČKOVÁ, A. 2023. Faunistický průzkum pavouků, střevlíkovitých brouků a makrolepidopter přírodní rezervace Přimda. Erica, 30: 119–144.

WALTER, J. & ŠLAUFOVÁ, E. 2023. Výskyt travaříka Crambus hamella (Lepidoptera: Crambidae) v Česku. Západočeské entomologické listy, 14: 1–3.

WALTER, J., HRADSKÁ, I., TĚŤÁL, I., KOUT, J., BUREŠ, J., VODIČKA, S., VANĚK, O., VAVŘÍNKOVÁ, J. & RAUCHOVÁ, K. 2022. Kaolinové oprámy u města Horní Bříza a jejich význam pro vybrané skupiny hub a bezobratlých. Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, 128: 1–60.

VODIČKA, S. & WALTER, J. 2022. Fauna nočních motýlů a vřetenušek (Lepidoptera: Heterocera) obce Trnová a okolí. Západočeské entomologické listy, 13: 43–60.

HRADSKÁ, I., WALTER, J., PERLÍK, M., VODIČKA, S. & ČERNÍKOVÁ, Z. 2022. Vybrané skupiny bezobratlých přírodní rezervace Zlín na Plzeňsku. Erica, 29: 41–60.

VOHÁROVÁ, T. & WALTER, J. 2021. Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 3. Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, 127: 1–53.

VODIČKA, S. & WALTER, J. 2020. Fauna denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí obce Trnová (Plzeň-sever). Západočeské entomologické listy, 11: 15–19.

WALTER, J., KOUT, J. & BRANDTLÍK, A. 2020. Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie. Arnica, 10: 12–17.

WALTER, J. 2020. Soupis sbírky Západočeského muzea v Plzni: Lepidoptera. Část 2. Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda, 125: 1–43.

WALTER, J & VODIČKA, S. 2020. Fauna motýlů v okolí vrchu Krkavec (Plzeň-sever). Erica, 27: 25–46.

WALTER, J., KADLEC, T. & ŠTROBL, M. 2018. Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé (Horisme radicaria) v České republice (Lepidoptera: Geometridae). Klapalekiana, 54: 279–282.

WALTER, J. 2018. Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy. Erica, 25: 35–47.

Populární:

WALTER, J. 2023. Štětconoš smrkový v přírodní rezervaci Diana. Český les, 22: v tisku.

WALTER, J. 2023. Hmyzí domky. Hornobřízský zpravodaj, 4: 22.

WALTER, J. & HANZA, M. 2023. Není kácení jako kácení aneb těžba lesa jako příležitost pro změnu. Hornobřízský zpravodaj, 1: 27.

ŘIČICOVÁ, L. & WALTER, J. 2022. Přírodovědná naučná stezka Horní Bříza. Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 4: 6.

WALTER, J. 2021. Obyvatelé našich tůněk. Hornobřízský zpravodaj, 1: 11.

WALTER, J. 2021. Višňovka. Hornobřízský zpravodaj, 3: 7.

WALTER, J. 2019. Máme v Horní Bříze ohrožené druhy motýlů? Hornobřízský zpravodaj, 2: 21.

Konference

WALTER, J. & ŠLAUFOVÁ, E. What functional traits of moths determine anthropogenic habitats?. Biology of Butterflies 10.–14.7. 2023, Prague, Czech Republic

VANĚK, O., WALTER, J., HRADSKÁ, I. & FRIC, Z.F. 2023. Bark or crown? Spiders and beetles on trees in a city centre. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2020. Zoologické dny, Brno, s. 215–216, poster.

WALTER, J. & HRADSKÁ, I. 2022. Výskyt okáče stříbrookého na Šumavě. Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody. Ústí nad Labem 13. 9.–15. 9. 2022, přednáška

WALTER, J., HRADSKÁ, I., TĚŤÁL, I & VAVŘÍNKOVÁ, J. 2020. Kaolinové oprámy jako zajímavá refugia pro bezobratlé. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. Zoologické dny, Olomouc, s. 220, poster.

HRADSKÁ, I. & WALTER, J. 2020. Kaolinové oprámy v Horní Bříze. Seminář zoologů muzeí a ochrany přírody, Jihlava 9. 9–11. 9. 2020, přednáška.