Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Zoologické oddělení

Zoologické oddělení

Co děláme

• spravujeme a ochraňujeme sbírku živočichů
• věnujeme se výzkumu a pedagogické práci
• poznatky z výzkumu publikujeme v odborných publikacích a také je popularizujeme formou přednášek a výstav
• spolupracujeme s řadou badatelů a výzkumných organizací
• zajišťujeme redakci časopisu Sborník Západočeského muzea v Plzni – Příroda 

Služby veřejnosti

• informace a konzultace ze zoologie, determinace živočichů
• badatelské návštěvy – příprava sbírkových předmětů pro badatele
• zápůjčky sbírkových předmětů jiným organizacím

Své dotazy a požadavky zasílejte na kontaktní e-mailové adresy či volejte na telefonní čísla zaměstnanců oddělení, kterým řešení Vašeho problému náleží v rámci jejich oborů. Osobní návštěvy našeho pracoviště jsou možné pouze po předchozí telefonické či písemné domluvě.