Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Header Img 04

Říšová Michaela

  • Jméno, příjmení a titul: Mgr. Michaela Říšová
  • Oddělení: Zoologické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: dokumentátor

osobní profil

Vzdělání:

1991–1995: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni.

Diplomová práce: Mineralogie lomu Kněžský vrch u Těškova

Zaměstnání:

Od 2011: Západočeské muzeum v Plzni, dokumentátor zoologického oddělení   

1995-2010: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení územní a druhové ochrany, vedoucí regionálního pracoviště AOPK ČR – střediska Plzeň 

Publikační činnost:

BRAUNOVÁ M. 2004: Úvod – ochrana přírody regionu, popis MZCHÚ okresu Cheb, NPP a NPR. Svazek XI. – In: ZAHRADNICKÝ J., MACKOVČIN P. (eds.) a kol. Plzeňsko a Karlovarsko. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha, Brno, 588 pp.

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., SKÁCELOVÁ O.,  VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum NPP Lužní potok; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L., VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum PP Louka u Šnajberského rybníka; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Bystřina; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Děvín; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Stráň u Dubiny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., DMITRIŠIN, O., JÄGER D., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Rathsam; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP U Cihelny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., HEŘMAN P., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., VONDRÁČEK M. 1997: Inventarizační průzkum PP Dolejší dráhy; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., LOHROVÁ L., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Stará Úhlava; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Novoveská draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Vojovická draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L., ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Hrádecká bahna; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

Populární:

BRAUNOVÁ M. 2006:  Skvosty přírody – Ochrana přírody, Čtvrtletník IRIS – ročník IV, číslo 1/06, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Chlumská stráň, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 3/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Čerchovské hvozdy, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 1/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Lužní potok, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 4/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Pastviště u Fínů, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 3/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Komorní hůrka, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 2/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Odlezelské jezero, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 1/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2003:  Skvosty přírody – NPR Soos, Čtvrtletník IRIS – ročník I, číslo 4/03, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň