Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Oddělení přírodních věd (Rokycany)

Oddělení přírodních věd (Rokycany)

Co děláme

• vytváříme a spravujeme sbírky botanické (cévnaté rostliny, mechorosty, lišejníky), mykologické, zoologické (ornitologické, mamaliologické) a entomologické z oblasti Rokycanska, Křivoklátska, Brd a Plzeňska
• vytváříme sbírku přírodovědné dokumentace o změnách krajiny a biotopů a výskytu jednotlivých druhů
• věnujeme se odborné a vědeckovýzkumné činnosti v oboru botanika, ochrana přírody a lichenologie (nauka o lišejnících)
• svoje odborné poznatky popularizujeme formou výstav, přednášek, exkurzí a vzdělávacích programů
• spolupracujeme se školami i s odbornými institucemi
• zajišťujeme redakci Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka, suppl. Příroda  
• spolupráce s orgány ochrany přírody při průzkumech a přípravě podkladů při zásazích do krajiny (dendrologické a botanické průzkumy) a výzkumu chráněných území

Služby veřejnosti

• odborné konzultace v rámci oborů zastoupených na oddělení
• konzultace ohledně údržby veřejné zeleně
• vedení odborných praxí
• zápůjčky sbírkových předmětů

 • Ostatní informace - sidebar:

  sídlo / kontakt

  Masarykovo nám 135/I, Rokycany
  (+420) 378 370 720
  mapa

  korespondenční adresa

  Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech
  nám. J. Urbana 141
  337 01 Rokycany