Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 2020/archiv

ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY 2020/archiv

10. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY
24. září 2020

 

Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky. Od roku 2002, kdy se v Rokycanech uskutečnilo poprvé, jde o výraznou akci tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí, která nemalou měrou přispívá i k prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. S každým ročníkem navíc roste kvalita a počet přihlášených prací. Věříme, že letošní jubilejní ročník představí další nové výtvarníky klasické grafické tvorby.

Výběr vítězných prací

Rokycanské Bienále grafiky je mezinárodní soutěžní výstavou klasické tematicky neomezené grafické tvorby výtvarných umělců. Od roku 2002, kdy se uskutečnil první ročník, jde o výraznou akci tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí, která přispívá k prezentaci rokycanského regionu v rámci kulturně společenského života a cestovního ruchu.

Spolupořadateli letošního jubilejního 10. ročníku je Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni a Město Rokycany. Termín doručení soutěžních prací byl stanoven ke dni 19.6.2020. Odborná porota se sešla dne 24.6.2020 a následně byly vybrány všechny vítězné práce a práce umělců oceněné prestižním certifikátem, vše v souladu s propozicemi soutěže.

Do soutěže bylo doručeno celkem 34 soutěžních prací od 11 výtvarníků, kteří splnili všechny podmínky propozic bienále a byli hodnoceni. Porota vybrala vítěze hlavní, druhé i třetí ceny a dále vybrala 7 autorů, kteří obdrží prestižní certifikát. Ocenění výtvarníci obdrží finanční odměnu díky Městu Rokycany, které poskytlo finance na honorování vítězných prací. Hlavní cena je dotována částkou 13 000 Kč, druhá cena částkou 7 000 Kč a třetí cena částkou 4 000 Kč. Zvláštní Cena starosty města Rokycan, udělená za práci s námětem majícím vazbu na město Rokycany nebo Rokycansko, je dotována částkou 5 000 Kč. Tuto cenu vybral samostatně starosta města.

Ocenění výtvarníci X. ročníku

Hlavní cenu „Laureát Rokycanského bienále grafiky“ získává paní Barbora Paulovičová (Slovensko) za soubor prací: V rytme kmitočtu srdca (hlubotisk, lept, mezzotinta, lit. tuš, slepotisk), Modlitba (barevný hlubotisk, lept, mezzotinta, lit. tuš, slepotisk), Zlatý jeleň, či tel´a (barevný hlubotisk, lept, mezzotinta, lit. tuš, slepotisk, zlacení).

Druhou cenu získává paní Jaroslava Spěváčková (ČR) za soubor prací: Dobřív pod Brdy (suchá jehla), Linie krajiny I (monotyp), Linie krajiny II (monotyp).

Třetí cenu získává pan Jiří Wiesner (ČR) za soubor prací: Tři králové s úsměvem (mezzotinta, suchá jehla), Tři králové na dvorku (mezzotinta), Hvězda nad námi (mezzotinta).

Cenu starosty města Rokycan získává pan Martin Koranda za soubor prací: Sakura před bouří (linoryt), Kostel Panny Marie Sněžné (linoryt), Březina – kaplička (linoryt).

Prestižní certifikáty Rokycanského bienále grafiky získávají:

paní Marie Havránková (ČR) za práci: V tichu katedrály Na Petrově (suchá jehla)

paní Bohdana Holubcová (ČR) za soubor prací: Papiers peints (linoryt), Sbírka z pláže (linoryt), Zaklínadla (linoryt)

paní Alice Kopečková (ČR) za soubor prací: Letící (linoryt), Tma (linoryt), Život (linoryt)

pan Jiří Poslední (ČR) za soubor prací: Náměsíčná? (suchá jehla), Barokní krajina (suchá jehla), Mlčení v dešti (linoryt)

pan Emil Sláma (ČR) za soubor prací: tři Barevné variace na téma Kostel Panny Marie Sněžné (barevný linoryt, termografika, autorská technika)

paní Romana Štajerová (ČR) za soubor prací: Tůňka (suchá jehla), Nostalgie (suchá jehla)

pan Jaroslav Válek (ČR) za soubor prací: Srdce labyrint v labyrintu (slepotisk se zlatou), Srdce labyrintu (slepotisk se zlatou), Střed labyrintu (slepotisk se zlatou)

Všechna díla mají vysokou uměleckou úroveň, vždy vyjadřují osobní pohled výtvarníka a jsou zachycením vnitřní volné představy ztvárněné abstraktně nebo zobrazující či napodobující cokoliv konkrétního, která ve výsledku spolu s použitou grafickou technikou či kombinacemi dovodí celkovou uměleckou impresi.

Letošní 10. Rokycanské bienále grafiky dosáhlo již dvacetileté tradice. Přejme tomuto výtvarnému oboru rozvoj a příliv nových výtvarníků, abychom v dalším ročníku Rokycanského bienále grafiky roku 2022 představili jejich práce.