Vyhledat
Vyhledat
Oddělení knihovny a informací (Rokycany)

Oddělení knihovny a informací (Rokycany)

Poskytujeme tyto služby

• prezenční výpůjčky odborné literatury v těchto oborech: historie, technika, geografie, umění, přírodní vědy aj. Specializovanou literaturu z oborů přírodních věd je možné zapůjčit k prezenčnímu studiu i na oddělení paleontologickém a přírodovědném (vždy po předchozí domluvě s pracovníkem příslušného oddělení)
• prezenční výpůjčky regionální literatury (literatura vztahující se k rokycanskému regionu a k západním Čechám)
• na požádání možnost zhotovení kopie vybraného textu (placená služba dle ceníku muzea)
• školám nabízíme možnost seznámit se s provozem knihovny, tvorbou kartoték a databází, včetně ukázek starých tisků (jen po předchozí domluvě!)
• vystavení a prodloužení čtenářského průkazu pro opakované návštěvy badatelů knihovny (dle platného Knihovního řádu) 
• meziknihovní výpůjční služby 
• rešeršní služby 
• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru 
• počítačové pracoviště 
• propagační služby 
• speciální služby

O knihovně

Muzejní knihovna má více než 78 000 knižních jednotek odborné literatury z historie, architektury, dějin umění, geografie, geologie, mineralogie, paleontologie, botaniky, zoologie, entomologie a dalších oborů, včetně literatury časopisecké. Spravuje též fond starých tisků (k nejstarším patří Bible benátská z roku 1506) a fond regionální literatury (dohromady přes 8 000 knižních jednotek). Tento konzervační fond je zapsán v Centrální evidenci sbírek MK (CES) v podsbírce – knihy.

Muzejní knihovna začala sloužit v roce 1906, krátce po vzniku muzea. Její fond vznikal postupně, nejprve z darů a odkazů rokycanských občanů, později rovněž nákupy a převzetím fondů od škol a spolků. V současné době knihovní fond rozšiřujeme cíleným nákupem odborné literatury pro potřeby pracovníků odborných oddělení muzea a pro veřejnost, dary, eventuálně výměnou za publikace vydávané muzeem.

Knihovna je evidována MK ČR jako specializovaná veřejná knihovna (ev. č. 4627).

Dokumenty ke stažení 

Dokumenty ke stažení týkající se knihovny MBH uvádíme na jedné společné stráce s dalšími dokumenty ZČM. 

Sborník

Jednou ročně knihovna vydává Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a nepravidelně dále vychází supplement Historie a supplement Příroda.

Uzávěrka pro příjem příspěvků do sborníku muzea je každoročně k 31. května, více informací o tom, jak přispět do sborníku, Vám podá výkonný redaktor Mgr. Zdráhal, telefon 378 370 740, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

 

 • Plzeňský kraj

 • Západočeské muzeum v Plzni,
  příspěvková organizace
  Kopeckého sady 2
  301 00 Plzeň
  T (+420) 378 370 111
  E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.