Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Oddělení knihovny a informací (Rokycany)


Oddělení knihovny a informací (Rokycany)  

Co děláme

• jsme veřejně přístupnou odbornou knihovnou prezenčního typu
• zpřístupňujeme online katalog s veškerým fondem muzejní knihovny
• poskytujeme základní knihovnické, informační a badatelské služby
• shromažďujeme, evidujeme, spravujeme a zpřístupňujeme veškerý dokumentační a informační fond
• spravujeme dva sbírkové fondy – Staré tisky a Regionální literatura
• spravujeme odborný studijní fond
• vytváříme příruční knihovny na Oddělení přírodních věd a v Centru paleobiodiversity (včetně dvou osobních knihoven – Havlíčkovy a Šnajdrovy)
• zpřístupňujeme historický fond
• zpracováváme sbírky ve formě bibliografií, soupisů, přehledů a databáze osobností
• zajišťujeme vydávání Sborníku Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
• spolupracujeme s jinými muzei a knihovnami (např. výstavy, meziknihovní služby, Souborný katalog ČR, Registr digitalizace, evidence starých tisků a rukopisů)

Poskytujeme tyto služby

• prezenční výpůjčky odborné literatury v těchto oborech: historie, technika, geografie, umění, přírodní vědy aj. Specializovanou literaturu z oborů přírodních věd je možné zapůjčit k prezenčnímu studiu v Centru paleobiodiversity a na Oddělení přírodních věd (vždy po předchozí domluvě s pracovníkem příslušného oddělení)
• prezenční výpůjčky regionální literatury (literatura signatury Reg vztahující se k rokycanskému regionu a k západním Čechám)
• na požádání možnost zhotovení kopie vybraného textu (placená služba dle ceníku muzea)
• školám nabízíme možnost seznámit se s provozem knihovny, tvorbou kartoték a databází, včetně ukázek starých tisků (jen po předchozí domluvě!)
• vystavení a prodloužení čtenářského průkazu pro opakované návštěvy badatelů knihovny (dle platného Knihovního řádu viz sekce Dokumenty)
• meziknihovní výpůjční služby
• rešeršní služby
• ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
• propagační služby
• speciální služby

O knihovně

Muzejní knihovna má více než 78 000 knižních jednotek. Vedle knižních monografií je hojně zastoupena seriálová produkce (hlavně časopisy a sborníky, částečně noviny). Ve fondu se nachází též separáty, mapy a elektronické zdroje. Knihovna spravuje též několik tisíc starých tisků od 16. do 19. století.

V muzejní knihovně lze najít i specializovanou literaturu: zejména učebnice, divadelní hry, tištěné kalendáře, skauting, knihy o první světové válce a vzniku Československa. Muzejní knihovna začala sloužit veřejnosti v roce 1906, krátce po otevření rokycanského muzea. Knihovna je evidována MK ČR jako specializovaná veřejná knihovna (ev. č. 4627).

Dokumenty ke stažení 

Dokumenty ke stažení týkající se knihovny MBH uvádíme na jedné společné stránce s dalšími dokumenty ZČM. 

Sborník

Jednou ročně knihovna vydává Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a nepravidelně dále vychází supplement Historie a supplement Příroda. Uzávěrka pro příjem příspěvků do sborníku muzea je každoročně k 31. květnu, více informací o tom, jak přispět do sborníku, Vám podá výkonný redaktor Mgr. Václav Zdráhal, telefon 378 370 740, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

E-shop sborníků