Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

9. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY

13. září 2018

 

Bienále je mezinárodní přehlídkou grafiky. Od roku 2002, kdy se v Rokycanech uskutečnilo poprvé, jde o výraznou akci tvůrců grafiky v oblasti klasických technik s mezinárodní účastí, která nemalou měrou přispívá i k prezentaci plzeňského regionu v rámci cestovního ruchu a kulturně společenského života. S každým ročníkem navíc roste kvalita a počet přihlášených prací. 

Výběr vítězných prací
Do 9. ročníku Rokycanského bienále grafiky 2018 bylo celkem doručeno 66 prací od 27 autorů ze 7 zemí. Ve středu 27.6. 2018 se v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka sešla odborná porota, která ze všech shromážděných děl vybrala vítězné práce, oceněné titulem Laureát rokycanského bienále. Dále porota rozhodla o dílech, která skončila na 2. a 3. místě. Udělena byla rovněž Cena Starosty města Rokycan a dalších 10 prací bylo oceněno prestižním Certifikátem rokycanského bienále grafiky. Všem oceněným budou během srpna odeslány informační dopisy s pozvánkou na vernisáž. 

Prize Awarding 
To the 9th Rokycany biennial exhibition of graphic arts 2018, 66 works by 27 authors 7 seven countries were send in. On Wednesday the 27.6.2018 the expert jury met at the Dr. Bohuslav Horak museum and selected the winning piece of art among the presented works which were the awarded the title Laureate of the Rokycany Biennial of Graphics. Further the Jury awarded the 2nd and 3rd prize. The Mayor's Prize of the Town of Rokycany was awarded also. Further 10 works were awarded the Prestige certificate of the Rokycany Biennial of Graphic Art. In August, all awarded artists will be informed by letter and invited to the opening ceremony.

Vernisáž výstavy s vyhlášením a oceněním vítězů 

Ve čtvrtek 13. září 2018 se od 16,00 hod uskutečnila vernisáž výstavy ve výstavním sálu objektu muzea v ul. Josefa Knihy č. 146.            

Ocenění autoři 9. Rokycanského bienále grafiky

I pro letošní ročník poskytlo Město Rokycany finanční odměny pro vítězné práce. Hlavní cena je dotována částkou 13 000 Kč, druhá cena částkou 7 000 Kč a třetí cena částkou 4 000 Kč.

Poslední dotovanou cenou ve výši 5000Kč je Zvláštní Cena starosty města Rokycan, která je udělená umělci za práci s námětem majícím vazbu na město Rokycany nebo Rokycansko. 

Hlavní cenu získala paní  Malgorzata Stanielewicz z Polska za soubor 3 prací Jerusalem, Stone and water Venice a dále Life on the Roofs Florence, které byly vytvořeny technikou linoryt. Umělkyně se soutěže účastnila poprvé.

Cenu za 2. místo získala paní Bohdana Holubcová z ČR, za soubor 3 prací Putování po větrných mlýnech, Loňské prázdniny a Putování po větrných mlýnech I., vše vytvořené technikou linoryt.  

Cenu za 3. místo získala paní Jaroslava Spěváčková z ČR, za soubor 3 prací Bassano del grapa I, Světlo v zahradě a Bassano del Grappa II, vše vytvořené technikou suchá jehla.   

Cenu Starosty města Rokycan získala paní  Zdeňka Vápeníková z ČR, za soubor 3 prací Čaj o páté, Ptáček s klíčkem a Kaštany, vše vytvořené technikou linoryt.   

Prestižní certifikát Rokycanského bienále grafiky získali tito umělci:

Z ČR je to:

  • pí. Milada Čapková za soubor 3 prací Magický les, Essaura I. a Essaura II., vytvořené technikou čárový lept, akvatinta.
  • pí. Alice Kopečková za soubor 3 prací Křížem, Slova a Srdeční, vše vytvořené technikou vícebarevný linoryt.
  • pí. Romana Štajerová za dílo Vážky, vytvořené suchou jehlou.
  • p. Jiří Poslední za soubor 3 prací vše pojmenované jako K básním Anastáze Opaska, vytvořené suchá jehla a mezzotinta.
  • p. Ladislav Steininger za soubor 3 prací Příběhy zdí I. II. a III., vytvořené sedmibarevným tiskem ze sololitu.
  • p. Jiří Wiesner za soubor 3 prací Střechy a komíny, Kočárem po městě, Zeď, vše vytvořené mezzotintou.

Ze Slovenska je to:

  • pí. Barbora Paulovičová za soubor 3 prací Spev Válmikinov žiakov, dále Báseň dotyk od Erika Ondrejičku, vytvořené technikou lept, mezzotinta a slepotisk.

Z Estonska je to:

  • pí. Kelli Valk, za 2 díla The time changes a speed a dále Supporting each other, obojí autorská grafická technika.

Ze Srbska je to:

  • p. Miloś Djordjevic, za dílo Magna Hiatus, vytvořené technikou algrafie.

a poslední 10tý certifikát putuje do Chorvatska:

  • pí. Zdeňce Pozaić, za dílo Three golden fish, vytvořené technikou barevný linoryt.

Všem srdečně gratulujeme!