icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Konference 2018 Rokycany - Pokyny pro autory

Konference 2018 Rokycany - Pokyny pro autory

Konference

Způsob odevzdání rukopisů k přípravě sborníku


Vaše příspěvky zašlete zpět zapsané do Šablony na mejl Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31.12.2018.
Jak má být příspěvek sepsán, naleznete v pokynech pro autory (viz pdf soubor níže) 

Upozorňujeme, že autor příspěvku zodpovídá za původnost svých příspěvků a za ošetření autorských práv své obrazové dokumentace.

Pokyny pro autory příspěvků


Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočka Západočeského muzea v Plzni, p.o.,
ve spolupráci se spolkem Genius loci českého jihozápadu

pořádá setkání

XIV. KONFERENCE GENIUS LOCI ROKYCANY 
6. listopadu 2018

Vážení přátelé regionálního bádání,

rok 2018 přináší několik významných výročí týkajících se událostí, které výrazně utvářely náš stát ve 20. století. Cílem letošní konference je prezentace příspěvků na témata související zejména s 1. světovou válkou, rozpadem rakousko – uherské monarchie a následným vznikem ČSR, okolnostmi roku 1938, února roku 1948, srpna roku 1968, dále související s normalizací a událostmi, které vyvrcholily vznikem samostatné České republiky v roce 1993.

Uspořádáním konference na tato a přidružená témata se chceme připojit k výstavám, konferencím, vzpomínkovým aktům a dalším akcím, které se v letošním roce uskuteční po celé naší vlasti. Chceme se zamyslet nad tím, jak se přelomové události odrazily v našem společenském a kulturním životě. Lze na ně pohlížet prostřednictvím různých oborů, např. historie, filozofie, politologie, archivnictví, etnografie, literární historie, dějin umění, architektury, numizmatiky, lingvistiky, folkloristiky, pedagogiky či dalších disciplín. Vedle příspěvků na významná „osmičková“ výročí uvítáme příspěvky související ryze s děním na Rokycansku a Plzeňsku, s významnými osobnostmi a společenským i kulturním životem.

Konference není určena jen profesionálním pracovníkům působícím v oblasti kulturně historických institucí, ale i soukromým badatelům, kronikářům, studentům, jakož i všem zájemcům z řad širší veřejnosti.

Jedná se o jednodenní konferenci. Prezence účastníků od 9:00, zahájení konference od 10:00. Příspěvkům bude vyhrazeno 20 minut včetně případné pětiminutové diskuze.

Individuální konferenční poplatek činí 200 Kč, pro studenty a důchodce 150 Kč, pro členy spolku Genius Loci je zdarma. Poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady, konferenční materiály a občerstvení. Přihlašovací formulář naleznete v příloze. Termín odeslání přihlášky je do 31. 8. 2018. Aktuální informace včetně ubytovacích a stravovacích možností získáte na www.muzeumrokycany.cz v sekci Konference.

Těšíme se na Vaše příspěvky.

PhDr. František Frýda
ředitel Západočeského muzea v Plzni, p.o.

Mgr. Hana Wenigová
vedoucí Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
koordinátorka konference

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
předsedkyně spolku Genius loci českého jihozápadu


ke stažení

Sborník z X. Konference Genius Loci Rokycany 2016 konané 4. - 5. října 2016