Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Oddělení historie a společenských věd (Rokycany)

Oddělení historie a společenských věd (Rokycany)

Co děláme

• spravujeme fondy: archeologie, etnografie, železa a kovů se specializací na uměleckou litinu a železářskou výrobu regionu, techniky, skla, keramiky a porcelánu, militarií, textilu, nábytku, numismatiky a faleristiky, fotografie, výtvarného umění, školství a taktéž fond pozůstalostí některých významných osobností spjatých s regionem Rokycanska
• sbírky rozšiřujeme především vlastní výzkumnou činností, dále nákupem nebo dary a převody od jiných subjektů. V současné době je ve správě oddělení více než 190 000 sbírkových předmětů. Na portálu CES MK je k dispozici podsbírka doplněná o fotografickou dokumentaci.
• spolupracujeme s jednotlivci, školami i s odbornými institucemi při zpracování regionálních historických témat
• provádíme archeologické výzkumy
• podílíme se na přípravě výstavní a přednáškové činnosti muzea

Služby veřejnosti

• odborné konzultace dle konkrétního zájmu badatelů
• komentované prohlídky po městské památkové zóně města Rokycan
• zajišťujeme archeologickou památkovou péči, včetně vyjádření stavebníkům

Badatelna

služeb badatelny lze využít ve čtvrtek v těchto časech:
8.00 -11.30 a 12.00 – 16.00 hodin