icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Oddělení starších dějin

Oddělení starších dějin

Co děláme

• naše oddělení spravuje nejvíc podpírek z celého muzea – podsbírky historické archeologie, militarií, numismatickou, historickou, výtvarného umění a map a plánů
• o tyto podsbírky pečujeme, provádíme jejich odborné i vědecké vyhodnocení, prezentujeme je v rámci publikačních výstupů, přednášek, konferencí, seminářů, workshopů, výstav a expozic
• provádíme záchranné archeologické výzkumy zaměřené na období vrcholného a pozdního středověku a časného novověku
• veřejnosti nabízíme konzultace v rámci našich oborů, možnost badatelských návštěv (po přechozí domluvě) a zapůjčení našich sbírkových předmětů

Služby veřejnosti

• konzultace v rámci všech oborů, kterými se zabýváme (osobně, telefonicky, e-mailem)
• badatelské návštěvy a osobní konzultace pouze po předchozí domluvě
• rozsáhlé rešerše, určování, odhady (zpoplatněná služba)
• výroba replik, kopií a zhotovení reprodukcí (zpoplatněná služba)