Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Poradní orgány

Poradní orgány 

Rozvoj VaVaI v ZČM je usměrňován a podněcován též díky působení dvou poradních orgánů ředitele muzea pro oblast vědy a výzkumu. Díky zapojení špičkových odborníků z oborů korespondujících s rozvíjenými výzkumnými oblastmi muzea a navázané spolupráce s několika vysokými školami a vědeckými institucemi je ZČM aktivně propojeno s rozvojem VaVaI na celostátní i mezinárodní úrovni.

Vědecká rada Západočeského muzea v Plzni, p. o.

Členové: 
PhDr. Jaroslav Blecha
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
PhDr. Luboš Kafka
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.
Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. DSc.
Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Předseda:
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Tajemnice:
PhDr. Anna Matoušková

Rada pro interní grantové projekty ZČM

Členové: 
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
PhDr. František Frýda
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Mgr. Lukáš Krinke
Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Mgr. Jiří Orna
PhDr. Karel Řeháček
Mgr. Ivana Sieberová
Ing. Linda Trefná
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Radim Vondráček

Předseda:
PhDr. František Frýda

Tajemnice:
PhDr. Anna Matoušková