Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výzkumná organizace

Výzkumná organizace

Dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu umožnily Západočeskému muzeu zařadit se v roce 2010 s souladu s příslušným ustanovením zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, mezi výzkumné organizace. Dne 20. 7. 2017 podalo ZČM žádost o zapsání do Seznamu výzkumných organizací, který na základě novely zmíněného zákona, konkrétně dle jeho § 33 a), vede MŠMT. Žádosti bylo vyhověno dne 6. září roku 2017 (rozhodnutí č. j. MŠMT-20140/2017-5). 

ZČM je výzkumnou organizací, která v rámci aktivit naplňujících poslání muzea provádí základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Účelem této činnosti není dosahování ziku, proto jsou výnosy z této činnosti zpět vkládány do rozvoje vědy a výzkumu.

Výsledky aktivit spadajících do oblasti vědy, výzkumu a inovací ( VaVaI) ZČM zprostředkovává odborné i široké veřejnosti, a to zejména prostřednictvím stálých expozic, výstav, edukační a publikační činnosti. V rámci své vědecké činnosti poskytuje odborné poradenství a expertní činnosti veřejným a soukromým institucím i jednotlivcům a soustřeďuje se na popularizaci a propagaci vědy a výzkumu (nově třeba i zapojením do Krajské sítě podpory nadání).

ZČM se zařadilo mezi paměťové výzkumné organizace s dobrou startovní pozicí danou tradicí vědy i vynikajícími výsledky, jak to dokládá níže uvedený tabulkový přehled základních charakteristik dnes existujících 7 výzkumných organizací, která jsou muzei zřizovanými územně samosprávnými celky.
Více na  https://www.rvvi.cz/riv 

 

Výzkumná organizace VO
Počet záznamů v databázi RIV k 4. 5. 2020

 

Zápis do seznamu VO

Západočeské muzeum v Plzni

302

2017

Západočeské galerie v Plzni

43

2017

Muzeum regionu Valašsko

60

2018

Muzeum hlavního města Prahy

-

2018

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

142

2019

Muzeum Vysočiny Jihlava

94

2019

Severočeské muzeum v Liberci

31

2019