Vyhledat
Vyhledat
Expozice Rokycany

Expozice Rokycany

Od roku 2015 je naší novou pobočkou Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Jedná se o více oborově zaměřené muzeum s funkcí sbírkotvornou, vědecko-výzkumnou, kulturně výchovnou a vzdělávací. V muzeum se nachází celkem pět celoročně přístupných expozic.

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku

Expozice seznamuje návštěvníky s tradiční železářskou výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska od 14. století do poloviny 20. století. Vliv na její rozvoj měly příznivé přírodní podmínky této oblasti, zejména rozsáhlé lesy pro pálení dřevěného uhlí, dostatek vody v potocích a rybnících a dostupná ložiska využitelných železných rud. Zručnost našich předků je prezentována celým spektrem železářských výrobků, jako jsou například podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, liturgické kříže, předměty běžné potřeby v domácnosti jako kamna, hmoždíře nebo žehličky. Velice zajímavé jsou i formy na lití předmětů (prefabrikátů) např. klíčů, které byly následně dopilovány do potřebného tvaru. Atmosféru expozice dokreslují modely milíře, vodního hamru, cvočkařské výhně, vnitřního zařízení provozů a další zajímavosti.

Venkovské bydlení na Rokycansku

Expozice přibližuje bydlení na venkově v polovině 19. století, a to souborem malovaného nábytku z obce Ejpovice (malované almary, truhly, stůl se židlemi, postel, kolébka, kolovrátek, tkalcovský stav). Návštěvníci si mohou také prohlédnout nástroje běžně používané v domácnosti a na venkovském dvoře i při hospodářských pracích (ruční žací nástroje a cepy, pluh, koňský chomout, koše z proutí, ošatky). Na Rokycansku byli obyvatelé venkova označováni jako „kovorolníci“, protože většinou pracovali v železářských závodech, hutích a dílnách a přitom obdělávali menší pozemky, na nichž pěstovali zemědělské plodiny pro svoji vlastní spotřebu i pro hospodářská zvířata.

Měšťanská domácnost na Rokycansku 

Expozice je rozdělena na dvě hlavní části – na kuchyni a na měšťanský salón. Rozdílnost jednotlivých typů místností je snadno porovnatelná zejména v provedení či barevnosti dřevěného nábytku, předmětů každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, kamen aj. Expozici doplňují soubory skla a porcelánu i módní doplňky z 2. poloviny 19. století.

Rokycansko v minulosti

Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností seznamuje s historií Rokycanska od pravěku po rok 1918. V průřezu staletí budete seznámeni s jednotlivými významnými událostmi a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů z doby kamenné, prvního slovanského osídlení a raného středověku. Zajímavostí je vedle různých archeologických střepů, keramiky a kachlů také kopie pokladu zlatých keltských duhovek v bronzovém vědru z pozdní doby laténské, který byl nalezen v r. 1771 v Podmoklech.

Dále se expozice zaměřuje na vlastní počátky Rokycan, vznik vsí, šlechtických panství a následný rozvoj ve vrcholném středověku. Období třicetileté války, kterou byl narušen hospodářský a politický vzestup města, dokládají železné zbraně a dělové koule z vpádu švédských vojsk do Rokycan. Další artefakty reprezentují pobělohorskou dobu, rozvoj cechů, specializaci řemesel a manufaktur. Zajímavé jsou exponáty různých druhů měřidel, dřevěné modely flusárny, smolárny, draslárny a také jednotlivých řemeslnických předmětů jako nůžek, hoblíků, pilek, dlátek, ševcovského nářadí. Barokní umění je zastoupeno dřevořezbami světců, nástěnných obrazů, kalvárií.

Společenský, školský a kulturní život, který v 19. století v Rokycanech bohatě kvetl, reprezentují místní zájmové spolky jako například pěvecký spolek Záboj a spolek Sokol. K vidění jsou také různé medaile, vojenské uniformy československých legionářů z Rokycanska a zbraně z 1. světové války.

Příroda pro budoucnost

Expozice byla připravena pro prezentaci a poznání rozmanitosti přírody Rokycanska – představuje obojživelníky, ptáky i savce a vzácné rostliny, vyskytující se v regionu. Seznamuje s chráněnými územími – přírodními parky a rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat z přírodovědných sbírek rokycanského muzea a doplněny jsou fotografiemi rostlinných druhů a biotopů. Originální hlasy vybraných druhů ptáků, které jsou uloženy v tabletech, nejen příjemně dotváří atmosféru a evokují pobyt v přírodě, ale návštěvník si může sám zvolit hlas k vybranému exponátu. Z tabletu získá také podrobné informace o památných stromech. V expozici si může mimo výklad průvodce zvolit promítnutí krátkého filmu o jednotlivých chráněných územích, který doplňuje informace umístěné u exponátů ve vitrínách. Filmy jsou i v jazykových mutacích (AJ, NJ). K dispozici je též tištěný průvodce expozicí, který si lze odnést domů. Pro zájemce z různých věkových kategorií jsou vytvořeny doprovodné edukativní programy. Pro skupiny je možné objednat i odbornou komentovanou prohlídku.

Otisky času

Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané Barrandien, které je bohaté na paleontologické nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy zoopaleontologické z období starších prvohor, z éry kambria a ordoviku. V éře kambria dochází k „explozi života“ – mořští živočichové dosahují členitosti a pokročilosti ve vývoji, v mnoha případech živočichové vytvářeli pevné schránky na povrchu těla, což byl jeden z předpokladů pro jejich fosilizaci. Obrovský boom živočichů čítá zástupce měkkýšů, hlavonožců, dírkovců, mřížkovců a graptolitů, dále bezčelistních obratlovců a zejména členovců, do kterých se řadí právě stále populární trilobiti, kteří jsou vystaveni ve vitrínách. Zajímavostí je vystavený stromatolit z naleziště v rokycanském okresu a dále tzv. „rokycanské kuličky“. Tyto na první pohled kamenné kuličky mnohdy obsahují právě fosilizované schránky trilobitů různých velikostí. Vznikly tak, že zemřelé tělo živočicha se usadilo na dno, kde bylo obaleno bahnem a získalo tvar blízký kuličce. Expozice „Otisky času“ prezentuje návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů i vlastního sběru.

K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením chráněných paleontologických nalezišť v regionu i elektronický katalog graptolitů a trilobitů, který si mohou prohlédnout na PC přímo v expozici. K expozici jsou připraveny doprovodné programy, tištěný průvodce v jazykových mutacích AJ a NJ a hlasový průvodce taktéž v jazykových mutacích. Samozřejmostí je odborný výklad průvodce muzea.

 • Plzeňský kraj

 • Západočeské muzeum v Plzni,
  příspěvková organizace
  Kopeckého sady 2
  301 00 Plzeň
  T (+420) 378 370 111
  E Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.