Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Expozice Rokycany

Expozice Rokycany

Od roku 2015 je naší novou pobočkou Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, které nabízí hned několik celoročně přístupných expozic.

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku

Expozice seznamuje návštěvníky s tradiční železářskou výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska od 14. století do poloviny 20. století. Zručnost našich předků je prezentována celým spektrem železářských výrobků, jako jsou například podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, liturgické kříže, předměty běžné potřeby v domácnosti jako kamna, hmoždíře nebo žehličky. Atmosféru expozice dokreslují modely milíře, vodního hamru, cvočkařské výhně, vnitřního zařízení provozů a další zajímavosti.

Venkovské bydlení na Rokycansku

Expozice přibližuje bydlení na venkově v polovině 19. století, a to souborem malovaného nábytku z obce Ejpovice (malované almary, truhly, stůl se židlemi, postel, kolébka, kolovrátek, tkalcovský stav). Návštěvníci si mohou také prohlédnout nástroje běžně používané v domácnosti a na venkovském dvoře i při hospodářských pracích (ruční žací nástroje a cepy, pluh, koňský chomout, koše z proutí, ošatky).

Měšťanská domácnost na Rokycansku 

Expozice je rozdělena na dvě hlavní části – na kuchyni a na měšťanský salón. Rozdílnost jednotlivých typů místností je snadno porovnatelná zejména v provedení či barevnosti dřevěného nábytku, předmětů každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, kamen aj. Expozici doplňují soubory skla a porcelánu i módní doplňky z 2. poloviny 19. století.

Rokycansko v minulosti

Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností seznamuje s historií Rokycanska od pravěku po rok 1918. V průřezu staletí budete seznámeni s jednotlivými významnými událostmi a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů z doby kamenné, prvního slovanského osídlení a raného středověku.

Příroda pro budoucnost

Expozice byla připravena pro prezentaci a poznání rozmanitosti přírody Rokycanska. Představuje obojživelníky, ptáky, savce i vzácné rostliny, vyskytující se v regionu. Seznamuje s chráněnými územími – přírodními parky a rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat z přírodovědných sbírek rokycanského muzea a doplněny jsou fotografiemi rostlinných druhů a biotopů.

Otisky času

Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané Barrandien, které je bohaté na paleontologické nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy zoopaleontologické z období starších prvohor, z éry kambria a ordoviku. Expozice prezentuje návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů i vlastního sběru. K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením chráněných paleontologických nalezišť v regionu i elektronický katalog graptolitů a trilobitů