Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty

Vědecké práce

Impaktované časopisy

 • Bek, J., Pšenička, J., 2001. Senftenbergia plumose (Artis) emend. And its spores from the Carboniferous of the Kladno and Pilsen Basins, Bohemia massif, and some related and synonymous taxa. Review of Palaeobotany and Palynology, 116, 213-232.
 • Pšenička, J., Bek, J., Zodrow, E.L., Cleal, C.J., Hemsley, A.R., 2003. A new late Westphalian fossil marattialean fern from Nova Scotia. Botanical Journal of the Linnaen Society, 142, 199-212.
 • Pšenička, J., Bek, J., 2003. Cuticles and spores of Senftenbergia plumosa (Artis) Bek and Pšenička from the Carboniferous of Pilsen Basin, Bohemian Massif. Review of Palaeobotany and Palynology, 125, 229-312.
 • Pšenička, J., Zodrow, E. L., Mastalerz, M., Bek, J. 2005. Functional-carbon groups (FTIR spectra) of  pecopterids: comparisons sphenopterids, pecopterids,  and  medullosaleans,  Pennsylvanian,  chemotaxonomic implications. International Journal of Coal Geology, 61, 259-280.
 • Pšenička, J., Bek, J., Rößler, R. 2005. Two new compressed species of Sonapteris gen. nov. (Botryopteridaceae) from the Upper Carboniferous (Bolsovian-Westphalian D) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif. Review of Palaeobotany and Palynology, 136, 111-142.
 • Zodrow, E.L., Šimůnek, Z., Cleal, C.J., Bek, J. Pšenička, J., 2006. Revision of compression Acitheca-like species from Canada-Czech Republic-France (Westphalian D-Stephanian). Review of Palaeobotany and Palynology.
 • Opluštil, S., Pšenicka, J., Libertín, M., Šimůnek, Z. 2007. Vegetation patterns of Westphalian and Lower Stephanian mire assemblages preserved in tuff beds of the continental basins of Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology. 143, 107-154
 • Pšenička J., Bek J., Cleal C. J., Wittry, J., Zodrow, E. L., 2009. Description of synangia and spores of the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments. Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 133-144.
 • Pšenička J., Bek, J., 2009. A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. andits spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 145-158.
 • Pšenička J., Schultka, S., 2009. Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities. Bulletin of Geosciences 84(2), 241-256.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bashforth, A.R., Šimůnek, Z., Drábková, J., Dašková, J., 2009. A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 234–274.
 • Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Sýkorová, I., Dašková, J., 2009. Middle Pennsylvanian pioneer plant assemblage buried in situ by volcanic ash-fall, central Bohemia, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 204–233.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Libertín, M., Bek, J., Šimůnek, Dašková, J., Šimůnek, Z., Drábková, J., 2009. Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice basin (Czech republic). PALAIOS, 2009, v. 24, p. 726–746.
 • Pšenička, J., Bek, J., 2009. Kapradiny hornoslezské pánve a jejich spory, in situ Ferns from the Upper Silesian Basin and their in situ spores, Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 105-108.
 • Popa, M.E., Pšenička, J., 2010. The Pennsylvanian Pecopteris ticleanui sp. nov. from Secu, Reșiţa Basin, Romania. Bulletin of Geosciences 85(4), 663–670
 • Pšenička, J., Opluštil, S. 2013. The epiphytic plants in the fossil record and its example from in situ tuff from Pennsylvanian of Radnice Basin (Czech Republic). Bulletin of Geosciences, 88, 2, 401-416.
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Bek, J., Wang, J., Feng, Z., Libertin, M., Šimůnek, Z., Bureš, J., Drabkova, J. 2015. T0 peat-forming plant assemblage preserved in growth position by volcanic ash-fall: A case study from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 89(4), 773–818.
 • Bek, J., Opluštil, S., Drabkova, J., Pšenička, J. 2015. The sub-arborescent lycopsid Omphalophloios feistmantelii (O. Feistmantel) comb. nov. emend. from the Middle Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 90(1), 227–279.
 • Pšenička, J., Krings, M. 2016. First record of the noncalcareous macroalga Perissothallus from shallow-water deposits(Pennsylvanian) in the Kladno-Rakovník Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences 91(1), 57–64
 • Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z., Libertín, M., 2016. Floras of clastic and peat-forming Pennslyvanian wetlands: are they different? A case study from Upper Radnice Coal (late Duckmantian), Kladno Coalfield, Czech Republic. Spanish Journal of Palaeontology, 31 (1). 145-180.
 • Pšenička, J., Correia, P., Šimůnek, Z., Sá, A.A., Murphy, J.B., Flores, D. 2017. Revision of Ilfeldia and establishment of Ovulepteris gen. nov. from the Pennsylvanian of Europe, with a discussion on their concepts. Review of Palaeobotany and Palynology 236, 59–73.
 • Pšenička, J., Mosca, P., Opluštil, S., Martinetto, E. 2017. New late Palaeozoic plant remains in the Ligurian Alps (Italy). Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 56/1, 13-33.
 • Zodrow, E.L., Mastalerz, M., Pšenička, J., Cleal, C.J. 2017. Linking Dolerotheca-like prepollen organs with Alethopteris pseudograndinioides foliage and assessing chemical properties of in situ prepollen grains: Implications for reconstructing Pennsylvanian-age alethopterid seed ferns. International Journal of Coal Geology 183, 65–77.
 • Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J., Martínek, K. 2017. Revision of Dendraena pinnatilobata Němejc from the Pennsylvanian of the Czech Republic. Bulletin of Geosciences 92/1, 75–94.
 • Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J., Cleal, C.J. 2017. Revision of the Pennsylvanian fern Boweria Kidston and the establishment of the new genus Kidstoniopteris. Review of Palaeobotany and Palynology 236, 33–58.
 • Opluštil, S., Lojka, R., Pšenička, J., Yilmazd, Ç., Yilmazd, M. 2018. Sedimentology and stratigraphy of the Amasra coalfield (Pennsylvanian), NW Turkey – New insight from a 1 km thick section. International Journal of Coal Geology, 195, 317-356.
 • Kraft, P., Pšenička, J., Sakala, J., Frýda, J. 2019. Initial plant diversification and dispersal event in upper Silurian of the Prague Basin. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 514, 144–155.

Ostatní časopisy

 • Pšenička, J. (1999): Fortopteris radnicensis (Němejc) Boersma, comb. nov. from the Upper Carboniferous of Czech Republic.-Věstník Českého geologického ústavu, 74,3, str.243-260, Praha 
 • Zodrow, E.L., Bek, J., Pšenička, J., 2000. In situ pecopterid microspores from near the Westphalian D – Cantabrian boundary in Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada. Newsletter on carboniferous Stratigraphy, 18, 33-35.
 • Zodrow, E.L., Pšenička, J., Bek, J., Cleal, C.J., 2001. Microspores or pollen? Newsletter on carboniferous Stratigraphy, 19, 49-50. 
 • Zodrow, E.L., Pšenička, J., Bek, J.  2005. A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii  (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada). Palaeontographica B: Palaeophytologie,272: 51-65.
 • Pšenička, J., Bureš, J. 2005. Preparace otisku karbonské plavuně Lepidodendron lycopodioides Sternberg. Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň. Brno, 9-11.
 • Pšenička, J., Opluštil, S. 2005. Zelené Pompeje. National Geographic, Česko, květen 2005, Praha.
 • Bureš, J., 2007. Třetihorní sedimenty v Chebsko-domažlickém příkopu. Český les, příroda a historie, 3, 26-27.
 • Tichávek, F., Bureš, J., 2010. Karbonská flóra a vzácné faunistické nálezy na odvalu dolu Austrie 2 v Týnci. Erica 17, 131–140
 • Pšenička, J., Opluštil, S., 2011. Fossil flora from the Újezd u Svatého Kříže Coalfield (Bolsovian, Pennsylvanian) Radnice Basin, Czech Republic. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et Paleobiologica, Vol. 45, No. 1-2, 61
 • Bureš J., Tichávek F. 2012: Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, ČGS, Praha, 107 -104.
 • Pšenička, J., Opluštil, S., Ronchi, A., Šimůnek, Z., 2012. Revision of the Pennsylvanian flora from Val Sanagra in western part of the Southern Alps (Italy) Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica et Paleobiologica, Vol. 46, No. 1-2.
 • Pšenička, J., Opluštil, S., Ronchi, A., Šimůnek, Z., Santi, G., Selva, A. 2013. The oldest flora from the Southern Alps (Italy): the Val Sanagra Pennsylvanian flora revised. the Carboniferous-Permian transition. Lucas, S.G., et al. eds., New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin 60, 325-326.
 • Bureš, J., Opluštil, S., Pšenička, J., Tichávek, F. 2013. Brouskový obzor (bolsov) s autochtoně zachovalou flórou na lokalitě Kamenný Újezd u Nýřan (plzeňská pánev). Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012/A - Regionální geologie a stratigrafie, Česká geologická služba, Praha, 12-19.
 • Opluštil, S., Lojka, R., Pšenička, J. 2013. Late Variscan continental basins in western Bohemia: tectonosedimentary, climatic and biotic archives. SDGG, Heft 82, 149 – 171.
 • Pšenička, J., Jurkovšek, Opluštil, S., T-K, Novak, M. 2014. Stephanian fossil flora from paralic Carboniferous deposits from Jesenice area (Slovenia) and its comaprison with Czech locaties. Folia musei rerum naturalium bohemiae occidentalis, geologica et paleobiologica, Vol. 48, No 1-2.
 • Svitavská-Svobodová, H., Bureš, J., Bezděk, M., Nesvadbová, J., 2016. Paleoekologická rekonstrukce mladoholocénních lesních ekosystémů v merklínské pánvi a vyhodnocení vlivů lidských disturbancí v krajině podle pylové analýzy maloplošného lesního rašeliniště. Erica, Plzeň, 23, 41-70.
 • Bureš, J., Matějková, I., 2016. Za současnou i karbonskou flórou do okolí Mantova . Calluna, r. 21, č. 1, Plzeň, 8-9.
 • Frojdová, J., Pšenička, J., Bek J. 2017. Revision of Pennsylvanian genus Sturia Němejc and its spores (Duckmantian, Czech Republic). Acta Palaeobotanica 57/2, 153–163. DOI: 10.1515/acpa-2017-0014.
 • Horák, D., Vymyslický, T., Musil, Z., Bureš, J. 2017. Gagea bohemica subsp. saxatillis v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti, 52, 163-173.
 • Bureš, J., Matějková, I. 2017. Okruh ze Vstiše nivou Radbuzy a lesem Dubovcem. Calluna, 22/1, 7-9.
 • Matějková, I., Bureš, J. 2017. Za květenou Křížového vrchu. Calluna, 22/1, 4-7.