Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
  • Jméno, příjmení a titul: Ing. Jan Bureš
  • Oddělení: Centrum paleobiodiversity
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: dokumentátor, preparátor
  • Specializace: preparace a dokumentace sbírkových předmětů; studium petrifikovaných rostlin z mladšího paleozoika; zhotovování výbrusů a nábrusů z petrifikovaných vzorků