Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Oddělení prehistorie

Oddělení prehistorie

Co děláme

 • provádíme terénní záchranné a zjišťovací archeologické výzkumy na ohrožených archeologických lokalitách Plzeňského kraje
 • provádíme konzervaci a restaurování archeologických nálezů
 • provádíme a zajišťujeme dokumentaci archeologických situací a archeologických nálezů včetně dokumentace nemovitých archeologických památek
 • zajišťujeme náročné měřičské a fotografické práce složitých archeologických situací a nemovitých archeologických památek
 • provádíme antropologické analýzy kosterních pozůstatků (kostrových i žárových)
 • provádíme výrobu kopií archeologických nálezů, případně zajišťujeme výrobu funkčních replik archeologických nástrojů, šperků a zbraní
 • zajišťujeme redakci odborného recenzovaného časopisu Archeologie západních Čech
 • provádíme a pořádáme odborné přednášky a odborné semináře
 • archeologické nálezy a situace prezentujeme prostřednictvím expozic a výstav

Služby veřejnosti

 • provádíme drobné archeologické výzkumy a dozory při stavbě rodinných domů, septiků, přípojek (bezplatně pro fyzické osoby)
 • velkoplošné záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební činností (na náklady investora)
 • provádíme odborné konzultace (po předchozí domluvě)
 • badatelské návštěvy (po předchozí domluvě)
 • výroba replik a kopií (zpoplatněná služba)

Publikační činnost