Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
Header Img 04

Sborník ZČM Příroda

Sborník ZČM Příroda uveřejňuje příspěvky autorů z oborů botaniky, geologie, paleontologie a zoologie. Publikovány jsou především práce, které vznikly na podkladě výzkumu přírody západních Čech nebo celého území České republiky, a dále pak studie, jejichž závěry jsou obecně platné, nezávisle na místě vzniku. Preferovány jsou rozsáhlé statě typu monografií, bakalářských, diplomových a disertačních prací v českém jazyce s podtitulem, abstraktem, klíčovými slovy, legendami grafických příloh a obsáhlým souhrnem v angličtině nebo němčině. Publikování kratších či cizojazyčných příspěvků ve sborníku však není vyloučeno.

Sborník má dlouholetou tradici, od roku 1967 vyšlo 121 čísel. Průběžně doručované příspěvky jsou nezávisle posuzovány dvěma recenzenty, které doporučují členové redakční rady. K tisku jsou přijaty pouze články, s jejichž opublikováním souhlasí oba recenzenti.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Vydavatelem sborníku je Západočeské muzeum v Plzni (IČ: 00228745), příspěvková organizace zřizovaná Plzeňským krajem se sídlem v Plzni, Kopeckého sady 2.

Redakce

Mgr. Ivana Hradská / vedoucí redaktor / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; / tel. +420 378 370 442

Bc. Jan Walter / technický redaktor / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Redakční rada 

doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie

doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.
České Budějovice, Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie

RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. 
Plzeň, Západočeské muzeum, botanické oddělení 

Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D. 
Plzeň, Západočeské muzeum, botanické oddělení

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. 
Praha, Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie

RNDr. Roman Vacík 
Plzeň, Západočeské muzeum, zoologické oddělení

Ke stažení

pokyny pro autory

 

Neperiodické publikace

Najdete je v našem e-shopu nebo v muzejní prodejně.