icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 05
pondělí, 13 květen 2019 08:25

Walter Jan

osobní profil

Vzdělání:

2015–2018: Bakalářský stupeň: Biologie se zaměřením na vzdělání, FPE ZČU v Plzni. Bakalářská práce: Noční makrolepidoptera lokality "Střelnice" u města Horní Bříza.

2018–dosud: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni. Diplomová práce: Revize lepidopterologické sbírky J. Fraje s důrazem na motýly Plzeňského kraje.

2018–dosud: Magisterský stupeň: Zoologie, specializace v entomologii, PRF JČU v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Fylogeneze a biogeografie modrásků podtribu Everes.

Publikační činnost:

WALTER, J., KADLEC, T. & ŠTROBL, M. 2018. Recentní nálezy píďalky pestrokřídlé (Horisme radicaria) v České republice (Lepidoptera: Geometridae). Klapalekiana, 54 (3–4): 279–282.

WALTER, J. 2018. Noční Makrolepidoptera lokality Střelnice u Horní Břízy. Erica, Plzeň, 25: 35–47.

VODIČKA, S. & WALTER, J. 2020. Fauna denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí obce Trnová (Plzeň-sever). Západočeské entomologické listy, 11: 15–19.

WALTER, J., KOUT, J. & BRANDTLÍK, A. 2020. Exkurze za čolky Plzeňska v rámci výuky biologie. Arnica, 10 (1): 12–17.

Populární:

WALTER, J. 2019. Máme v Horní Bříze ohrožené druhy motýlů? Hornobřízský zpravodaj, Horní Bříza, 2: 21.

Zveřejněno v Lidé
pátek, 03 srpen 2018 08:51

Vančurová Šárka

Zveřejněno v Lidé
pátek, 03 srpen 2018 08:41

Vacík Roman

Zveřejněno v Lidé
pátek, 03 srpen 2018 08:21

Těťál Ivo

seznam entomologických publikací 

Brdička I. et  Těťál I. 1978: Carabus menetriesi Hum. (Coleoptera, Carabidae) v Krušných  horách – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 21: 73-74

Těťál I. 1978: Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) SPR Božídarské rašeliniště  – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 22: 83-92 

Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. -  Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 1: 9-14.

Těťál I. 1985: Vzácnější druhy střevlíkovitých brouků (Col., Carabidae) regionální sbírky entomologického oddělení Západočeského muzea v Plzni – Zpr. Muz. Západočes. Kraje – Přír., Plzeň, 30-31: 45-50

Těťál I. 1987: Soupis sbírek Západočeského muzea v Plzni : Coleoptera – Cerambycidae - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, 64: 54pp 

Těťál I. 1987: Příspěvek k poznání střevlíčka Nebria salina Fairm. et. Lab. (Coleoptera, Carabidae) v západních Čechách - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 4- 5 (1986-1987): 3-4

Těťál I. 1988: Nález střevlíka Nebria salina Fairm. (Coleoptera, Carabidae) u obce Kamenec na Rokycansku  – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 36-37: 91 

Němec F., Sofron J., Suchý J. et Těťál I. 1989: Dílčí výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce Stvolny (okres Plzeň-sever) – Zpr. Muz. Západočes. Kraje – Přír., Plzeň, 38-39: 43-60 

Benedikt S. et Těťál I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988 - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň,  6-7 (1988-1989): 13-31 

Benedikt S. et Těťál I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988 - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 8: 19-40.

Benedikt S. et Těťál I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období -  Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series Carabidologica, 1: 7-39. 

Benedikt S. et Těťál I. 1992: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series Carabidologica, 2: 15-30. 

Těťál I. 1992: Amara (Zezea) concinna Zimmermann, 1832 - in Faunistic Records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae  – Acta Entomol. Bohemoslov. 89: 391 

Těťál I. 1993: Příspěvek k poznání výskytu tesaříků (Col. Cerambycidae) v širším okolí Plzně – Erica, Plzeň, 2: 43-46 

Veselý P. et Těťál I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992-96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období – Klapalekiana 34 (1-2): 99-131. 

Veselý P., Resl K. et Těťál I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997 – 2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období – Klapalekiana, 38: 85-109.

Těťál I. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 3. [Faunistic records from western Bohemia – 3]. Západočeské entomologické listy, 1: 62-63. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-10-2010 

Cihlář V. & Těťál I. 2010: Inventarizační entomologický průzkum PR Rašeliniště u Polínek (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 29pp + přílohy 1-7 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Hradská I. & Těťál I. 2011: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců – Erica, Plzeň, 18: 131-146

Cihlář V., Hradská I. & Těťál I. 2011: Inventarizační entomologický průzkum PR Žďár (Araneae, Coleoptera, Lepidoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 32pp + přílohy 1-8 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V., Hradská I. & Těťál I. 2011: Inventarizační entomologický průzkum PR Nový rybník (Araneae, Coleoptera, Lepidoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 36pp + přílohy 1-5 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2012: Inventarizační entomologický průzkum PP Lužany (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 26pp + přílohy 1-5 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Těťál I. 2012: Brouci (Coleoptera) přírodní památky Hrádecká bahna – Erica, Plzeň, 19: 109-118

Těťál I. 2013: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně [Beetles (Coleoptera) of the Nový rybník Nature Reserve near Plzeň]. – Západočeské entomologické listy, 4: 1-9. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-1-2013.

Cihlář V. & Těťál I. 2013: Inventarizační entomologický průzkum PR U rybníčků (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 35pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Bezděčka P. & Těťál I. 2013: Cardiocondyla elegans Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae) – nový mravenec pro Slovensko – Folia faunistica Slovaca 18 (3): 339-342.

Dvořák L. & Těťál I. 2013: Škvoři (Dermaptera) vřesovišť  a jejich okolí v západních Čechách: výsledky monitoringu pomocí padacích pastí – Erica, Plzeň, 20: 141-150

Kejval Z. & Těťál I. 2013: První nálezy Pseudotomoderus  compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) na Slovensku) [The first records of Pseudotomoderus  compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) from Slovakia]. – Západočeské entomologické listy, 4: 83-84. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-11-2013.

Těťál I. 2014: Nový nález vzácného parazitického mravence Myrmica hirsuta v západních Čechách (Hymenoptera, Formicidae) (New record of rare parasitic ant Myrmica hirsuta from western Bohemia (Hymenoptera, Formicidae)). – Západočeské entomologické listy, 5: 15–16. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-5-2014.

Týr V. & Těťál I. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 9. část. Carabidae [Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 9. Carabidae]. – Západočeské entomologické listy, 5: 91-110. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 16-9-2014.

Cihlář V. & Těťál I. 2014: Inventarizační entomologický průzkum PR Pod Volfštejnem (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 29 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Janák  J. & Těťál I. 2014: Faunistic records from the Czech Republic - 368 – Klapalekiana, 50: 249-250

Těťál I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae (Faunistic records from western Bohemia – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae). Západočeské       entomologické listy, 6: 4–6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015.

Cihlář V. & Těťál I. 2015: Inventarizační entomologický průzkum PP Dolejší dráhy (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 33 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2016: Inventarizační entomologický průzkum PR Luňáky (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 35 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Těťál I. 2016: Faunistické zprávy ze západních Čech – 10. Coleoptera: Aderidae (Faunistic records from western Bohemia – 10. Coleoptera: Aderidae). Západočeské entomologické listy, 7: 46–47. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-12-2016.

Cihlář V. & Těťál I. 2017: Inventarizační entomologický průzkum PP Novoveská draha (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 27 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2017: Inventarizační entomologický průzkum PP Vojovická draha (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 31 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 02 srpen 2018 07:41

Říšová Michaela

osobní profil

Vzdělání:

1991–1995: Magisterský stupeň: Biologie a chemie pro ZŠ, FPE ZČU v Plzni.

Diplomová práce: Mineralogie lomu Kněžský vrch u Těškova

Zaměstnání:

Od 2011: Západočeské muzeum v Plzni, dokumentátor zoologického oddělení   

1995-2010: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení územní a druhové ochrany, vedoucí regionálního pracoviště AOPK ČR – střediska Plzeň 

Publikační činnost:

BRAUNOVÁ M. 2004: Úvod – ochrana přírody regionu, popis MZCHÚ okresu Cheb, NPP a NPR. Svazek XI. – In: ZAHRADNICKÝ J., MACKOVČIN P. (eds.) a kol. Plzeňsko a Karlovarsko. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum, Praha, Brno, 588 pp.

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., SKÁCELOVÁ O.,  VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum NPP Lužní potok; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L., VONDRÁČEK M. 1998: Inventarizační průzkum PP Louka u Šnajberského rybníka; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Bystřina; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP Děvín; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Stráň u Dubiny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., DMITRIŠIN, O., JÄGER D., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PR Rathsam; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., PIVOŇKOVÁ L. 1997: Inventarizační průzkum PP U Cihelny; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., HEŘMAN P., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V., VONDRÁČEK M. 1997: Inventarizační průzkum PP Dolejší dráhy; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČEČIL F., ČERVENÁ A., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., LOHROVÁ L., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Stará Úhlava; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Novoveská draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BENEDIKT S., BENEDIKT V., BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L.,  ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Vojovická draha; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

BRAUNOVÁ M., ČÍŽKOVÁ D., DMITRIŠIN O., PARIS S., PIVOŇKOVÁ L., ŘÍŠ V. 1996: Inventarizační průzkum PP Hrádecká bahna; Ms. [depon. in Ústřední seznam ochrany přírody AOPK ČR]

Populární:

BRAUNOVÁ M. 2006:  Skvosty přírody – Ochrana přírody, Čtvrtletník IRIS – ročník IV, číslo 1/06, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Chlumská stráň, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 3/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2005:  Skvosty přírody – NPR Čerchovské hvozdy, Čtvrtletník IRIS – ročník III, číslo 1/05, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Lužní potok, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 4/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Pastviště u Fínů, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 3/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Komorní hůrka, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 2/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2004:  Skvosty přírody – NPP Odlezelské jezero, Čtvrtletník IRIS – ročník II, číslo 1/04, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

BRAUNOVÁ M. 2003:  Skvosty přírody – NPR Soos, Čtvrtletník IRIS – ročník I, číslo 4/03, Zoologická a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci se Sdružením IRIS, Plzeň

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 12 duben 2018 13:58

Hradská Ivana

osobní profil   

 

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2001 – 2006: ZČU Plzeň, Pedagogická fakulta, učitelství biologie-zeměpis

2018 – dosud: UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Fakulta geologie, Ústav geologie a paleontologie, PhD. studium. Téma: Revize karbonských pavoukovců v ČR.


Odborné zaměření: 

Arachnologie 

Publikace:

Fenclová I. [eds.] 1999: Příspěvek k poznání arachnofauny Brd; Erica; Plzeň; 8: 141-148

Dolanský J., Kasal P, Řezáč M., Fenclová I. 2001: Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 8: 247-254

Fenclová I. 2003. RNDr. Luděk Hůrka, Csc. – 70 let; Erica, Plzeň, 11: 109-113

Fenclová I. 2004: Závěrečná zpráva ke grantovému úkolu: Fauna PR Kamenný rybník, Ms. [depon in Odbor životního prostř. Magistrát m. Plzně]

Fenclová I. 2004:  Pavouci NPP Na požárech. Ms [invent. seznam depon. in AOPK Plzeň]

Fenclová I. 2005. Český les příroda historie život. Kapitola Pavouci: 155-160.  Baset Praha.

Fenclová I. 2005:  Pavouci NPP Upolínová louka. Ms [Invent. seznam depon. in CHKO Sl. les M. Lázně]

Fenclová I. 2006 Arachnofauna lokality Kamenec na Radnicku; 77 p. Ms. [Dipl. Práce depon. in knih. Kat. biol. Pedag. Fak. Západočes. Univ. Plzeň].

Fenclová I. 2006: Významné druhy pavouků Kladských rašelinišť, Arnika, M. Lázně: 14-17

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci. Baset Praha

Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L., Fenclová I., Erhart J. 2006: Spider of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjancet localities. Klapalekiana, Praha.

Fenclová I. 2007: Plzeňsko příroda historie život. Kapitola Pavouci.

Fenclová I. 2007:  Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť, Erica, Plzeň, 14: 65-69

Tropek R. &  Hradská I. 2009: Pavouci přírodní památky Prameniště Kateřinského potoka, Erica, Plzeň, 16: 55-63

Hradská I. &  Košťáková A. 2009: Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově, Erica, Plzeň, 16: 63-73

Kůrka A. & Hradská I. 2010: Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge -  Abstract Book  Srní, pp. 59-60

Hradská I. & Těťál I. 2011: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců – Erica, Plzeň 18: 131-146.

Hradská I. 2012: Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. - Erica 19: 89-99.

Hradská I. & Těťál I. 2013: Invertebrates of heathlands in western part of the Czech

Republic. - 13th European Heathland Workshop in Denmark. Abstracts and

excursion guide. Pp. 83-84, University of Copenhagen, Denmark.

Hradská I. 2014: Nepřátelé naší zahrady – In: Vlach  P.  &  Chocholoušková  Z. [eds.]: Biologie všedního dne. Západočeská univerzita v Plzni.

Hradská I. 2015: Fauna – In: Jílek T., Morávková N. et al:  Vlastivěda česko-bavorského pohraničí příroda, kulturní památky v historických souvislostech, současnost, regiony.

Hradská I. & Těťál I. 2017: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. – Erica 24: 3 - 34

Machač, O., Bryja, V., Dolanský, J., Dolejš, P., Hradská, I., Růžička, V. , Řezáč, M., Šich, R. & Vinkler, S. 2019: Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 317, s. 82–97. pdf

 

Účast na mezinárodních odborných konferencích:

17. - 21. 9. 2012: Pennsylvanian terrestrial habitats and biotas – Project meeting in Lugansk, Ukraine. Prezentace posteru: „ New records of trigonotarbid arachnids from West Bohemia.“

23. - 28. 6. 2013: 13th European Heathland Workshop, Fjerritslev, Denmark, poster


Články s IF:

Hradská I. & Dunlop J. 2013:  New records of Pennsylvanian trigonotarbid arachnids from West Bohemia, Czech Republic. - The Journal of Arachnology 41:335–341

Zveřejněno v Lidé