Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výstava: Cesty české vědy

Výstava: Cesty české vědy

Cesty české vědy jsou klikaté a krajinou a historií naší země běží většinou nepovšimnuty. Na výstavě ukážeme příběhy přírodovědného poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Nahlédněte do nich skrze dvanáct připomenutí objevů z oblasti geografie, botaniky, geologie, astronomie, genetiky či naturfilosofie. Představují symbolická zastavení v místě a čase, dávají prostor pro zamyšlení, pro nalézání nečekaných souvislostí, zpřítomnění událostí.

Výstava je výstupem projektu Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, realizovaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a doplněna o sbírkové předměty Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.

Doprovodný program k výstavě:
Ze života českých velikánů – komentovaná prohlídka výstavy
sobota  02/03 ve 14.00 hodin     
Naše historie je bohatá na polozapomenuté vědce a objevitele.  I tito velikáni však měli při cestě za poznáním běžné lidské strasti i slasti. O nich a o mnohém dalším Vám bude poutavě vyprávět autorka výstavy Michaela Zemková.