Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Vodní hamr Dobřív: Technologie našich předků

Vodní hamr Dobřív: Technologie našich předků

Experimentální tavba železné rudy v peci dýmačce

Členové spolku Renegáti z jižních Čech provedou návštěvníky historií tavby a zpracování železné rudy a ukážou jim, jak dlouhá a složitá cesta je od železné rudy k vykovanému hřebíku. Postaví hliněnou pec dýmačku a pokusí se tavit železo stejně jako naši předkové. Tavba bude probíhat ve dnech 5. a 6. července, kovářské zpracování vlastního železa na hamru 7. a 8. července. 2023.

Jako bonus pak přidají ochutnávku vařených a pečených dobrot z kuchyně našich předků (z doby předbramborové).

Po oba dny v 11 a v 15 hodin prezentace experimentu – popis technického průběhu tavby železa a parametrů postavené pece. 

vstupné do hamru: plné 90 Kč, snížené 50 Kč

úvodní foto použito z webu: Technické muzeum v Brně