Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Přednáška: Houby Zámeckého lesa u Železné Rudy

Přednáška: Houby Zámeckého lesa u Železné Rudy

středa 29. listopadu 2023 / 16.30 hodin / přednáškový sál HB / vstupné 20 Kč

O malém cenném šumavském lese, kde žije 450 druhů hub

Zámecký les u bývalého zámečku Debrník je malý, ale velmi cenný zbytek přírodě blízkého šumavského lesa, složeného z buku, jedle a smrku. Na pouhých osmi hektarech plochy žije kolem 450 druhů velkých hub, zejména dřevožijných. Během přednášky probereme historii porostu a ukážeme si některé význačné druhy hub. Lokalitu porovnáme s Boubínským pralesem a poblíž ležící bavorskou rezervací Mittelsteighütte.

Přednáší: Mgr. Jan Holec, Dr., Národní muzeum v Praze

Pořádá: Západočeská pobočka České botanické společnosti a Západočeské muzeum v Plzni, p.o.