Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Plzeňská muzejní noc

Plzeňská muzejní noc

 
pátek 31. 5. 2024

Program Západočeského muzea v Plzni

Hlavní budova / Kopeckého sady 2

volný vstup 19.00 – 23.00 *

výstavy / expozice

 • Plzeňské tváře objektivem Jiřího Plzáka
 • Bedřich Smetana a Plzeň
 • Plzeňská městská zbrojnice
 • Pohledy do minulosti Plzeňského kraje - Archeologie a Historie
 • Umělecké řemeslo / Užité umění

doprovodný program

 • doprovodný program k výstavě „Bedřich Smetana a Plzeň“ Tomáš Hostýnek a Petr Novák uvedou České tance a Vltavu od Bedřicha Smetany (19:00, 20:00, 21:00/přednáškový sál)
 • Omalovánky – společenské oděvy poloviny 19. století, skládačka na smetanovské téma, doplňovačka – významné plzeňské stavby na vedutě z 19. století (výstava Bedřich Smetana a Plzeň)
 • Zvuky v pravěku – ukázky pravěkých hudebních nástrojů (expozice Archeologie)
 • Hudba ve středověku – co to byl žaltář? (expozice Archeologie)
 • Hudební nástroj a notové záznamy ve středověkých ikonografických pramenech (expozice Historie)
 • Komentované prohlídky knihovny s doprovodným programem pro děti 

Národopisné muzeum Plzeňska / náměstí Republiky 13
volný vstup 19.00 – 23.00 *

výstavy / expozice

 • Kriticky ohrožené jevy našich nářečí (panelová výstava)
 • Karel Klostermann a zrod Šumavy (panelová výstava)
 • Obživa, oděv, zvyky (stálá expozice představující jednotlivé aspekty

každodenního života obyvatel města Plzně a příměstských oblastí) 

doprovodný program 

 • Centrum experimentální etnologie Západočeského muzea v Plzni s ukázkou vybraných postupů domácí lidové výroby
 • folklorní hudební a taneční vystoupení 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze / Františkánská 11
volný vstup 19.00 – 23.00 *

výstavy / expozice

 • Matka a dítě
 • Po stopách víry františkánským klášterem

doprovodný program

 • Soubor historické hudby Góthien (19.30, 20.30, 21.30 / kaple sv. Barbory)
 • Omalovánky se světci (přednáškový sál MCU)
 • Projekce studentů motion designu SUPŠ Zámeček na téma „Madona – matka a dítě“ (rajský dvůr MCU)                    

Muzeum loutek / náměstí Republiky 23
volný vstup 18.00 – 22.00 *

výstava / expozice

 • Dioráma Svatba u Broučků
 • Nikdy v klidu
 • Příběh na niti

doprovodný program

 • Draci se objevují v mnoha pohádkách na Muzejní noc 2024 navštíví i Muzeum loutek. Přijďte se seznámit s našimi draky a zkuste si vytvořit i svého vlastního. Odvážnější návštěvníci mohou navštívit i dračí doupě!

* Během Muzejní noci bude návštěvníkům umožněn vstup do všech objektů ZČM v Plzni naposledy ve 22.30, v případě Muzea loutek ve 21.30.