Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výstava: Fascinace Santinim

Výstava: Fascinace Santinim

Západočeské muzeum v Plzni připomene letošní 300. výročí úmrtí geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela projektem nazvaným Fascinace Santinim. Svůj příspěvek k připomínce staví na dvou skutečnostech. V Plzni mají začátek Santiniho české kořeny (jeho babička pocházela z Plzně) a tradice Západočeského uměleckoprůmyslového muzea, jednoho ze dvou předchůdců dnešního Západočeského muzea v Plzni, vybízí k reflexi tzv. druhého Santiniho života v umělecké tvorbě.

Součástí projektu je výstava, která představuje inspirace Santinim ve šperkařské tvorbě dvou absolventek Západočeské univerzity v Plzni, Miroslavy VeseléVeroniky Pouzarové, a také současných studentů ateliéru Kov a šperk FDU LS ZČU v Plzni.

Ve vstupním prostoru je k vidění putovní výstava představující stěžejní stavby Jana Blažeje Santiniho, kterou připravil a zapůjčil spolek Putování za Santinim, z. s. V září bude putovní výstava doplněna několika obrazy s tématy inspirovanými Santinin, vytvořenými zrakově postiženými.

Seriál doprovodných akcí ukáže, jak Santini fascinoval tvůrce v jiných uměleckých oblastech. K výstavě je připraven edukační program a workshop pro děti a řada dalších doprovodných akcí.

Výstavu pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s ateliérem Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Architektonický návrh instalace: Výstavní oddělení Západočeského muzea v Plzni ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a oběma hlavními protagonistkami.


Doprovodný program k výstavě:

 

21.9.2023 / 17 hod / Muzeum církevního umění 
Komentovaná prohlídka výstavy Fascinace Santinim 
Šperkařky MgA. et Mgr. Veronika Pouzarová a Mgr. Miroslava Veselá opět provedou návštěvníky výstavou autorských šperků a objektů inspirovaných dílem věhlasného Jana Blažeje Santiniho. Pohovoří o vlastní tvorbě i o ateliéru Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, prozradí něco o své fascinaci velkým Santinim i o tom, jak si u nás stojí umělecký šperk.


náhradní termín za 19. 9. 
3. 10. 2023 / 17 hod / Přednáškový sál hlavní budovy 
prof. Michal Košut, Ph.D.
Přednáška: Paralely parametrů hmoty a tvaru v architektuře a v hudbě (s ohledem na tvorbu Santiniho).

Profesor Košut, hudební pedagog působící na Masarykově univerzitě v Brně, autor více jak 70 kompozic z oblasti hudby komorní symfonické, hudebně-dramatické, elektroakustické a filmové, které byly mj. provedeny ve 12 státech Evropy, v USA, Japonsku, Singapuru, a také režisér případně kameraman dokumentárních filmů o světových památkách, se nechal inspirovat dílem geniálního architekta Santiniho ke složení symfonie Jan Santini Aichel  (1978–79), která se skládá z pěti částí: 1. Prostor – 2. Hra světel a stínů – 3. Hmota a tvar – 4. Rozhovor s Václavem Vejmluvou (attaca) – 5. Salve bonus. Některé z nich, zasazeny do zajímavého výkladu o netušených souvislostech zazní i na této přednášce.


středa 11. října 2023 / 18 hod / Katedrála sv. Bartoloměje, náměstí Republiky
Divadelní spolek Jedl: Santini

Divadelní spolek JEDL připravil k letošnímu 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela divadelní představení, které postupně uvádí v Santiniho stavbách. V případě Plzně učinil výjimku, protože žádná jeho stavba v Plzni nestojí, nicméně právě do Plzně sahají jeho české kořeny. Své představení JEDL nabídne publiku v katedrále sv. Bartoloměje.

Hrají Miloslav König a Lucie Trmíková, hudební doprovod Martin Dohnal (varhany), Ladislav Kozderka (trubka).

Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. října na pokladně hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni i přímo na místě konání od 17.30. Počet míst omezen. Vstupné 150 Kč.


Vzdělávací program Barokní poutník 
Program probíhá út - pá od 10.00 hod

Vzdělávací program vás provede obdobím baroka plného kontrastů. Na jedné straně tu máme bohatě zdobené stavby, působivou hudbu, tajemné obrazy a výrazné sochy, na druhé straně Evropu zdecimovanou morem a třicetiletou válkou. Vydejte se s námi do roku 1716 na dobrodružný výlet fascinující barokní krajinou. Prožijete v prostorách františkánského kláštera tajemný příběh plný šifer, symbolů a napínavých situací spolu s mladým novicem putujícím z kláštera v Rabštejně nad Střelou do Plzně.
Přihlášky a informace: David Csukás

Kreativní workshop – výroba broží inspirovaných tvorbou J. B. Santiniho Aichla
Délka programu: 90 min. (vzdělávací program) + 45 min. (workshop) – lze objednat i bez workshopu
Cena: 50 Kč vzdělávací program + 50 Kč workshop
Přihlášky a informace: David Csukás
 


 
 
 
 
 

 

 

Média