icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Figurová Eva

  • Jméno, příjmení a titul: Mgr. Eva Figurová
  • Oddělení: Národopisné oddělení
  • Sídlo: Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
  • Pozice: kurátor sbírek, etnograf
  • Specializace: akviziční činnost, poskytování standardizovaných služeb, experimentální etnologie