icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Odborná oddělení

Podíleli jsme se na vydání těchto publikací:
 

ANDERLE, Jan, DUDÁK, Vladislav, ed. Plzeňsko: příroda, historie, život. Praha: Baset, 2008. 879 s. ISBN 978-80-7340-100-9.

BECHNÝ, Daniel a kol. Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. 1. vyd. Žehušice: Městské knihy, 2002. 335 s. Historie a současnost podnikání v regionech ČR. ISBN 80-86699-01-3.

FRÝDA, František, ed. Západočeské muzeum v Plzni 1878-2008 = West Bohemian Museum in Pilsen = Das Westböhmische Museum in Pilsen. Plzeň: Euroverlag Plzeň, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7247-061-7.

HEJNIC, Josef. Renesanční Plzeň a kniha: průvodce výstavou Západočeského muzea v Plzni od 4. února až 11. dubna 1982 v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum v Plzni, 1982. 56 s.

HEJNIC, Josef. Soupis prvotisků Západočeského muzea v Plzni = Catalogus incunabulorom quae in Museo bohemiae occidentalis Plznae asservantur. 1. vyd. V Plzni: Západočeské muzeum, 2000. 147 s. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; vol. 1. ISBN 80-7247-009-4.

HEJNIC, Josef, Anežka BAĎUROVÁ, Hana BERÁNKOVÁ a Ila ŠEDO. Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni: Catalogus operum saeculo XVI impressorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2013. xxvii, 326 s. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis, vol. 3. ISBN 978-80-7247-096-9.

LINDA, Jaromír. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur. 1. vyd. V Plzni: Západočeské muzeum, 2004. 216 s. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; vol. 2. ISBN 80-7247-014-0.

MAŠEK, Petr. Knižní sbírky na zámku Kynžvart. 1. vyd. Plzeň: Západočeské muzeum, 1994. 112 s. ISBN 80-85125-67-6.

ŠEDO, Ila. Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni. V Plzni: Západočeské muzeum, 2018. 460 s. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; vol.  4. ISBN 978-80-7247-136-2.

VIKTORA, Viktor, Jana HORÁKOVÁ a Václav MALINA. Plzeň v proměnách času: (976-2000). Plzeň: Fraus, 2000. 286 s. ISBN 80-7238-060-5.