Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla

Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla

MERGL, Jan a kol. Z Nového světa do celého světa: 300 let harrachovského skla. 1. vydání. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 439 stran. ISBN 978-80-7467-005-3.

Muzejní publikace roku 2012 – 1. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis

Skvěle graficky zpracovaná publikace s reprezentativním přehledem výrobků sklárny, která funguje už více než 300 let. První ucelená monografie o Harrachovské sklárně v Novém Světě v Krkonoších, nejstarším českém výrobci skla, shrnuje výsledky více než desetiletého archivního bádání v českých a zahraničních muzejních sbírkách. Na vybraných ukázkách podrobně přibližuje výtvarný vývoj harrachovského skla od barokních počátků přes nesčetné podoby skla v biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se stylu art deco a funkcionalismu až po nové designérské přístupy po roce 1945 a sklo současné.

texty: Helena Brožková, Jarmila Brožová, Florian Knothe, Jan Luštinec, Jan Mergl, Lenka Merglová Pánková, Jan Schöttner
vydavatelé: Arbor vitae a UPM v Praze, 2012

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy